Παρακολούθηση
Panos K. Papadopoulos
Panos K. Papadopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dib.uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Slice-based parallelization in HEVC encoding: realizing the potential through efficient load balancing
M Koziri, P Papadopoulos, N Tziritas, AN Dadaliaris, T Loukopoulos, ...
2016 IEEE 18th International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSP …, 2016
242016
Adaptive tile parallelization for fast video encoding in HEVC
M Koziri, PK Papadopoulos, N Tziritas, AN Dadaliaris, T Loukopoulos, ...
2016 IEEE International Conference on Internet of Things (iThings) and IEEE …, 2016
192016
Heuristics for tile parallelism in HEVC
M Koziri, PK Papadopoulos, N Tziritas, N Giachoudis, T Loukopoulos, ...
2017 25th European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 1514-1518, 2017
172017
A fast heuristic for tile partitioning and processor assignment in HEVC
PK Papadopoulos, M Koziri, T Loukopoulos
2018 25th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 4143-4147, 2018
112018
Efficient cloud provisioning for video transcoding: Review, open challenges and future opportunities
MG Koziri, PK Papadopoulos, N Tziritas, T Loukopoulos, SU Khan, ...
IEEE Internet Computing 22 (5), 46-55, 2018
112018
On planning the adoption of new video standards in social media networks: a general framework and its application to HEVC
M Koziri, PK Papadopoulos, N Tziritas, AN Dadaliaris, T Loukopoulos, ...
Social Network Analysis and Mining 7, 1-16, 2017
72017
A framework for scheduling the encoding of multiple smart user videos
M Koziri, P Papadopoulos, N Tziritas, AN Dadaliaris, T Loukopoulos, ...
2016 11th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and …, 2016
62016
Combining tile parallelism with slice partitioning in video coding
M Koziri, PK Papadopoulos, T Loukopoulos
Applications of Digital Image Processing XLI 10752, 227-241, 2018
52018
Cloud video guidance as “Deus ex Machina” for the visually impaired
T Loukopoulos, M Koziri, N Panagou, PK Papadopoulos, DK Iakovidis
Technological Trends in Improved Mobility of the Visually Impaired, 127-143, 2020
42020
On the evaluation of coarse grained parallelism in av1 video coding
PK Papadopoulos, MG Koziri, N Tziritas, T Loukopoulos, ...
2018 13th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and …, 2018
42018
On improving the speedup of slice and tile level parallelism in HEVC using AVX2
D Skoumpourdis, PK Papadopoulos, MG Koziri, N Tziritas, T Loukopoulos, ...
Proceedings of the 21st Pan-Hellenic Conference on Informatics, 1-6, 2017
22017
Performance Evaluation of Batch Encodings in HEVC Using Slice Level Parallelism
P Papadopoulos, MG Koziri, N Tziritas, T Loukopoulos, ...
Proceedings of the 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics, 1-6, 2016
22016
RAC: a remote application calling framework for coordination of mobile apps
P Papadopoulos, T Loukopoulos, I Anagnostopoulos, N Tziritas, ...
Proceedings of the 19th Panhellenic Conference on Informatics, 394-399, 2015
22015
GeoMakeIt!: A Platform for Developing Location Based Games
V Dimitriadis, P Oikonomou, PK Papadopoulos, N Panagou, ...
2020 15th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and …, 2020
12020
Coding Time Prediction in H. 264/HEVC Transcoding Using Macroblock Sizes
PK Papadopoulos, N Panagou, M Koziri, K Kolomvatsos, T Loukopoulos, ...
2019 14th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and …, 2019
12019
On evaluating the impact of tile partitioning in AV1
N Panagou, PK Papadopoulos, M Koziri, T Loukopoulos
Proceedings of the 22nd Pan-Hellenic Conference on Informatics, 121-126, 2018
12018
Fast Rules to Speedup HEVC to VVC Transcoding
N Panagou, P Belememis, PK Papadopoulos, M Koziri, T Loukopoulos
25th Pan-Hellenic Conference on Informatics, 289-293, 2021
2021
Tile Based Wavefront Parallelism in HEVC
GI Papaioannou, MG Koziri, PK Papadopoulos, T Loukopoulos, ...
2020 15th International Workshop on Semantic and Social Media Adaptation and …, 2020
2020
Evaluation of Heterogeneous Scheduling Algorithms for Wavefront and Tile Parallelism in Video Coding
N Panagou, M Koziri, PK Papadopoulos, P Oikonomou, N Tziritas, ...
Internet of Things–ICIOT 2019: 4th International Conference, Held as Part of …, 2019
2019
On Predicting Bottlenecks in Wavefront Parallel Video Coding Using Deep Neural Networks
N Panagou, P Oikonomou, PK Papadopoulos, M Koziri, T Loukopoulos, ...
Engineering Applications of Neural Networks: 20th International Conference …, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20