Παρακολούθηση
Andreas Pieris
Andreas Pieris
University of Edinburgh & University of Cyprus
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inf.ed.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Towards more expressive ontology languages: The query answering problem
A Calì, G Gottlob, A Pieris
Artificial Intelligence 193, 87-128, 2012
2682012
Datalog+/-: A family of logical knowledge representation and query languages for new applications
A Calì, G Gottlob, T Lukasiewicz, B Marnette, A Pieris
2010 25th annual IEEE symposium on logic in computer science, 228-242, 2010
2072010
Ontological queries: Rewriting and optimization
G Gottlob, G Orsi, A Pieris
2011 IEEE 27th International Conference on Data Engineering, 2-13, 2011
2052011
Advanced processing for ontological queries
A Calì, G Gottlob, A Pieris
Proceedings of the VLDB Endowment 3 (1-2), 554-565, 2010
1632010
Query answering under non-guarded rules in datalog+/-
A Calì, G Gottlob, A Pieris
International Conference on Web Reasoning and Rule Systems, 1-17, 2010
1222010
Query rewriting and optimization for ontological databases
G Gottlob, G Orsi, A Pieris
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 39 (3), 1-46, 2014
1112014
Expressive languages for querying the semantic web
M Arenas, G Gottlob, A Pieris
Proceedings of the 33rd ACM SIGMOD-SIGACT-SIGART symposium on Principles of …, 2014
942014
Swift Logic for Big Data and Knowledge Graphs: Overview of Requirements, Language, and System
L Bellomarini, G Gottlob, A Pieris, E Sallinger
SOFSEM 2018: Theory and Practice of Computer Science: 44th International …, 2018
912018
Beyond SPARQL under OWL 2 QL entailment regime: Rules to the rescue
G Gottlob, A Pieris
Twenty-Fourth International Joint Conference on Artificial Intelligence, 2015
782015
From classical to consistent query answering under existential rules
T Lukasiewicz, MV Martinez, A Pieris, G Simari
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 29 (1), 2015
742015
New expressive languages for ontological query answering
A Calì, G Gottlob, A Pieris
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 25 (1), 1541-1546, 2011
512011
Guarded-based disjunctive tuple-generating dependencies
P Bourhis, M Manna, M Morak, A Pieris
ACM Transactions On Database Systems (TODS) 41 (4), 1-45, 2016
482016
Chase termination for guarded existential rules
M Calautti, G Gottlob, A Pieris
Proceedings of the 34th ACM SIGMOD-SIGACT-SIGAI Symposium on Principles of …, 2015
432015
Optimizing query answering under ontological constraints
G Orsi, A Pieris
Proceedings of the VLDB Endowment 4 (11), 1004-1015, 2011
432011
The impact of disjunction on query answering under guarded-based existential rules
P Bourhis, M Morak, A Pieris
Informal Proceedings of the 26th International Workshop on Description …, 2013
392013
Datalog+/-: A family of languages for ontology querying
A Calì, G Gottlob, T Lukasiewicz, A Pieris
International Datalog 2.0 Workshop, 351-368, 2010
392010
Polynomial combined rewritings for existential rules
G Gottlob, M Manna, A Pieris
Fourteenth International Conference on the Principles of Knowledge …, 2014
372014
Ontological query answering under expressive Entity–Relationship schemata
A Calì, G Gottlob, A Pieris
Information Systems 37 (4), 320-335, 2012
352012
The space-efficient core of Vadalog
G Berger, G Gottlob, A Pieris, E Sallinger
ACM Transactions on Database Systems (TODS) 47 (1), 1-46, 2022
332022
On the complexity of ontological reasoning under disjunctive existential rules
G Gottlob, M Manna, M Morak, A Pieris
Mathematical Foundations of Computer Science 2012: 37th International …, 2012
322012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20