Παρακολούθηση
Yves Scherrer
Yves Scherrer
Department of Digital Humanities, University of Helsinki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα helsinki.fi - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Neural machine translation with extended context
J Tiedemann, Y Scherrer
arXiv preprint arXiv:1708.05943, 2017
2032017
Findings of the VarDial evaluation campaign 2017
M Zampieri, S Malmasi, N Ljubešić, P Nakov, A Ali, J Tiedemann, ...
Proceedings of the fourth workshop on NLP for similar languages, varieties …, 2017
1632017
Language Identification and Morphosyntactic Tagging. The Second VarDial Evaluation Campaign.
M Zampieri, S Malmasi, P Nakov, A Ali, S Shon, J Glass, Y Scherrer, ...
Santa Fe, USA: Association for Computational Linguistics, 2018
1112018
Fixed encoder self-attention patterns in transformer-based machine translation
A Raganato, Y Scherrer, J Tiedemann
arXiv preprint arXiv:2002.10260, 2020
702020
Archimob-a corpus of spoken swiss german
T Samardzic, Y Scherrer, E Glaser
Proceedings of the tenth international conference on language resources and …, 2016
662016
A report on the third VarDial evaluation campaign
M Zampieri, S Malmasi, Y Scherrer, T Samardzic, F Tyers, M Silfverberg, ...
Proceedings of the Sixth Workshop on NLP for Similar Languages, Varieties …, 2019
642019
Modernizing historical Slovene words with character-based SMT
Y Scherrer, T Erjavec
Proceedings of the 4th Biennial International Workshop on Balto-Slavic …, 2013
482013
Deep linguistic multilingual translation and bilingual dictionaries
E Wehrli, L Nerima, Y Scherrer
Proceedings of the fourth workshop on statistical machine translation, 90-94, 2009
482009
Automatic normalisation of the Swiss German ArchiMob corpus using character-level machine translation
Y Scherrer, N Ljubešić
Proceedings of the 13th Conference on Natural Language Processing (KONVENS), 2016
412016
Normalising orthographic and dialectal variants for the automatic processing of Swiss German
T Samardzic, Y Scherrer, E Glaser
Proceedings of the 7th Language and Technology Conference, 2015
382015
Normalising orthographic and dialectal variants for the automatic processing of Swiss German
T Samardzic, Y Scherrer, E Glaser
Proceedings of the 7th Language and Technology Conference, 2015
382015
The MuCoW test suite at WMT 2019: Automatically harvested multilingual contrastive word sense disambiguation test sets for machine translation
A Raganato, Y Scherrer, J Tiedemann
Proceedings of the Fourth Conference on Machine Translation (Volume 2 …, 2019
352019
A quantitative approach to Swiss German–Dialectometric analyses and comparisons of linguistic levels
Y Scherrer, P Stoeckle
Dialectologia et Geolinguistica 24 (1), 92-125, 2016
352016
A report on the VarDial evaluation campaign 2020
M Gaman, D Hovy, RT Ionescu, H Jauhiainen, T Jauhiainen, K Lindén, ...
Proceedings of the 7th Workshop on NLP for Similar Languages, Varieties and …, 2020
322020
Modernising historical Slovene words
Y Scherrer, T Erjavec
Natural Language Engineering 22 (6), 881-905, 2016
322016
Word-based dialect identification with georeferenced rules
Y Scherrer, O Rambow
Proceedings of the 2010 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2010
312010
Digitising Swiss German: how to process and study a polycentric spoken language
Y Scherrer, T Samardžić, E Glaser
Language Resources and Evaluation 53 (4), 735-769, 2019
262019
Findings of the VarDial evaluation campaign 2021
BR Chakravarthi, M Gaman, RT Ionescu, H Jauhiainen, T Jauhiainen, ...
Proceedings of the 8th VarDial Workshop on NLP for Similar Languages …, 2021
242021
The WMT'18 Morpheval test suites for English-Czech, English-German, English-Finnish and Turkish-English
F Burlot, Y Scherrer, V Ravishankar, O Bojar, SA Grönroos, M Koponen, ...
3rd Conference on Machine Translation (WMT 18) 2, 550-564, 2018
242018
Adaptive string distance measures for bilingual dialect lexicon induction
Y Scherrer
Proceedings of the ACL 2007 Student Research Workshop, 55-60, 2007
242007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20