Παρακολούθηση
Marios Papachristou
Marios Papachristou
PhD Candidate, Cornell University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cornell.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Commons-based peer production and digital fabrication: The case of a RepRap-based, Lego-built 3D printing-milling machine
V Kostakis, M Papachristou
Telematics and Informatics 31 (3), 434-443, 2014
1032014
Software clusterings with vector semantics and the call graph
M Papachristou
Proceedings of the 2019 27th ACM Joint Meeting on European Software …, 2019
52019
Sublinear Domination and Core-Periphery Networks
M Papachristou
Scientific Reports 11, 2021
42021
Allocating stimulus checks in times of crisis
M Papachristou, J Kleinberg
Proceedings of the ACM Web Conference 2022, 16-26, 2022
22022
Stochastic Opinion Dynamics for Interest Prediction in Social Networks
M Papachristou, D Fotakis
arXiv preprint arXiv:2107.03449, 2021
12021
Truncated Log-concave Sampling with Reflective Hamiltonian Monte Carlo
A Chalkis, V Fisikopoulos, M Papachristou, E Tsigaridas
arXiv preprint arXiv:2102.13068, 2021
12021
Core-periphery Models for Hypergraphs
M Papachristou, J Kleinberg
Proceedings of the 28th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery & Data …, 2022
2022
Dynamic Interventions for Networked Contagions
M Papachristou, S Banerjee, J Kleinberg
EAAMO 2022 (Poster), 2022
2022
Στοχαστική δυναμική απόψεων για πρόβλεψη ενδιαφερόντων σε κοινωνικά δίκτυα
Μ Παπαχρήστου
2020
Linux Kernel 4.21 Call Graphs
M Papachristou
http://doi.org/10.5281/zenodo.2652487, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–10