Παρακολούθηση
Howell Li
Howell Li
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα purdue.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Analysis of e-scooter trips and their temporal usage patterns
M Liu, S Seeder, H Li
Institute of Transportation Engineers. ITE Journal 89 (6), 44-49, 2019
1352019
Performance measures for traffic signal systems: An outcome-oriented approach
CM Day, DM Bullock, H Li, SM Remias, AM Hainen, RS Freije, ...
1082014
Indiana traffic signal hi resolution data logger enumerations
JR Sturdevant, T Overman, E Raamot, R Deer, D Miller, DM Bullock, ...
59*2012
Performance characterization of arterial traffic flow with probe vehicle data
SM Remias, AM Hainen, CM Day, TM Brennan Jr, H Li, ...
Transportation research record 2380 (1), 10-21, 2013
532013
Detector-free optimization of traffic signal offsets with connected vehicle data
CM Day, H Li, LM Richardson, J Howard, T Platte, JR Sturdevant, ...
Transportation Research Record 2620 (1), 54-68, 2017
512017
Performance ranking of arterial corridors using travel time and travel time reliability metrics
CM Day, SM Remias, H Li, MM Mekker, ML McNamara, ED Cox, ...
Transportation Research Record 2487 (1), 44-54, 2015
422015
Graphical performance measures for practitioners to triage split failure trouble calls
RS Freije, AM Hainen, AL Stevens, H Li, WB Smith, H Summers, CM Day, ...
Transportation Research Record 2439 (1), 27-40, 2014
372014
Integrating traffic signal performance measures into agency business processes
CM Day, DM Bullock, H Li, SM Lavrenz, WB Smith, JR Sturdevant
332016
Shock wave boundary identification using cloud-based probe data
H Li, SM Remias, CM Day, MM Mekker, JR Sturdevant, DM Bullock
Transportation Research Record 2526 (1), 51-60, 2015
282015
Deriving operational traffic signal performance measures from vehicle trajectory data
E Saldivar-Carranza, H Li, J Mathew, M Hunter, J Sturdevant, DM Bullock
Transportation research record 2675 (9), 1250-1264, 2021
272021
Implementation of automated traffic signal performance measures
CM Day, H Li
Institute of Transportation Engineers. ITE Journal 86 (8), 26, 2016
272016
High-Resolution Controller Data Performance Measures for Optimizing Diverging Diamond Interchanges and Outcome Assessment with Drone Video
AM Hainen, AL Stevens, CM Day, H Li, J Mackey, M Luker, M Taylor, ...
Transportation Research Record, 2015
272015
High-Resolution Controller Data Performance Measures for Optimizing Diverging Diamond Interchanges and Outcome Assessment with Drone Video
AM Hainen, AL Stevens, CM Day, H Li, J Mackey, M Luker, M Taylor, ...
Transportation Research Record, 2015
272015
Correlating hard-braking activity with crash occurrences on interstate construction projects in Indiana
J Desai, H Li, JK Mathew, YT Cheng, A Habib, DM Bullock
Journal of big data analytics in transportation 3 (1), 27-41, 2021
222021
A proactive approach to evaluating intersection safety using hard-braking data
M Hunter, E Saldivar-Carranza, J Desai, JK Mathew, H Li, DM Bullock
Journal of big data analytics in transportation 3 (2), 81-94, 2021
202021
Data-driven ranking of coordinated traffic signal systems for maintenance and retiming
CM Day, H Li, JR Sturdevant, DM Bullock
Transportation research record 2672 (18), 167-178, 2018
192018
Big data applications for managing roadways
JK Mathew, JC Desai, RS Sakhare, W Kim, H Li, DM Bullock
Institute of Transportation Engineers. ITE Journal 91 (2), 28-35, 2021
162021
Using real-time probe vehicle data to manage unplanned detour routes
M McNamara, H Li, S Remias, L Richardson, E Cox, D Horton, ...
Institute of Transportation Engineers. ITE Journal 85 (12), 32, 2015
162015
Application of LiDAR and connected vehicle data to evaluate the impact of work zone geometry on freeway traffic operations
MM Mekker, YJ Lin, MKI Elbahnasawy, TSA Shamseldin, H Li, AF Habib, ...
Transportation research record 2672 (16), 1-13, 2018
152018
2013–2014 Indiana Mobility Report: Full Version
C Day, S Remias, H Li, M Mekker, M McNamara, E Cox, D Horton, ...
152014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20