ΚΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SADINOV STANIMIR
Μη επαληθευμένη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Description and simulation of OFDM reception process
S Sadinov, P Daneva, P Kogias
Journal of Engineering Science and Technology Review 7 (4), 18-22, 2014
62014
Contactless transmission of power and control signals by multiplexing the frequency
N Madzharov, L Petkov, P Kogias, K Karakoulidis
2018 IEEE XXVII International Scientific Conference Electronics-ET, 1-4, 2018
52018
Selection of plan of experiment by statistical analysis of the parameters of teletraffic model with voice services
I Balabanova, G Georgiev, P Kogias, S Sadinov
Journal of engineering science and technology review 9 (6), 76-81, 2016
52016
The temperature measurement of a single phase induction motor under different conditions
K Karakoulidis, JG Fantidis, C Potolias, P Kogias, DV Bandekas
ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences 11 (19), 11495-11502, 2016
52016
Smart Grid Communication Protocols in Intelligent Service for Household Energy Use
I Stoyanov, T Iliev, G Mihaylov, E Ivanova, P Kogias
Proceedings of the Computational Methods in Systems and Software, 380-389, 2017
42017
Binary phase shift keying (BPSK) simulation using Matlab
S Sadinov, P Daneva, P Kogias, J Kanev, K Ovaliadis
ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 2019
32019
Determination of Distortion in Broadband Amplifiers for Different Standards of Signals in CATV Networks
S Sadinov, P Kogias, K Angelov
ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences 11 (17), 10684-10688, 2016
32016
Simulation Study and Analysis of High Speed Single Channel Transmission in Optical Communication Line
KK Angelov, SM Sadinov, PG Kogias, MN Malamatoudis
2018 IX National Conference with International Participation (ELECTRONICA), 1-4, 2018
22018
Iterative estimation and simulation analysis of the amplifying sections in optical communication network
SM Sadinov, KK Angelov, PG Kogias, MN Malamatoudis
2017 XXVI International Scientific Conference Electronics (ET), 1-4, 2017
22017
Practical model for management, monitoring and research of passive optical network
KK Angelov, SM Sadinov, PG Kogias
2017 XXVI International Scientific Conference Electronics (ET), 1-4, 2017
22017
Design Implementation and Analysis of a Wireless Network Coverage Using a Nanostation
M Malamatoudis, P Kogias, N Manchev, S Sadinov
International Scientific Conference-UNITECH 2017 2, II-99-103, 2017
22017
Comparative Analysis of Multiplied Models for Traffic Distribution in a Celular Network
D Koleva, P Kogias
Journal of Engineering Science and Technology Review 9 (1), 52-55, 2016
22016
Jest
G Georgiev, I Balabanova, P Kogias, S Sadinov, S Kostadinova
Journal of Engineering Science and Technology Review 11 (3), 128-132, 2018
12018
Analysis of high-speed rotary wireless power transmitters
N Madzharov, V Petkov, P Kogias, K Karakoulidis
2017 XXVI International Scientific Conference Electronics (ET), 1-4, 2017
12017
A Fast Neutron and Gamma Ray System for the Detection of Illicit Materials Based on Simple Isotopic Sources.
JG Fantidis, A Dalakas, C Potolias, K Karakoulidis, P Kogias
Journal of Engineering Science & Technology Review 9 (6), 2016
12016
The evaluation on dual, triple and quadruple energy X-Ray systems for the material characterisation of a suspicious bulky object
JG Fantidis, DV Bandekas, P Kogias, N Vordos
Recent Advances in Energy, Environment, Biology and Ecology, 143-148, 0
1
Approach for MIMO Wireless Channel Modelling and System Characterization for an Indoor Environment
SM Sadinov, KK Angelov, PG Kogias, MN Malamatoudis
2019 27th National Conference with International Participation (TELECOM), 54-57, 2019
2019
Development of Multichannel LoRaWAN Gateway for Educational Applications in Low-Power Wireless Communications
NP Manchev, KK Angelov, PG Kogias, SM Sadinov
2019 IEEE XXVIII International Scientific Conference Electronics (ET), 1-4, 2019
2019
Development of a Module for Retransmission and Monitoring of DVB-S/S2 Signals over IP Network
KK Angelov, SM Sadinov, PG Kogias
2019 X National Conference with International Participation (ELECTRONICA), 1-4, 2019
2019
Mathematical analysis of a parking system for telemetry applications
P Kogias, M Negianni, J Fantidis, F Kogia
Journal of Applied Engineering Science 16 (2), 202-207, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20