Παρακολούθηση
Benjamin Werner
Benjamin Werner
Professeur, Computer Science, Ecole Polytechnique
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα polytechnique.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The COQ Proof assistant, Reference Manual, Version 5.10
C Cornes, J Courant, JC Filliâtre, G Huet, P Manoury, C Munoz, C Murthy, ...
INRIA, 1995
366*1995
Une théorie des constructions inductives
B Werner
Université Paris-Diderot-Paris VII, 1994
3441994
Verifying SAT and SMT in Coq for a fully automated decision procedure
M Armand, G Faure, B Grégoire, C Keller, L Théry, B Werner
236*2011
Synthesis of ML programs in the system Coq
C Paulin-Mohring, B Werner
Journal of Symbolic Computation 15 (5-6), 607-640, 1993
1791993
The Coq proof assistant user's guide: version 5.8
G Dowek, A Felty, H Herbelin, G Huet, C Parent, C Paulin-Mohring, ...
INRIA, 1993
1341993
Sets in types, types in sets
B Werner
Theoretical Aspects of Computer Software: Third International Symposium …, 1997
1291997
Proof normalization modulo
G Dowek, B Werner
The Journal of Symbolic Logic 68 (04), 1289-1316, 2003
1172003
The Coq proof assistant reference manual
B Barras, S Boutin, C Cornes, J Courant, Y Coscoy, D Delahaye, ...
INRIA, version 6 (11), 1999
1161999
Arithmetic as a theory modulo
G Dowek, B Werner
Term Rewriting and Applications: 16th International Conference, RTA 2005 …, 2005
742005
Importing HOL light into Coq
C Keller, B Werner
Interactive Theorem Proving: First International Conference, ITP 2010 …, 2010
712010
The Coq proof assistant reference manual
C Cornes, J Courant, JC Filliâtre, G Huet, P Manoury, C Paulin-Mohring, ...
Rapport Technique 177, 1995
641995
The not so simple proof-irrelevant model of CC
A Miquel, B Werner
Types for Proofs and Programs: International Workshop, TYPES 2002, Berg en …, 2003
442003
On the Church-Rosser property for expressive type systems and its consequences for their metatheoretic study
H Geuvers, B Werner
Proceedings Ninth Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 320-329, 1994
421994
A computational approach to pocklington certificates in type theory
B Grégoire, L Théry, B Werner
Functional and Logic Programming: 8th International Symposium, FLOPS 2006 …, 2006
412006
Proof normalization modulo
G Dowek, B Werner
Types for Proofs and Programs: International Workshop, TYPES’98 Kloster …, 1999
401999
A generic normalisation proof for pure type systems
PA Mellies, B Werner
Types for Proofs and Programs: International Workshop TYPES’96 Aussois …, 2006
382006
On the strength of proof-irrelevant type theories
B Werner
Logical Methods in Computer Science 4, 2008
372008
Simple types in type theory: Deep and shallow encodings
F Garillot, B Werner
Theorem Proving in Higher Order Logics: 20th International Conference …, 2007
372007
A normalization proof for an impredicative type system with large elimination over integers
B Werner
International Workshop on Types for Proofs and Programs (TYPES), 341-357, 1992
331992
On the defintion of the-long normal form in type systems of the cube
G Dowek, G erard Huet, B Werner
Informal proceedings of the 1993 Workshop on Types for Proofs and Programs, 1993
311993
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20