Παρακολούθηση
Jan Camenisch
Jan Camenisch
DFINITY
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dfinity.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An efficient system for non-transferable anonymous credentials with optional anonymity revocation
J Camenisch, A Lysyanskaya
International conference on the theory and applications of cryptographic …, 2001
16452001
Efficient group signature schemes for large groups
J Camenisch, M Stadler
Annual International Cryptology Conference, 410-424, 1997
16211997
Direct anonymous attestation
E Brickell, J Camenisch, L Chen
Proceedings of the 11th ACM conference on Computer and communications …, 2004
12922004
A practical and provably secure coalition-resistant group signature scheme
G Ateniese, J Camenisch, M Joye, G Tsudik
Annual international cryptology conference, 255-270, 2000
12592000
Signature schemes and anonymous credentials from bilinear maps
J Camenisch, A Lysyanskaya
Annual international cryptology conference, 56-72, 2004
11312004
Dynamic accumulators and application to efficient revocation of anonymous credentials
J Camenisch, A Lysyanskaya
Annual international cryptology conference, 61-76, 2002
10222002
A signature scheme with efficient protocols
J Camenisch, A Lysyanskaya
International Conference on Security in Communication Networks, 268-289, 2002
9342002
Design and implementation of the idemix anonymous credential system
J Camenisch, E Van Herreweghen
Proceedings of the 9th ACM Conference on Computer and Communications …, 2002
7782002
Practical verifiable encryption and decryption of discrete logarithms
J Camenisch, V Shoup
Annual International Cryptology Conference, 126-144, 2003
6392003
Compact e-cash
J Camenisch, S Hohenberger, A Lysyanskaya
Annual International Conference on the Theory and Applications of …, 2005
5672005
Blind signatures based on the discrete logarithm problem
JL Camenisch, JM Piveteau, MA Stadler
Workshop on the Theory and Application of of Cryptographic Techniques, 428-432, 1994
4641994
Efficient and generalized group signatures
J Camenisch
International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic …, 1997
4371997
Fair blind signatures
M Stadler, JM Piveteau, J Camenisch
International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic …, 1995
4311995
Proving in zero-knowledge that a number is the product of two safe primes
J Camenisch, M Michels
International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic …, 1999
3951999
Using a rules model to improve handling of personally identifiable information
SB Adler, EF Bangerter, NHJ Brown, J Camenisch, AM Gilbert, G Karjoth, ...
US Patent 7,069,427, 2006
3592006
Efficient protocols for set membership and range proofs
J Camenisch, R Chaabouni
International Conference on the Theory and Application of Cryptology and …, 2008
3382008
Digital payment systems with passive anonymity-revoking trustees
J Camenisch, U Maurer, M Stadler
Journal of Computer Security 5 (1), 69-89, 1997
3321997
Randomizable proofs and delegatable anonymous credentials
M Belenkiy, J Camenisch, M Chase, M Kohlweiss, A Lysyanskaya, ...
Annual International Cryptology Conference, 108-125, 2009
3312009
A group signature scheme with improved efficiency
J Camenisch, M Michels
International Conference on the Theory and Application of Cryptology and …, 1998
3241998
An accumulator based on bilinear maps and efficient revocation for anonymous credentials
J Camenisch, M Kohlweiss, C Soriente
International workshop on public key cryptography, 481-500, 2009
3192009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20