Παρακολούθηση
Carsten Rahbek
Carsten Rahbek
Professor of Macroecology, Center for Macroecology, Evolution and Climate, Copenhagen & Imperial
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα snm.ku.dk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Patterns and causes of species richness: a general simulation model for macroecology
NJ Gotelli, MJ Anderson, HT Arita, A Chao, RK Colwell, SR Connolly, ...
Ecology letters 12 (9), 873-886, 2009
19862009
Whole-genome analyses resolve early branches in the tree of life of modern birds
ED Jarvis, S Mirarab, AJ Aberer, B Li, P Houde, C Li, SYW Ho, ...
Science 346 (6215), 1320-1331, 2014
19232014
The elevational gradient of species richness: a uniform pattern?
C Rahbek
Ecography 18 (2), 200-205, 1995
18921995
The role of spatial scale and the perception of large‐scale species‐richness patterns
C Rahbek
Ecology letters 8 (2), 224-239, 2005
17092005
An update of Wallace’s zoogeographic regions of the world
BG Holt, JP Lessard, MK Borregaard, SA Fritz, MB Araújo, D Dimitrov, ...
Science 339 (6115), 74-78, 2013
13392013
Multiscale assessment of patterns of avian species richness
C Rahbek, GR Graves
Proceedings of the National Academy of Sciences 98 (8), 4534-4539, 2001
10562001
Comparative genomics reveals insights into avian genome evolution and adaptation
G Zhang, C Li, Q Li, B Li, DM Larkin, C Lee, JF Storz, A Antunes, ...
Science 346 (6215), 1311-1320, 2014
10542014
The mid-domain effect and species richness patterns: what have we learned so far?
RK Colwell, C Rahbek, NJ Gotelli
The American Naturalist 163 (3), E1-E23, 2004
8272004
How does climate change affect biodiversity?
MB Araújo, C Rahbek
Science 313 (5792), 1396-1397, 2006
8252006
Standards for distribution models in biodiversity assessments
MB Araújo, RP Anderson, A Márcia Barbosa, CM Beale, CF Dormann, ...
Science advances 5 (1), eaat4858, 2019
8032019
Geographic range size and determinants of avian species richness
W Jetz, C Rahbek
Science 297 (5586), 1548-1551, 2002
7972002
The relationship among area, elevation, and regional species richness in neotropical birds
C Rahbek
The American Naturalist 149 (5), 875-902, 1997
7921997
Species-specific responses of Late Quaternary megafauna to climate and humans
ED Lorenzen, D Nogués-Bravo, L Orlando, J Weinstock, J Binladen, ...
Nature 479 (7373), 359-364, 2011
7782011
Additive threats from pathogens, climate and land-use change for global amphibian diversity
C Hof, MB Araújo, W Jetz, C Rahbek
Nature 480 (7378), 516-519, 2011
7772011
Conservation conflicts across Africa
A Balmford, JL Moore, T Brooks, N Burgess, LA Hansen, P Williams, ...
Science 291 (5513), 2616-2619, 2001
7702001
Multiple dimensions of climate change and their implications for biodiversity
RA Garcia, M Cabeza, C Rahbek, MB Araújo
Science 344 (6183), 1247579, 2014
7412014
Humboldt’s enigma: What causes global patterns of mountain biodiversity?
C Rahbek, MK Borregaard, RK Colwell, BO Dalsgaard, BG Holt, ...
Science 365 (6458), 1108-1113, 2019
7002019
Scale effects and human impact on the elevational species richness gradients
D Nogués-Bravo, MB Araújo, T Romdal, C Rahbek
Nature 453 (7192), 216-219, 2008
6682008
Building mountain biodiversity: Geological and evolutionary processes
C Rahbek, MK Borregaard, A Antonelli, RK Colwell, BG Holt, ...
Science 365 (6458), 1114-1119, 2019
5382019
Geological and climatic influences on mountain biodiversity
A Antonelli, WD Kissling, SGA Flantua, MA Bermúdez, A Mulch, ...
Nature Geoscience 11 (10), 718-725, 2018
5282018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20