Παρακολούθηση
Tatiana Budtova
Tatiana Budtova
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mines-paristech.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Aerocellulose: new highly porous cellulose prepared from cellulose− NaOH aqueous solutions
R Gavillon, T Budtova
Biomacromolecules 9 (1), 269-277, 2008
4082008
Cellulose in NaOH–water based solvents: a review
T Budtova, P Navard
Cellulose 23 (1), 5-55, 2016
3592016
Rheological properties of cellulose/ionic liquid solutions: from dilute to concentrated states
M Gericke, K Schlufter, T Liebert, T Heinze, T Budtova
Biomacromolecules 10 (5), 1188-1194, 2009
2922009
Aerocellulose from cellulose–ionic liquid solutions: preparation, properties and comparison with cellulose–NaOH and cellulose–NMMO routes
R Sescousse, R Gavillon, T Budtova
Carbohydrate Polymers 83 (4), 1766-1774, 2011
2872011
Cellulose II aerogels: A review
T Budtova
Cellulose 26, 81-121, 2019
2192019
Review on the production of polysaccharide aerogel particles
K Ganesan, T Budtova, L Ratke, P Gurikov, V Baudron, I Preibisch, ...
Materials 11 (11), 2144, 2018
2192018
Aeropectin: fully biomass-based mechanically strong and thermal superinsulating aerogel
C Rudaz, R Courson, L Bonnet, S Calas-Etienne, H Sallee, T Budtova
Biomacromolecules 15 (6), 2188-2195, 2014
2032014
Cellulose aero-, cryo-and xerogels: Towards understanding of morphology control
N Buchtová, T Budtova
Cellulose 23, 2585-2595, 2016
2002016
Viscosity of cellulose− imidazolium-based ionic liquid solutions
R Sescousse, KA Le, ME Ries, T Budtova
The Journal of Physical Chemistry B 114 (21), 7222-7228, 2010
1932010
Rheological properties and gelation of aqueous cellulose− NaOH solutions
C Roy, T Budtova, P Navard
Biomacromolecules 4 (2), 259-264, 2003
1762003
Cellulose–silica aerogels
A Demilecamps, C Beauger, C Hildenbrand, A Rigacci, T Budtova
Carbohydrate polymers 122, 293-300, 2015
1702015
Strong, thermally superinsulating biopolymer–silica aerogel hybrids by cogelation of silicic acid with pectin
S Zhao, WJ Malfait, A Demilecamps, Y Zhang, S Brunner, L Huber, ...
Angewandte Chemie 127 (48), 14490-14494, 2015
1662015
Morphology and molten-state rheology of polylactide and polyhydroxyalkanoate blends
T Gerard, T Budtova
European polymer journal 48 (6), 1110-1117, 2012
1592012
An opinion paper on aerogels for biomedical and environmental applications
CA García-González, T Budtova, L Durães, C Erkey, P Del Gaudio, ...
Molecules 24 (9), 1815, 2019
1522019
Structure of aqueous solutions of microcrystalline cellulose/sodium hydroxide below 0 C and the limit of cellulose dissolution
M Egal, T Budtova, P Navard
Biomacromolecules 8 (7), 2282-2287, 2007
1492007
The dissolution of microcrystalline cellulose in sodium hydroxide-urea aqueous solutions
M Egal, T Budtova, P Navard
Cellulose 15, 361-370, 2008
1402008
Macroscopic and microscopic study of 1-ethyl-3-methyl-imidazolium acetate–water mixtures
CA Hall, KA Le, C Rudaz, A Radhi, CS Lovell, RA Damion, T Budtova, ...
The Journal of Physical Chemistry B 116 (42), 12810-12818, 2012
1382012
Starch aerogels: A member of the family of thermal superinsulating materials
L Druel, R Bardl, W Vorwerg, T Budtova
Biomacromolecules 18 (12), 4232-4239, 2017
1332017
Physically and chemically cross-linked cellulose cryogels: Structure, properties and application for controlled release
D Ciolacu, C Rudaz, M Vasilescu, T Budtova
Carbohydrate polymers 151, 392-400, 2016
1172016
Polypropylene/natural fibres composites: Analysis of fibre dimensions after compounding and observations of fibre rupture by rheo-optics
A Le Duc, B Vergnes, T Budtova
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing 42 (11), 1727-1737, 2011
1092011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20