Παρακολούθηση
Yves Scherrer
Yves Scherrer
Department of Digital Humanities, University of Helsinki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα helsinki.fi - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neural machine translation with extended context
J Tiedemann, Y Scherrer
arXiv preprint arXiv:1708.05943, 2017
1812017
Findings of the VarDial evaluation campaign 2017
M Zampieri, S Malmasi, N Ljubešić, P Nakov, A Ali, J Tiedemann, ...
Proceedings of the fourth workshop on NLP for similar languages, varieties …, 2017
1472017
Language identification and morphosyntactic tagging: The second VarDial evaluation campaign
M Zampieri, S Malmasi, P Nakov, A Ali, S Shon, J Glass, Y Scherrer, ...
Proceedings of the Fifth Workshop on NLP for Similar Languages, Varieties …, 2018
972018
Archimob-a corpus of spoken swiss german
T Samardzic, Y Scherrer, E Glaser
Proceedings of the tenth international conference on language resources and …, 2016
632016
Fixed encoder self-attention patterns in transformer-based machine translation
A Raganato, Y Scherrer, J Tiedemann
arXiv preprint arXiv:2002.10260, 2020
522020
A report on the third VarDial evaluation campaign
M Zampieri, S Malmasi, Y Scherrer, T Samardzic, F Tyers, M Silfverberg, ...
Proceedings of the Sixth Workshop on NLP for Similar Languages, Varieties …, 2019
522019
Deep linguistic multilingual translation and bilingual dictionaries
E Wehrli, L Nerima, Y Scherrer
Proceedings of the fourth workshop on statistical machine translation, 90-94, 2009
502009
Modernizing historical Slovene words with character-based SMT
T Erjavec
BSNLP 2013-4th Biennial Workshop on Balto-Slavic Natural Language Processing, 2013
462013
Automatic normalisation of the Swiss German ArchiMob corpus using character-level machine translation
Y Scherrer, N Ljubešić
Proceedings of the 13th Conference on Natural Language Processing (KONVENS), 2016
412016
Normalising orthographic and dialectal variants for the automatic processing of Swiss German
T Samardzic, Y Scherrer, E Glaser
Proceedings of the 7th Language and Technology Conference, 2015
362015
Normalising orthographic and dialectal variants for the automatic processing of Swiss German
T Samardzic, Y Scherrer, E Glaser
Proceedings of the 7th Language and Technology Conference, 2015
362015
A quantitative approach to Swiss German–Dialectometric analyses and comparisons of linguistic levels
Y Scherrer, P Stoeckle
Dialectologia et Geolinguistica 24 (1), 92-125, 2016
332016
Modernising historical Slovene words
Y Scherrer, T Erjavec
Natural Language Engineering 22 (6), 881-905, 2016
322016
Word-based dialect identification with georeferenced rules
Y Scherrer, O Rambow
Proceedings of the 2010 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2010
302010
The MuCoW test suite at WMT 2019: Automatically harvested multilingual contrastive word sense disambiguation test sets for machine translation
A Raganato, Y Scherrer, J Tiedemann
Fourth Conference on Machine Translation, 2019
282019
A report on the VarDial evaluation campaign 2020
M Gaman, D Hovy, RT Ionescu, H Jauhiainen, T Jauhiainen, K Lindén, ...
Proceedings of the 7th Workshop on NLP for Similar Languages, Varieties and …, 2020
242020
Adaptive string distance measures for bilingual dialect lexicon induction
Y Scherrer
Proceedings of the ACL 2007 Student Research Workshop, 55-60, 2007
242007
The CLIN27 shared task: Translating historical text to contemporary language for improving automatic linguistic annotation
ETK Sang, M Bollmann, R Boschker, F Casacuberta, F Dietz, S Dipper, ...
Computational Linguistics in the Netherlands Journal 7, 53-64, 2017
232017
Digitising Swiss German: how to process and study a polycentric spoken language
Y Scherrer, T Samardžić, E Glaser
Language Resources and Evaluation 53 (4), 735-769, 2019
212019
Natural language processing for the Swiss German dialect area
Y Scherrer, O Rambow
Semantic Approaches in Natural Language Processing-Proceedings of the …, 2010
212010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20