Παρακολούθηση
Markus Kraft
Markus Kraft
University of Cambridge, Nanyang Technological University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cam.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Blockchain technology in the chemical industry: Machine-to-machine electricity market
JJ Sikorski, J Haughton, M Kraft
Applied energy 195, 234-246, 2017
8752017
Nickel Nanoparticles Encapsulated in Few-Layer Nitrogen-Doped Graphene Derived from Metal-Organic Frameworks as Efficient Bifunctional Electrocatalysts for Overall Water Splitting.
Y Xu, W Tu, B Zhang, S Yin, Y Huang, M Kraft, R Xu
Advanced Materials (Deerfield Beach, Fla.) 29 (11), 2017
6432017
Metal-free carbonaceous electrocatalysts and photocatalysts for water splitting
Y Xu, M Kraft, R Xu
Chemical Society Reviews 45 (11), 3039-3052, 2016
5432016
Unique PCoN Surface Bonding States Constructed on g‐C3N4 Nanosheets for Drastically Enhanced Photocatalytic Activity of H2 Evolution
C Li, Y Du, D Wang, S Yin, W Tu, Z Chen, M Kraft, G Chen, R Xu
Advanced Functional Materials 27 (4), 1604328, 2017
4522017
Incorporating seller/buyer reputation-based system in blockchain-enabled emission trading application
KN Khaqqi, JJ Sikorski, K Hadinoto, M Kraft
Applied energy 209, 8-19, 2018
3912018
Investigating the Role of Tunable Nitrogen Vacancies in Graphitic Carbon Nitride Nanosheets for Efficient Visible-Light-Driven H2 Evolution and CO2 Reduction
W Tu, Y Xu, J Wang, B Zhang, T Zhou, S Yin, S Wu, C Li, Y Huang, Y Zhou, ...
ACS Sustainable Chemistry & Engineering 5 (8), 7260-7268, 2017
3562017
Measurement and numerical simulation of soot particle size distribution functions in a laminar premixed ethylene-oxygen-argon flame
B Zhao, Z Yang, MV Johnston, H Wang, AS Wexler, M Balthasar, M Kraft
Combustion and Flame 133 (1-2), 173-188, 2003
3442003
Design of computer experiments: A review
SS Garud, IA Karimi, M Kraft
Computers & Chemical Engineering 106, 71-95, 2017
3352017
Mapping surrogate gasoline compositions into RON/MON space
N Morgan, A Smallbone, A Bhave, M Kraft, R Cracknell, G Kalghatgi
Combustion and Flame 157 (6), 1122-1131, 2010
3172010
A stochastic approach to calculate the particle size distribution function of soot particles in laminar premixed flames
M Balthasar, M Kraft
Combustion and Flame 133 (3), 289-298, 2003
2862003
A Highly Efficient Oxygen Evolution Catalyst Consisting of Interconnected Nickel–Iron‐Layered Double Hydroxide and Carbon Nanodomains
S Yin, W Tu, Y Sheng, Y Du, M Kraft, A Borgna, R Xu
Advanced Materials 30 (5), 1705106, 2018
2462018
Numerical simulation and sensitivity analysis of detailed soot particle size distribution in laminar premixed ethylene flames
J Singh, RIA Patterson, M Kraft, H Wang
Combustion and Flame 145 (1-2), 117-127, 2006
2102006
A quantitative study of the clustering of polycyclic aromatic hydrocarbons at high temperatures
TS Totton, AJ Misquitta, M Kraft
Physical chemistry chemical physics 14 (12), 4081-4094, 2012
1982012
Towards a detailed soot model for internal combustion engines
S Mosbach, MS Celnik, A Raj, M Kraft, HR Zhang, S Kubo, KO Kim
Combustion and Flame 156 (6), 1156-1165, 2009
1862009
HRTEM evaluation of soot particles produced by the non-premixed combustion of liquid fuels
ML Botero, D Chen, S González-Calera, D Jefferson, M Kraft
Carbon 96, 459-473, 2016
1762016
A new model for the drying of droplets containing suspended solids
CS Handscomb, M Kraft, AE Bayly
Chemical engineering science 64 (4), 628-637, 2009
1752009
Research advances towards large-scale solar hydrogen production from water
G Liu, Y Sheng, JW Ager, M Kraft, R Xu
EnergyChem 1 (2), 100014, 2019
1742019
A study on the coagulation of polycyclic aromatic hydrocarbon clusters to determine their collision efficiency
A Raj, M Sander, V Janardhanan, M Kraft
Combustion and Flame 157 (3), 523-534, 2010
1742010
Investigation of combustion emissions in a homogeneous charge compression injection engine: Measurements and a new computational model
M Kraft, P Maigaard, F Mauss, M Christensen, B Johansson
Proceedings of the Combustion Institute 28 (1), 1195-1201, 2000
1732000
Soot inception: Carbonaceous nanoparticle formation in flames
JW Martin, M Salamanca, M Kraft
Progress in Energy and Combustion Science 88, 100956, 2022
1702022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20