Παρακολούθηση
Ervin Tasnadi
Ervin Tasnadi
Synthetic and Systems Biology Unit, Hungarian Academy of Sciences
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα brc.mta.hu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
nucleAIzer: a parameter-free deep learning framework for nucleus segmentation using image style transfer
R Hollandi, A Szkalisity, T Toth, E Tasnadi, C Molnar, B Mathe, I Grexa, ...
Cell Systems 10 (5), 453-458. e6, 2020
127*2020
Software tools for 3D nuclei segmentation and quantitative analysis in multicellular aggregates
F Piccinini, T Balassa, A Carbonaro, A Diosdi, T Toth, N Moshkov, ...
Computational and structural biotechnology journal 18, 1287-1300, 2020
232020
Automatic deep learning-driven label-free image-guided patch clamp system
K Koos, G Oláh, T Balassa, N Mihut, M Rózsa, A Ozsvár, E Tasnadi, ...
Nature communications 12 (1), 1-11, 2021
18*2021
3D-Cell-Annotator: an open-source active surface tool for single-cell segmentation in 3D microscopy images
EA Tasnadi, T Toth, M Kovacs, A Diosdi, F Pampaloni, J Molnar, ...
Bioinformatics 36 (9), 2948-2949, 2020
132020
Uszeged: Correction type-sensitive normalization of english tweets using efficiently indexed n-gram statistics
G Berend, E Tasnádi
Proceedings of the Workshop on Noisy User-generated Text, 120-125, 2015
122015
Novel O-linked sialoglycan structures in human urinary glycoproteins
A Pap, E Tasnadi, KF Medzihradszky, Z Darula
Molecular Omics 16 (2), 156-164, 2020
102020
Computationally prioritized drugs inhibit SARS-CoV-2 infection and syncytia formation
A Serra, M Fratello, A Federico, R Ojha, R Provenzani, E Tasnadi, ...
Briefings in bioinformatics 23 (1), bbab507, 2022
92022
Supervised prediction of social network links using implicit sources of information
E Tasnádi, G Berend
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web, 1117-1122, 2015
72015
Nucleus segmentation: towards automated solutions
R Hollandi, N Moshkov, L Paavolainen, E Tasnadi, F Piccinini, P Horvath
Trends in Cell Biology, 2022
42022
Open-source tools for volume estimation of 3D multicellular aggregates
I De Santis, E Tasnadi, P Horvath, A Bevilacqua, F Piccinini
Applied sciences 9 (8), 1616, 2019
22019
Active surfaces for selective object segmentation in 3D
J Molnar, E Tasnadi, B Kintses, Z Farkas, C Pal, P Horvath, T Danka
2017 International Conference on Digital Image Computing: Techniques and …, 2017
22017
A Balanced Phase Field Model for Active Contours
J Molnar, E Tasnadi, P Horvath
International Conference on Scale Space and Variational Methods in Computer …, 2019
2019
Véletlen sétákon alapuló link predikció közösségi hálózatokban
EÁ Tasnádi
University of Szeged, 2016
2016
Operációs rendszerek memóriakezelő algoritmusainak implementációi
EÁ Tasnádi
szte, 2014
2014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14