Παρακολούθηση
Zhengyuan Xu
Zhengyuan Xu
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ustc.edu.cn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ultraviolet communications: potential and state-of-the-art
Z Xu, BM Sadler
IEEE Communications Magazine 46 (5), 67-73, 2008
6462008
Emerging optical wireless communications-advances and challenges
Z Ghassemlooy, S Arnon, M Uysal, Z Xu, J Cheng
IEEE journal on selected areas in communications 33 (9), 1738-1749, 2015
4982015
Modeling of non-line-of-sight ultraviolet scattering channels for communication
H Ding, G Chen, AK Majumdar, BM Sadler, Z Xu
IEEE journal on selected areas in communications 27 (9), 1535-1544, 2009
4042009
Performance analysis of minimum variance CDMA receivers
MK Tsatsanis, Z Xu
IEEE Transactions on Signal Processing 46 (11), 3014-3022, 1998
3971998
Analytical performance study of solar blind non-line-of-sight ultraviolet short-range communication links
Z Xu, H Ding, BM Sadler, G Chen
Optics letters 33 (16), 1860-1862, 2008
2852008
Path loss modeling and performance trade-off study for short-range non-line-of-sight ultraviolet communications
G Chen, Z Xu, H Ding, BM Sadler
Optics express 17 (5), 3929-3940, 2009
2532009
Blind adaptive algorithms for minimum variance CDMA receivers
Z Xu, MK Tsatsanis
IEEE Transactions on Communications 49 (1), 180-194, 2001
2462001
100 m/500 Mbps underwater optical wireless communication using an NRZ-OOK modulated 520 nm laser diode
J Wang, C Lu, S Li, Z Xu
Optics Express 27 (9), 12171-12181, 2019
2372019
Line-of-sight visible light communication system design and demonstration
K Cui, G Chen, Z Xu, RD Roberts
2010 7th International Symposium on Communication Systems, Networks …, 2010
2222010
Experimental evaluation of LED-based solar blind NLOS communication links
G Chen, F Abou-Galala, Z Xu, BM Sadler
Optics express 16 (19), 15059-15068, 2008
2032008
SIMO detection schemes for underwater optical wireless communication under turbulence
W Liu, Z Xu, L Yang
Photonics Research 3 (3), 48-53, 2015
1962015
User grouping and power allocation for NOMA visible light communication multi-cell networks
X Zhang, Q Gao, C Gong, Z Xu
IEEE communications letters 21 (4), 777-780, 2016
1922016
Visible light communications: modulation and signal processing
Z Wang, Q Wang, W Huang, Z Xu
John Wiley & Sons, 2017
1742017
Visible light communications in heterogeneous networks: Paving the way for user-centric design
R Zhang, J Wang, Z Wang, Z Xu, C Zhao, L Hanzo
IEEE wireless communications 22 (2), 8-16, 2015
1642015
Perturbation analysis for subspace decomposition with applications in subspace-based algorithms
Z Xu
IEEE Transactions on Signal Processing 50 (11), 2820-2830, 2002
1442002
A survey on ultraviolet C-band (UV-C) communications
A Vavoulas, HG Sandalidis, ND Chatzidiamantis, Z Xu, GK Karagiannidis
IEEE Communications Surveys & Tutorials 21 (3), 2111-2133, 2019
1392019
Blind multiuser detection: From MOE to subspace methods
Z Xu, P Liu, X Wang
IEEE Transactions on Signal Processing 52 (2), 510-524, 2004
1292004
Multihop free-space optical communications over turbulence channels with pointing errors using heterodyne detection
X Tang, Z Wang, Z Xu, Z Ghassemlooy
Journal of Lightwave Technology 32 (15), 2597-2604, 2014
1282014
Experimental demonstration of ultraviolet pulse broadening in short-range non-line-of-sight communication channels
G Chen, Z Xu, BM Sadler
Optics express 18 (10), 10500-10509, 2010
1272010
Blind channel estimation for long code multiuser CDMA systems
Z Xu, MK Tsatsanis
IEEE Transactions on Signal processing 48 (4), 988-1001, 2000
1182000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20