Παρακολούθηση
Pamela Bowlan
Pamela Bowlan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lanl.gov
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Spatio-temporal couplings in ultrashort laser pulses
S Akturk, X Gu, P Bowlan, R Trebino
Journal of Optics 12 (9), 093001, 2010
2712010
Crossed-beam spectral interferometry: a simple, high-spectral-resolution method for completely characterizing complex ultrashort pulses in real time
P Bowlan, P Gabolde, A Shreenath, K McGresham, R Trebino, S Akturk
Optics express 14 (24), 11892-11900, 2006
2302006
Ultrafast terahertz response of multilayer graphene in the nonperturbative regime
MW P. Bowlan, E. Martinez-Moreno, K. Reimann, T. Elsaesser
Physical Review B 89, 041408(R), 2014
1612014
Ultrafast two-dimensional terahertz spectroscopy of elementary excitations in solids
M Woerner, W Kuehn, P Bowlan, K Reimann, T Elsaesser
New Journal of Physics 15 (2), 025039, 2013
1522013
Directly measuring the spatio-temporal electric field of focusing ultrashort pulses
P Bowlan, P Gabolde, R Trebino
Optics Express 15 (16), 10219-10230, 2007
1472007
Measuring the spatiotemporal electric field of tightly focused ultrashort pulses with submicron spatial resolution
P Bowlan, U Fuchs, R Trebino, UD Zeitner
Optics Express 16, 13663-13675, 2008
1132008
Measuring the spatiotemporal field of ultrashort Bessel-X pulses
P Bowlan, H Valtna-Lukner, M Lõhmus, P Piksarv, P Saari, R Trebino
Optics Letters 34 (15), 2276-2278, 2009
1062009
Tracking ultrafast photocurrents in the Weyl semimetal TaAs using THz emission spectroscopy
N Sirica, RI Tobey, LX Zhao, GF Chen, B Xu, R Yang, B Shen, DA Yarotski, ...
Physical review letters 122 (19), 197401, 2019
952019
Measuring the spatiotemporal electric field of ultrashort pulses with high spatial and spectral resolution
P Bowlan, P Gabolde, MA Coughlan, R Trebino, RJ Levis
JOSA B 25 (6), A81-A92, 2008
952008
Direct spatiotemporal measurements of accelerating ultrashort Bessel-type light bullets
H Valtna-Lukner, P Bowlan, M Lõhmus, P Piksarv, R Trebino, P Saari
Optics Express 17 (17), 14948-14955, 2009
682009
Single-diffraction-grating and grism pulse compressors
V Chauhan, P Bowlan, J Cohen, R Trebino
JOSA B 27 (4), 619-624, 2010
612010
Simple devices for measuring complex ultrashort pulses
R Trebino, P Bowlan, P Gabolde, X Gu, S Akturk, M Kimmel
Laser & Photonics Reviews 3 (3), 314-342, 2009
532009
Highly reliable measurement of ultrashort laser pulses
R Trebino, R Jafari, SA Akturk, P Bowlan, Z Guang, P Zhu, E Escoto, ...
Journal of Applied Physics 128 (17), 2020
492020
Complete single-shot measurement of arbitrary nanosecond laser pulses in time
P Bowlan, R Trebino
Optics Express 19 (2), 1367-1377, 2011
352011
Diffraction of ultrashort optical pulses from circularly symmetric binary phase gratings
M Lõhmus, P Bowlan, P Piksarv, H Valtna-Lukner, R Trebino, P Saari
Optics Letters 37 (7), 1238-1240, 2012
332012
Probing and controlling terahertz-driven structural dynamics with surface sensitivity
P Bowlan, J Bowlan, SA Trugman, RV Aguilar, J Qi, X Liu, J Furdyna, ...
Optica 4 (3), 383-387, 2017
292017
Terahertz radiative coupling and damping in multilayer graphene
P Bowlan, E Martinez-Moreno, K Reimann, M Woerner, T Elsaesser
New Journal of Physics 16 (1), 013027, 2014
272014
High-field transport in an electron-hole plasma: transition from ballistic to drift motion
P Bowlan, W Kuehn, K Reimann, M Woerner, T Elsaesser, R Hey, ...
Physical Review Letters 107 (25), 256602, 2011
272011
Basic diffraction phenomena in time domain
P Saari, P Bowlan, H Valtna-Lukner, M Lõhmus, P Piksarv, R Trebino
Optics Express 18 (11), 11083-11088, 2010
272010
Measuring temporally complex ultrashort pulses using multiple-delay crossed-beam spectral interferometry
J Cohen, P Bowlan, V Chauhan, R Trebino
Optics Express 18 (7), 6583-6597, 2010
272010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20