Παρακολούθηση
Elma Hot Dervic
Elma Hot Dervic
Medical University Vienna / Complexity Science Hub Vienna
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dervic.me - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions
N Haug, L Geyrhofer, A Londei, E Dervic, A Desvars-Larrive, V Loreto, ...
Nature human behaviour 4 (12), 1303-1312, 2020
8662020
A structured open dataset of government interventions in response to COVID-19
A Desvars-Larrive, E Dervic, N Haug, T Niederkrotenthaler, J Chen, ...
Scientific data 7 (1), 1-9, 2020
1372020
Soil data clustering by using K-means and fuzzy K-means algorithm
VPB Elma Hot
Telfor Journal 8 (No.1), Page(s) 56-61, 2016
252016
Diabetes mellitus is associated with a higher risk for major depressive disorder in women than in men
C Deischinger, E Dervic, M Leutner, L Kosi-Trebotic, P Klimek, A Kautzky, ...
BMJ Open Diabetes Research and Care 8 (1), e001430, 2020
222020
Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions. Nature Human Behaviour, 4 (12), 1303–1312
N Haug, L Geyrhofer, A Londei, E Dervic, A Desvars-Larrive, V Loreto, ...
152020
Ranking the effectiveness of worldwide COVID-19 government interventions. Nature Human Behaviour, 4, 1303–1312
N Haug, L Geyrhofer, A Londei, E Dervic, A Desvars-Larrive, V Loreto, ...
11*2020
A structured open dataset of government interventions in response to COVID-19. Scientific Data 7, 285
A Desvars-Larrive, E Dervic, N Haug, T Niederkrotenthaler, J Chen, ...
DOI, 2020
102020
Compressed sensing MRI using masked DCT and DFT measurements
E Hot, P Sekulić
2015 4th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 323-326, 2015
102015
Risk of Typical Diabetes-Associated Complications in Different Clusters of Diabetic Patients: Analysis of Nine Risk Factors
M Leutner, N Haug, L Bellach, E Dervic, A Kautzky, P Klimek, ...
Journal of personalized medicine 11 (5), 328, 2021
72021
Diabetes mellitus is associated with a higher relative risk for Parkinson’s disease in women than in men
C Deischinger, E Dervic, M Kaleta, P Klimek, A Kautzky-Willer
Journal of Parkinson's Disease 11 (2), 793-800, 2021
62021
Agent-based simulations for protecting nursing homes with prevention and vaccination strategies
J Lasser, J Zuber, J Sorger, E Dervic, K Ledebur, SD Lindner, E Klager, ...
Journal of the Royal Society Interface 18 (185), 20210608, 2021
42021
The Effect of Cardiovascular Comorbidities on Women Compared to Men: Longitudinal Retrospective Analysis
E Dervic, C Deischinger, N Haug, M Leutner, A Kautzky-Willer, P Klimek
JMIR cardio 5 (2), e28015, 2021
32021
Generating thematic pedologic maps by using data mining and interpolations
MK Elma Hot, Vesna Popović-Bugarin, Ana Topalović
3rd International Conference on Electrical, Electronic and Computing …, 2016
3*2016
DBSCAN and CLARA Clustering Algorithms and their usage for the Soil Data Clustering
M Vukčević, V Popović-Bugarin, E Dervić
2019 8th Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO), 1-6, 2019
12019
Stress-testing the resilience of the Austrian healthcare system using agent-based simulation
M Kaleta, J Lasser, E Dervic, L Yang, J Sorger, DR Lo Sardo, S Thurner, ...
Nature Communications 13 (1), 1-10, 2022
2022
Authors’ Reply to: Using Caution When Interpreting Gender-Based Relative Risk. Comment on “The Effect of Cardiovascular Comorbidities on Women Compared to Men: Longitudinal …
E Dervic, C Deischinger, N Haug, M Leutner, A Kautzky-Willer, P Klimek
JMIR cardio 6 (1), 2022
2022
130 Prediction of subclinical ketosis based on automated milking systems (AMS) in dairy cattle
L Pfeiffer, B Fuerst-Waltl, W Zollitsch, H Schwarzenbacher, P Klimek, ...
Animal-science proceedings 12 (1), 109, 2021
2021
Gender gap in the diagnosis of depression more prevalent in type 2 diabetes mellitus patients than non-diabetics in Austrian population from 2003 until 2014
C Deischinger, E Dervic, L Kosi-Trebotic, A Kautzky, P Klimek, ...
WIENER KLINISCHE WOCHENSCHRIFT 131 (SUPPL 5), S469-S469, 2019
2019
ANALIZA FUZZY K-MEANS KLASTERIZACIJE KORISTEĆI PEDOLOŠKU BAZU PODATAKA CRNE GORE ANALYSIS OF FUZZY K-MEANS CLUSTERING METHOD USING DATABASE OF SOIL SAMPLES SAMPLED IN MONTENEGRO
VPB Elma Hot
Information Tehnology - IT 2016, 2016
2016
A Complex Systems Perspective on Macroprudential Regulation, in: JD Farmer et al.(eds.), Handbook of Financial Stress Testing
S Thurner, N Reisz, V Servedio, V Loreto, W Schueller, M Ferreira, ...
Cambridge University Press 13, 554, 0
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20