Παρακολούθηση
Benjamin Werner
Benjamin Werner
Professeur, Computer Science, Ecole Polytechnique
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polytechnique.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The COQ Proof assistant, Reference Manual, Version 5.10
C Cornes, J Courant, JC Filliâtre, G Huet, P Manoury, C Munoz, C Murthy, ...
INRIA, 1995
348*1995
Une théorie des constructions inductives
B Werner
Université Paris-Diderot-Paris VII, 1994
3361994
A modular integration of SAT/SMT solvers to Coq through proof witnesses
M Armand, G Faure, B Grégoire, C Keller, L Théry, B Werner
International Conference on Certified Programs and Proofs, 135-150, 2011
2092011
Synthesis of ML programs in the system Coq
C Paulin-Mohring, B Werner
Journal of Symbolic Computation 15 (5-6), 607-640, 1993
1791993
The Coq proof assistant user's guide: version 5.8
G Dowek, A Felty, H Herbelin, G Huet, C Parent, C Paulin-Mohring, ...
INRIA, 1993
1341993
Sets in types, types in sets
B Werner
International Symposium on Theoretical Aspects of Computer Software, 530-546, 1997
1261997
Proof normalization modulo
G Dowek, B Werner
The Journal of Symbolic Logic 68 (04), 1289-1316, 2003
1152003
The Coq proof assistant reference manual
B Barras, S Boutin, C Cornes, J Courant, Y Coscoy, D Delahaye, ...
INRIA, version 6 (11), 1999
1091999
Importing HOL light into Coq
C Keller, B Werner
International Conference on Interactive Theorem Proving, 307-322, 2010
732010
Arithmetic as a theory modulo
G Dowek, B Werner
International Conference on Rewriting Techniques and Applications, 423-437, 2005
722005
The Coq proof assistant reference manual
C Cornes, J Courant, JC Filliâtre, G Huet, P Manoury, C Paulin-Mohring, ...
Rapport Technique 177, 1995
621995
Coq in coq
B Barras, B Werner
Available on the WWW, 1997
591997
The not so simple proof-irrelevant model of CC
A Miquel, B Werner
International Workshop on Types for Proofs and Programs, 240-258, 2002
432002
A computational approach to pocklington certificates in type theory
B Grégoire, L Théry, B Werner
International Symposium on Functional and Logic Programming, 97-113, 2006
412006
On the Church-Rosser property for expressive type systems and its consequences for their metatheoretic study
H Geuvers, B Werner
Proceedings Ninth Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 320-329, 1994
411994
Proof normalization modulo
G Dowek, B Werner
International Workshop on Types for Proofs and Programs, 62-77, 1998
391998
Simple types in type theory: Deep and shallow encodings
F Garillot, B Werner
International Conference on Theorem Proving in Higher Order Logics, 368-382, 2007
382007
A generic normalisation proof for pure type systems
PA Mellies, B Werner
International Workshop on Types for Proofs and Programs, 254-276, 1996
371996
On the strength of proof-irrelevant type theories
B Werner
Logical Methods in Computer Science 4, 2008
352008
A normalization proof for an impredicative type system with large elimination over integers
B Werner
International Workshop on Types for Proofs and Programs (TYPES), 341-357, 1992
331992
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20