Παρακολούθηση
Rebecca E Lester
Rebecca E Lester
Centre for Regional and Rural Futures, Deakin University, Warrnambool Campus
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα deakin.edu.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Scientific foundations for an IUCN Red List of Ecosystems
DA Keith, JP Rodríguez, KM Rodríguez-Clark, E Nicholson, K Aapala, ...
PLOS one 8 (5), e62111, 2013
6122013
A ramsar wetland in crisis–the Coorong, lower lakes and Murray mouth, Australia
RT Kingsford, KF Walker, RE Lester, WJ Young, PG Fairweather, ...
Marine and Freshwater Research 62 (3), 255-265, 2011
2212011
Rehabilitating agricultural streams in Australia with wood: a review
RE Lester, AJ Boulton
Environmental management 42, 310-326, 2008
1152008
Developing a standardized definition of ecosystem collapse for risk assessment
LM Bland, JA Rowland, TJ Regan, DA Keith, NJ Murray, RE Lester, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 16 (1), 29-36, 2018
1012018
Prioritising Sustainable Development Goals, characterising interactions, and identifying solutions for local sustainability
R Bandari, EA Moallemi, RE Lester, D Downie, BA Bryan
Environmental Science & Policy 127, 325-336, 2022
762022
Using multiple lines of evidence to assess the risk of ecosystem collapse
LM Bland, TJ Regan, Dinh, R Minh Ngoc, Ferrari, DA Keith, R Lester, ...
Proceedings of the Royal Society B 284 (1863), 20170660, 2017
742017
Modelling future conditions in the degraded semi-arid estuary of Australia's largest river using ecosystem states
RE Lester, PG Fairweather
Estuarine, Coastal and Shelf Science 85 (1), 1-11, 2009
742009
Local Agenda 2030 for sustainable development
EA Moallemi, S Malekpour, M Hadjikakou, R Raven, K Szetey, ...
The Lancet Planetary Health 3 (6), e240-e241, 2019
732019
Does adding wood to agricultural streams enhance biodiversity? An experimental approach
RE Lester, W Wright, M Jones-Lennon
Marine and Freshwater Research 58 (8), 687-698, 2007
662007
Predicting the likely response of data‐poor ecosystems to climate change using space‐for‐time substitution across domains
RE Lester, PG Close, JL Barton, AJ Pope, SC Brown
Global change biology 20 (11), 3471-3481, 2014
592014
An ecosystem assessment framework to guide management of the Coorong
J Brookes, K Aldridge, B Deegan, M Geddes, B Gillanders, D Paton
CSIRO, 2009
572009
Linking water-resource models to ecosystem-response models to guide water-resource planning–an example from the Murray–Darling Basin, Australia
RE Lester, IT Webster, PG Fairweather, WJ Young
Marine and Freshwater Research 62 (3), 279-289, 2011
522011
Assessing the impact of drought and forestry on streamflows in south-eastern Australia using a physically based hydrological model
SC Brown, VL Versace, RE Lester, M Todd Walter
Environmental Earth Sciences 74, 6047-6063, 2015
462015
Selecting and applying indicators of ecosystem collapse for risk assessments
JA Rowland, E Nicholson, NJ Murray, DA Keith, RE Lester, LM Bland
Conservation Biology 32 (6), 1233-1245, 2018
452018
Engineering a crisis in a ramsar wetland: the coorong, lower lakes and murray mouth, australia
R Kingsford, P Fairweather, M Geddes, R Lester, J Sammut, K Walker
Deakin University, 2009
382009
Fastloc-GPS reveals daytime departure and arrival during long-distance migration and the use of different resting strategies in sea turtles
AM Dujon, G Schofield, RE Lester, N Esteban, GC Hays
Marine Biology 164 (9), 187, 2017
372017
Hydrologic landscape regionalisation using deductive classification and random forests
SC Brown, RE Lester, VL Versace, J Fawcett, L Laurenson
PLoS One 9 (11), e112856, 2014
352014
Complex movement patterns by foraging loggerhead sea turtles outside the breeding season identified using Argos‐linked Fastloc‐Global Positioning System
AM Dujon, G Schofield, RE Lester, K Papafitsoros, GC Hays
Marine Ecology 39 (1), e12489, 2018
342018
Modelling food-web mediated effects of hydrological variability and environmental flows
BJ Robson, RE Lester, DS Baldwin, NR Bond, R Drouart, RJ Rolls, ...
Water Research 124, 108-128, 2017
322017
Ecosystem states: Creating a data-derived, ecosystem-scale ecological response model that is explicit in space and time
RE Lester, PG Fairweather
Ecological modelling 222 (15), 2690-2703, 2011
302011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20