Παρακολούθηση
Ioannis Batjakas
Ioannis Batjakas
University of the Aegean, Dept. of Marine Studies
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα marine.aegean.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Citizen-science for monitoring marine invasions and stimulating public engagement: a case project from the eastern Mediterranean
I Giovos, P Kleitou, D Poursanidis, I Batjakas, G Bernardi, F Crocetta, ...
Biological Invasions 21, 3707-3721, 2019
1262019
Mucus entrapment of particles by a suspension-feeding tilapia (Pisces: Cichlidae)
SL Sanderson, MC Stebar, KL Ackermann, SH Jones, IE Batjakas, ...
Journal of Experimental Biology 199 (8), 1743-1756, 1996
1081996
Discrimination of red mullet populations (Teleostean, Mullidae) along multi-spatial and ontogenetic scales within the Mediterranean basin on the basis of otolith shape analysis
F Morat, Y Letourneur, D Nérini, D Banaru, IE Batjakas
Aquatic Living Resources 25 (1), 27-39, 2012
512012
Branchial arches of suspension–feeding Oreochromis esculentus: sieve or sticky filter?
JS Goodrich, SL Sanderson, IE Batjakas, LS Kaufman
Journal of fish biology 56 (4), 858-875, 2000
422000
Molecular diversity and distribution of eastern Atlantic and Mediterranean dogfishes Squalus highlight taxonomic issues in the genus
A Veríssimo, D Zaera‐Perez, R Leslie, SP Iglésias, B Séret, P Grigoriou, ...
Zoologica scripta 46 (4), 414-428, 2017
402017
Comparative feeding efficiency on indigenous and introduced phytoplanktivores from Lake Victoria: Experimental studies on Oreochromis esculentus and Oreochromis niloticus
IE Batjakas, RK Edgar, LS Kaufman
Hydrobiologia 347, 75-82, 1997
351997
New alien Mediterranean biodiversity records (November 2021)
F Crocetta, SAA Al Mabruk, E Azzurro, R Bakiu, M Bariche, IE Batjakas, ...
Hellenic Centre for Marine Research, 2021
322021
First results on the diet of the invasive Pterois miles (Actinopterygii: Scorpaeniformes: Scorpaenidae) in the Hellenic waters
K Zannaki, M Corsini-Foka, TE Kampouris, IE Batjakas
Acta Ichthyologica et Piscatoria 49 (3), 311-317, 2019
322019
Relationships between fish length and otolith length for nine teleost fish species from the Mediterranean basin, Kerguelen Islands, and Pacific Ocean
F Morat, D Banaru, B Mérigot, IE Batjakas, S Betoulle, M Vignon, ...
Cybium 32 (3), 265-269, 2008
262008
Anisakis spp. burden in Trachurus trachurus
J Tantanasi, A Diakou, A Tamvakis, IE Batjakas
Helminthologia 49, 16-20, 2012
252012
Unpublished Mediterranean and Black Sea records of marine alien, cryptogenic, and neonative species
M Ragkousis, A Zenetos, JB Souissi, R Hoffman, R Ghanem, E Taşkın, ...
INVASIVESNET, 2023
242023
Penaeus aztecus Ives, 1891 (Decapoda, Dendrobranchiata, Penaeidae): On the range expansion in Sicilian waters and on the first record from Albanian coast
TE Kampouris, F Tiralongo, A Golemaj, I Giovos, N Doumpas, IE Batjakas
International Journal of Fisheries and Aquatic Studies 6 (4), 468-471, 2018
232018
Diet of the Atlantic bonito Sarda sarda (Bloch, 1793) in the Northeast Aegean Sea
N Fletcher, IE Batjakas, GJ Pierce
Journal of Applied Ichthyology 29 (5), 1030-1035, 2013
232013
New records of rare species in the Mediterranean Sea (October 2020)
M Bo, SAA Al Mabruk, P Balistreri, M Bariche, IE Batjakas, F Betti, M Bilan, ...
Institouton Okeanografikon kai Alieutikon Ereunon, 2020
222020
Progress of the dispersal of the alien goatfish Parupeneus forsskali (Fourmanoir & Guézé, 1976) in the Mediterranean, with preliminary information on its diet composition in Cyprus
A Evagelopoulos, A Nikolaou, N Michailidis, TE Kampouris, IE Batjakas
BioInvasions Records 9 (2), 209-222, 2020
172020
Alien and native fish in gill nets at Rhodes, eastern Mediterranean (2014–2015)
M Corsini-Foka, S Mastis, G Kondylatos, IE Batjakas
Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom 97 (3 …, 2017
172017
Morphometric Relationships of the Global Invader Callinectes sapidus Rathbun, 1896 (Decapoda, Brachyura, Portunidae) from Papapouli Lagoon, NW Aegean …
TE Kampouris, E Kouroupakis, IE Batjakas
Fishes 5 (1), 5, 2020
152020
New Data on the Biology and Fisheries of the Threatened Palinurus elephas (Fabricius, 1787) (Decapoda, Achelata, Palinuridae) from the North-West Aegean Sea …
TE Kampouris, D Koutsoubas, D Milenkova, G Economidis, S Tamvakidis, ...
Water 12 (9), 2390, 2020
132020
First documented record of the palaemonid shrimp Brachycarpus biunguiculatus (Lucas, 1846) from Aegean Sea, Greece
TE Kampouris, V Kouloumperis, IE Batjakas
Spixiana 41 (2), 188, 2018
122018
First record of the African surgeonfish Acanthurus monroviae (Osteichthyes: Acanthuridae) in the Hellenic waters
IE Batjakas, TE Kampouris, A Papadas
Journal of Aquaculture and Marine Biology 2 (6), 00047, 2015
122015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20