Παρακολούθηση
Stylianos M. Simaiakis
Stylianos M. Simaiakis
Natural History Museum of Crete, University of Crete
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα biology.uoc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evolution of Mesobuthus gibbosus (Brullé, 1832)(Scorpiones: Buthidae) in the northeastern Mediterranean region
A Parmakelis, I Stathi, M Chatzaki, SM Simaiakis, L Spanos, C Louis, ...
Molecular Ecology 15 (10), 2883-2894, 2006
1072006
Network biogeography of a complex island system: The Aegean Archipelago revisited
K Kougioumoutzis, AT Valli, E Georgopoulou, SM Simaiakis, KA Triantis, ...
Journal of Biogeography 44 (3), 651-660, 2017
602017
Network biogeographical analysis of the central Aegean archipelago
K Kougioumoutzis, SM Simaiakis, A Tiniakou
Journal of Biogeography 41 (10), 1848-1858, 2014
512014
The Scolopendra species (Chilopoda: Scolopendromorpha: Scolopendridae) of Greece (E-Mediterranean): a theoretical approach on the effect of geography and palaeogeography on …
SM Simaiakis, M Mylonas
Zootaxa 1792, 39-53, 2008
412008
Geographic changes in the Aegean Sea since the Last Glacial Maximum: Postulating biogeographic effects of sea-level rise on islands
SM Simaiakis, KF Rijsdijk, EFM Koene, SJ Norder, JH Van Boxel, ...
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 471, 108-119, 2017
332017
The centipede fauna (Chilopoda) of Crete and its satellite islands (Greece, Eastern Mediterranean)
SM Simaiakis, A Minelli, M Mylonas
Israel Journal of Zoology 50 (4), 367-418, 2004
252004
The centipede fauna (Chilopoda) of the island of Cyprus, with one new lithobiomorph species
SM Simaiakis, M Zapparoli, A Minelli, L Bonato
Zootaxa 3647 (2), 279-306, 2013
242013
The evolutionary history of the Mediterranean centipede Scolopendra cingulata (Latreille, 1829)(Chilopoda: Scolopendridae) across the Aegean archipelago
SM Simaiakis, A Dimopoulou, A Mitrakos, M Mylonas, A Parmakelis
Biological Journal of the Linnean Society 105 (3), 507-521, 2012
242012
The centipede fauna (Chilopoda) of the south Aegean Archipelago (Greece, Eastern Mediterranean)
SM Simaiakis, A Minelli, M Mylonas
Israel Journal of Zoology 51 (4), 241-307, 2005
222005
Nestedness in centipede (Chilopoda) assemblages on continental islands (Aegean, Greece)
SM Simaiakis, MA Martínez-Morales
Acta Oecologica 36 (3), 282-290, 2010
202010
Predicting species richness and distribution ranges of centipedes at the northern edge of Europe
E Georgopoulou, P Djursvoll, SM Simaiakis
Acta oecologica 74, 1-10, 2016
152016
Past connections with the mainland structure patterns of insular species richness in a continental‐shelf archipelago (Aegean Sea, Greece)
C Hammoud, K Kougioumoutzis, KF Rijsdijk, SM Simaiakis, SJ Norder, ...
Ecology and Evolution 11 (10), 5441-5458, 2021
142021
Seasonal patterns of activity of Scolopendra cretica and S. cingulata (Chilopoda, Scolopendromorpha) in East Mediterranean maquis ecosystem
D Kaltsas, SM Simaiakis
International Journal of Myriapodology 7, 1-14, 2012
142012
Morphometric and meristic diversity of the species Scolopendra cingulata Latreille, 1829 (Chilopoda: Scolopendridae) in the Mediterranean region
SM Simaiakis, S Giokas, Z Korsós
Zoologischer Anzeiger-A Journal of Comparative Zoology 250 (1), 67-79, 2011
142011
Scolopendromorph centipedes (Chilopoda: Scolopendromorpha) in the Natural History Museum (London): A review of the hitherto unidentified species collected in Africa, with …
SM Simaiakis, GD Edgecombe
Zootaxa 3734 (2), 169-198, 2013
132013
Patterns and processes in the distribution of European centipedes (Chilopoda)
SM Simaiakis, G Strona
Journal of Biogeography 42 (6), 1018-1028, 2015
122015
The diet of the Eleonora’s falcon (Falco eleonorae) in the Aegean archipelago (Greece)
SM Xirouchakis, H Alivizatos, E Georgopoulou, A Dimalexis, P Latsoudis, ...
Journal of Natural History 53 (29-30), 1767-1785, 2019
112019
Breeding land birds across the Greek islands: a biogeographic study with emphasis on faunal similarity, species–area relationships and nestedness
SM Simaiakis, M Dretakis, C Barboutis, T Katritis, D Portolou, ...
Journal of Ornithology 153, 849-860, 2012
112012
Intraspecific variation in segment number in Pachymerium ferrugineum (CL Koch, 1835)(Chilopoda: Geophilomorpha) in the south Aegean Archipelago (north‐east Mediterranean, Greece)
SM Simaiakis, M Mylonas
Biological Journal of the Linnean Society 88 (4), 533-539, 2006
112006
Abundance of common buzzards (Buteo buteo) in olive monocultures in the island of Crete
O Tzortzakaki, SM Simaiakis, S Xirouchakis
Journal of Biological Research-Thessaloniki 17, 44-50, 2012
102012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20