Παρακολούθηση
Sotirios Vasileiadis
Sotirios Vasileiadis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Soil bacterial diversity screening using single 16S rRNA gene V regions coupled with multi-million read generating sequencing technologies
S Vasileiadis, E Puglisi, M Arena, F Cappa, PS Cocconcelli, M Trevisan
Public Library of Science 7 (8), e42671, 2012
1612012
Microbial community and bioelectrochemical activities in MFC for degrading phenol and producing electricity: microbial consortia could make differences
H Hassan, B Jin, E Donner, S Vasileiadis, C Saint, S Dai
Chemical Engineering Journal 332, 647-657, 2018
1472018
The effect of biochar feedstock, pyrolysis temperature, and application rate on the reduction of ammonia volatilisation from biochar-amended soil
S Mandal, E Donner, S Vasileiadis, W Skinner, E Smith, E Lombi
Science of the Total Environment 627, 942-950, 2018
1312018
Modulation of the gut microbiota composition by rifaximin in non-constipated irritable bowel syndrome patients: a molecular approach
S Soldi, S Vasileiadis, F Uggeri, M Campanale, L Morelli, MV Fogli, ...
Clinical and experimental gastroenterology, 309-325, 2015
1182015
Recycled paper–paperboard for food contact materials: contaminants suspected and migration into foods and food simulant
NA Suciu, F Tiberto, S Vasileiadis, L Lamastra, M Trevisan
Food Chemistry 141 (4), 4146-4151, 2013
972013
Changes in soil bacterial communities and diversity in response to long-term silver exposure.
S Vasileiadis, E Puglisi, M Trevisan, KG Scheckel, KA Langdon, ...
FEMS Microbiology Ecology, doi: 10.1093/femsec/fiv114, 2015
852015
Assessment of the impact of three pesticides on microbial dynamics and functions in a lab-to-field experimental approach
PA Karas, C Baguelin, G Pertile, ES Papadopoulou, S Nikolaki, V Storck, ...
Science of the total environment 637, 636-646, 2018
672018
A tiered assessment approach based on standardized methods to estimate the impact of nicosulfuron on the abundance and function of the soil microbial community
DG Karpouzas, E Kandeler, D Bru, I Friedel, Y Auer, S Kramer, ...
Soil Biology and Biochemistry 75, 282-291, 2014
642014
Impact of fungicides on the diversity and function of non-target ammonia-oxidizing microorganisms residing in a litter soil cover
E Puglisi, S Vasileiadis, K Demiris, D Bassi, DG Karpouzas, E Capri, ...
Microbial ecology 64, 692-701, 2012
522012
Blame it on the metabolite: 3, 5-dichloroaniline rather than the parent compound is responsible for the decreasing diversity and function of soil microorganisms
S Vasileiadis, E Puglisi, ES Papadopoulou, G Pertile, N Suciu, ...
Applied and Environmental Microbiology 84 (22), e01536-18, 2018
512018
Inulin-type fructan supplementation of 3-to 6-year-old children is associated with higher fecal Bifidobacterium concentrations and fewer febrile episodes requiring medical …
S Lohner, V Jakobik, K Mihályi, S Soldi, S Vasileiadis, S Theis, M Sailer, ...
The Journal of nutrition 148 (8), 1300-1308, 2018
492018
Use of municipal solid wastes for chemical and microbiological recovery of soils contaminated with metal(loid)s
G Garau, M Silvetti, S Vasileiadis, E Donner, S Diquattro, S Deiana, ...
Soil Biology & Biochemistry 111, 25-35, 2017
492017
Prebiotic supplementation over a cold season and during antibiotic treatment specifically modulates the gut microbiota composition of 3-6 year-old children
S Soldi, S Vasileiadis, S Lohner, F Uggeri, E Puglisi, P Molinari, E Donner, ...
Beneficial Microbes, 1-12, 2019
432019
Isolation and characterization of bacteria from acidic pristine soil environment able to transform iprodione and 3, 5-dichloraniline
M Campos, C Perruchon, S Vasilieiadis, U Menkissoglu-Spiroudi, ...
International Biodeterioration & Biodegradation 104, 201-211, 2015
422015
Response of ammonia oxidizing bacteria and archaea to acute zinc stress and different moisture regimes in soil
S Vasileiadis, D Coppolecchia, E Puglisi, A Balloi, F Mapelli, RE Hamon, ...
Microbial ecology 64, 1028-1037, 2012
402012
Grapevine wood microbiome analysis identifies key fungal pathogens and potential interactions with the bacterial community implicated in grapevine trunk disease appearance
B Fotios, V Sotirios, P Elena, S Anastasios, T Stefanos, G Danae, ...
Environmental Microbiome 16, 1-17, 2021
372021
The response of soil and phyllosphere microbial communities to repeated application of the fungicide iprodione: Accelerated biodegradation or toxicity?
A Katsoula, S Vasileiadis, M Sapountzi, DG Karpouzas
FEMS Microbiology Ecology, 10.1093/femsec/fiaa056, 2020
372020
Isolation and characterisation of a Sphingomonas strain able to degrade the fungicide ortho‐phenylphenol
C Perruchon, V Patsioura, S Vasileiadis, DG Karpouzas
Pest Management Science 72 (1), 113-124, 2016
362016
Omics in soil science
P Nannipieri, G Pietramellara, G Renella
Caister Academic Press, 2013
362013
Soil microbial diversity patterns of a lowland spring environment
S Vasileiadis, E Puglisi, M Arena, F Cappa, JA van Veen, PS Cocconcelli, ...
FEMS microbiology ecology 86 (2), 172-184, 2013
352013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20