Παρακολούθηση
Fernando Núñez
Fernando Núñez
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα us.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A European assessment of the solar energy cost: key factors and optimal technology
D Lugo-Laguna, A Arcos-Vargas, F Nuñez-Hernandez
Sustainability 13 (6), 3238, 2021
592021
La función de emparejamiento en el mercado de trabajo español
PÁ De Toledo, F Núñez, C Usabiaga
Revista de economía aplicada 16 (48), 5-35, 2008
462008
Impact of battery technological progress on electricity arbitrage: An application to the Iberian market
Á Arcos-Vargas, D Canca, F Núñez
Applied Energy 260, 114273, 2020
412020
A DEA analysis of electricity distribution in Spain: An industrial policy recommendation
A Arcos-Vargas, F Núñez-Hernández, G Villa-Caro
Energy Policy 102, 583-592, 2017
412017
Residential peak electricity management. A storage and control systems application taking advantages of smart meters
A Arcos-Vargas, D Lugo, F Núñez
International Journal of Electrical Power & Energy Systems 102, 110-121, 2018
362018
The role of viral and host microRNAs in the Aujeszky’s disease virus during the infection process
O Timoneda, F Nunez-Hernandez, I Balcells, M Munoz, A Castello, ...
PloS one 9 (1), e86965, 2014
352014
La curva de Beveridge y la función de emparejamiento: revisión de sus fundamentos teóricos y de la literatura empírica, con especial énfasis en el caso español
F Núñez, C Usabiaga
Documento de trabajo, 1-79, 2007
312007
Introducción de elementos autorregresivos en modelos de dinámica de sistemas
P Alvarez-De-Toledo, A Crespo, F Núñez, C Usabiaga
Revista de dinámica de sistemas 2 (1), 37-66, 2006
282006
An assessment of European electricity arbitrage using storage systems
F Núñez, D Canca, Á Arcos-Vargas
Energy 242, 122916, 2022
252022
Identification of microRNAs in PCV2 subclinically infected pigs by high throughput sequencing
F Núñez-Hernández, LJ Pérez, M Muñoz, G Vera, A Tomás, R Egea, ...
Veterinary research 46, 1-7, 2015
242015
Short-term effects of PV integration on global welfare and CO2 emissions. An application to the Iberian electricity market
A Arcos-Vargas, F Nuñez, R Román-Collado
Energy 200, 117504, 2020
232020
Differential expression of porcine microRNAs in African swine fever virus infected pigs: a proof-of-concept study
F Núñez-Hernández, LJ Pérez, M Muñoz, G Vera, F Accensi, A Sánchez, ...
Virology journal 14, 1-13, 2017
222017
Eficiencia de cebos como atrayentes de moscas de la fruta en El Salvador.
M Delmi, S Morán, F Núñez, G Granados
Agronomía mesoamericana, 13-22, 1996
221996
An empirical approach on labour segmentation. Applications with individual duration data
PÁ de Toledo, F Núñez, C Usabiaga
Economic Modelling 36, 252-267, 2014
212014
An empirical analysis of the matching process in Andalusian public employment agencies
P Álvarez de Toledo, F Núñez, C Usabiaga
Hacienda Pública Española 3 (198), 67-102, 2011
172011
Análisis del diferencial de desempleo andaluz y extremeño
IPM Huertas, FN Hernández, CU Ibáñez
Revista de estudios regionales, 45-83, 2005
152005
Matching and clustering in square contingency tables. Who matches with whom in the Spanish labour market
PÁ de Toledo, F Núñez, C Usabiaga
Computational Statistics & Data Analysis 127, 135-159, 2018
142018
Propuestas para el fomento de la movilidad eléctrica: Barreras identificadas y medidas que se deberían adoptar
AA Vargas, JMM Ortega, FN Hernández
Real Academia de Ingeniería de España, 2018
132018
La Ley de Okun para las regiones españolas: distintas aproximaciones econométricas
J Ballesteros, F Núñez, C Usabiaga
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Junta de Andalucía. Documentos …, 2012
132012
Skill requirements and labour polarisation: An association analysis based on Polish online job offers
C Usabiaga, F Núñez, L Arendt, E Gałecka-Burdziak, R Pater
Economic Modelling 115, 105963, 2022
112022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20