Παρακολούθηση
Dimitris A. Chalkias
Dimitris A. Chalkias
Ph.D., Department of Mechanical Engineering & Aeronautics, University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mech.upatras.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Preparation of polyvinylpyrrolidone-based polymer electrolytes and their application by in-situ gelation in dye-sensitized solar cells
DA Chalkias, DI Giannopoulos, E Kollia, A Petala, V Kostopoulos, ...
Electrochimica Acta 271, 632-640, 2018
392018
D-A-π-A organic dyes with tailored green light absorption for potential application in greenhouse-integrated Dye-Sensitized Solar Cells
A Dessì, D Chalkias, S Bilancia, A Sinicropi, M Calamante, A Mordini, ...
Sustainable Energy & Fuels, 2021
342021
Spectral engineering of semi-transparent dye-sensitized solar cells using new triphenylamine-based dyes and an iodine-free electrolyte for greenhouse-oriented applications
DA Chalkias, C Charalampopoulos, AK Andreopoulou, A Karavioti, ...
Journal of Power Sources (share link: https://authors.elsevier.com/c …, 2021
242021
High-efficiency quasi-solid state dye-sensitized solar cells using a polymer blend electrolyte with “polymer-in-salt” conduction characteristics
DA Chalkias, NE Verykokkos, E Kollia, A Petala, V Kostopoulos, ...
Solar Energy (share link: https://authors.elsevier.com/a/1d3kh,tRdGyXy) 222 …, 2021
232021
A di-carbazole-based dye as a potential sensitizer for greenhouse-integrated dye-sensitized solar cells
DA Chalkias, C Charalampopoulos, S Aivali, AK Andreopoulou, ...
Energies 14 (4), 1159, 2021
192021
Evaluation and prediction of dye-sensitized solar cells stability under different accelerated ageing conditions
DA Chalkias, DD Loizos, GC Papanicolaou
Solar Energy (share link: https://authors.elsevier.com/a/1bQ4e,tRdEIbb) 207 …, 2020
172020
Synthesis of Zn/Cu metal ion modified natural palygorskite clay-TiO2 nanocomposites for the photocatalytic outdoor and indoor air purification
A Mavrikos, D Papoulis, N Todorova, I Papailias, C Trapalis, ...
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 113568, 2021
162021
Unveiling the importance of dripping temperature control of hybrid organic-inorganic perovskite precursor solution for the fabrication of fully ambient air-processed perovskite …
DA Chalkias, A Karavioti, AN Kalarakis, E Stathatos
Solar Energy (share link: https://authors.elsevier.com/c/1dKuO,tRdGz4E) 224 …, 2021
152021
Suppression of Coffee‐Ring Effect in Air‐Processed Inkjet‐Printed Perovskite Layer toward the Fabrication of Efficient Large‐Sized All‐Printed Photovoltaics: A Perovskite …
DA Chalkias, A Mourtzikou, G Katsagounos, A Karavioti, AN Kalarakis, ...
Solar RRL 6 (8), 2200196, 2022
132022
Evaluation of the limiting factors affecting large-sized, flexible, platinum-free dye-sensitized solar cells performance: a combined experimental and equivalent circuit analysis
DA Chalkias, AI Laios, A Petala, GC Papanicolaou
Journal of Materials Science: Materials in Electronics (share link: https …, 2018
132018
Toward a scalable fabrication of perovskite solar cells under fully ambient air atmosphere: from spin-coating to inkjet-printing of perovskite absorbent layer
A Karavioti, DA Chalkias, G Katsagounos, A Mourtzikou, AN Kalarakis, ...
Electronics 10 (16), 1904, 2021
122021
Low energy impact and post impact behavior of epoxy matrix-woven flax fabric composites
G Papanicolaou, D Chalkias, A Koutsomitopoulou
UPB Scientific Bulletin, Series D: Mechanical Engineering (share link: https …, 2016
12*2016
Stability assessment of carbon-based hole-transport-layer-free perovskite solar cells under accelerated ageing: a combined experimental and predictive modeling analysis
DA Chalkias, A Karavioti, GC Papanicolaou, E Stathatos
Electrochimica Acta (https://authors.elsevier.com/c/1fUVZ33-eRZaB), 140905, 2022
72022
Development of Greener and Stable Inkjet‐Printable Perovskite Precursor Inks for All‐Printed Annealing‐Free Perovskite Solar Mini‐Modules Manufacturing
DA Chalkias, A Mourtzikou, G Katsagounos, AN Kalarakis, E Stathatos
Small Methods 7 (10), 2300664, 2023
52023
Thermal shock cycling effect on the mechanical behavior of epoxy matrix-woven flax fabric composites
GC Papanicolaou, DA Chalkias, AF Koutsomitopoulou
AIP Conference Proceedings 1932, 030006, 2018
52018
Using raw and thermally modified fibrous clay minerals as low concentration NH4+–N adsorbents
CV Lazaratou, IE Triantaphyllidou, I Pantelidis, DA Chalkias, ...
Environmental Science and Pollution Research, 1-20, 2022
42022
Fabrication and characterization of novel hybrid nanocomposites with application in solar cells
DA Chalkias
Dept. of Mechanical Engineering & Aeronautics, University of Patras, 2019
12019
The Emergence of Agrivoltaics: Current Status, Challenges and Future Opportunities
DA Chalkias
Springer Nature, 2024
2024
The Water-Energy-Food-Ecosystems (WEFE) Nexus
DA Chalkias, E Stathatos
The Emergence of Agrivoltaics: Current Status, Challenges and Future …, 2024
2024
Energy and Agriculture
DA Chalkias, E Stathatos
The Emergence of Agrivoltaics: Current Status, Challenges and Future …, 2024
2024
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20