Παρακολούθηση
Thomas K Doyle
Thomas K Doyle
Lecturer in Zoology, School of Biological, Earth and Environmental Sciences, UCC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucc.ie - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Environmental context explains Lévy and Brownian movement patterns of marine predators
NE Humphries, N Queiroz, JRM Dyer, NG Pade, MK Musyl, KM Schaefer, ...
Nature 465 (7301), 1066-1069, 2010
9212010
Jellyfish aggregations and leatherback turtle foraging patterns in a temperate coastal environment
JDR Houghton, TK Doyle, MW Wilson, J Davenport, GC Hays
Ecology 87 (8), 1967-1972, 2006
2432006
The energy density of jellyfish: estimates from bomb-calorimetry and proximate-composition
TK Doyle, JDR Houghton, R McDevitt, J Davenport, GC Hays
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 343 (2), 239-252, 2007
2042007
Global spatial risk assessment of sharks under the footprint of fisheries
N Queiroz, NE Humphries, A Couto, M Vedor, I Da Costa, AMM Sequeira, ...
Nature 572 (7770), 461-466, 2019
1872019
Microplastics in the Arctic: a case study with sub-surface water and fish samples off Northeast Greenland
S Morgana, L Ghigliotti, N Estévez-Calvar, R Stifanese, A Wieckzorek, ...
Environmental pollution 242, 1078-1086, 2018
1722018
Widespread occurrence of the jellyfish Pelagia noctiluca in Irish coastal and shelf waters
TK Doyle, H De Haas, D Cotton, B Dorschel, V Cummins, JDR Houghton, ...
Journal of Plankton Research 30 (8), 963-968, 2008
1642008
A paradigm shift in the trophic importance of jellyfish?
GC Hays, TK Doyle, JDR Houghton
Trends in ecology & evolution 33 (11), 874-884, 2018
1372018
Have jellyfish in the Irish Sea benefited from climate change and overfishing?
CP Lynam, MKS Lilley, T Bastian, TK Doyle, SE Beggs, GC Hays
Global Change Biology 17 (2), 767-782, 2011
1362011
Frequency of microplastics in mesopelagic fishes from the Northwest Atlantic
AM Wieczorek, L Morrison, PL Croot, AL Allcock, E MacLoughlin, ...
Frontiers in Marine Science, 39, 2018
130*2018
The biology and ecology of the ocean sunfish Mola mola: a review of current knowledge and future research perspectives
EC Pope, GC Hays, TM Thys, TK Doyle, DW Sims, N Queiroz, VJ Hobson, ...
Reviews in Fish Biology and Fisheries 20 (4), 471-487, 2010
1302010
High activity and Lévy searches: jellyfish can search the water column like fish
GC Hays, T Bastian, TK Doyle, S Fossette, AC Gleiss, MB Gravenor, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 279 (1728), 465-473, 2012
1292012
The broad-scale distribution of five jellyfish species across a temperate coastal environment
TK Doyle, JDR Houghton, SM Buckley, GC Hays, J Davenport
Hydrobiologia 579 (1), 29-39, 2007
1172007
Exploring public views on marine litter in Europe: Perceived causes, consequences and pathways to change
BL Hartley, S Pahl, J Veiga, T Vlachogianni, L Vasconcelos, T Maes, ...
Marine Pollution Bulletin 133, 945-955, 2018
1152018
Satellite tracking of the World's largest bony fish, the ocean sunfish (Mola mola L.) in the North East Atlantic
DW Sims, N Queiroz, TK Doyle, JDR Houghton, GC Hays
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 370 (1), 127-133, 2009
1132009
Leatherback turtles satellite-tagged in European waters
TK Doyle, JDR Houghton, PF O’Súilleabháin, VJ Hobson, F Marnell, ...
Endangered Species Research 4 (1-2), 23-31, 2008
962008
Developing a simple, rapid method for identifying and monitoring jellyfish aggregations from the air
JDR Houghton, TK Doyle, J Davenport, GC Hays
Marine Ecology Progress Series 314, 159-170, 2006
962006
Enhancing public awareness and promoting co-responsibility for marine litter in Europe: The challenge of MARLISCO
JM Veiga, T Vlachogianni, S Pahl, RC Thompson, K Kopke, TK Doyle, ...
Marine pollution bulletin 102 (2), 309-315, 2016
942016
Monitoring marine populations and communities: methods dealing with imperfect detectability
S Katsanevakis, A Weber, C Pipitone, M Leopold, M Cronin, M Scheidat, ...
Aquatic Biology 16 (1), 31-52, 2012
892012
Ecological and societal benefits of jellyfish
TK Doyle, GC Hays, C Harrod, JDR Houghton
Jellyfish blooms, 105-127, 2014
852014
Gill Damage to Atlantic Salmon (Salmo salar) Caused by the Common Jellyfish (Aurelia aurita) under Experimental Challenge
EJ Baxter, MM Sturt, NM Ruane, TK Doyle, R McAllen, L Harman, ...
PLoS One 6 (4), e18529, 2011
842011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20