Παρακολούθηση
Ioannis Kopanakis
Ioannis Kopanakis
Professor, Hellenic Mediterranean University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hmu.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Literature review of spatio-temporal database models
N Pelekis, B Theodoulidis, I Kopanakis, Y Theodoridis
The Knowledge Engineering Review 19 (03), 235-274, 2005
3342005
Similarity search in trajectory databases
N Pelekis, I Kopanakis, G Marketos, I Ntoutsi, G Andrienko, Y Theodoridis
14th International Symposium on Temporal Representation and Reasoning, 129-140, 2007
1952007
Big data analytics: applications, prospects and challenges
K Vassakis, E Petrakis, I Kopanakis
Mobile big data, 3-20, 2018
1462018
Clustering uncertain trajectories
N Pelekis, I Kopanakis, EE Kotsifakos, E Frentzos, Y Theodoridis
Knowledge and Information Systems 28 (1), 117-147, 2010
1302010
Segmentation and sampling of moving object trajectories based on representativeness
C Panagiotakis, N Pelekis, I Kopanakis, E Ramasso, Y Theodoridis
Knowledge and Data Engineering, IEEE Transactions on 24 (7), 1328-1343, 2011
1162011
Clustering trajectories of moving objects in an uncertain world
N Pelekis, I Kopanakis, EE Kotsifakos, E Frentzos, Y Theodoridis
IEEE International Conference on Data Mining, 417-427, 2009
1092009
A pattern similarity scheme for medical image retrieval
DK Iakovidis, N Pelekis, EE Kotsifakos, I Kopanakis, H Karanikas, ...
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 13 (4), 442-450, 2009
962009
Visual data mining modeling techniques for the visualization of mining outcomes
I Kopanakis, B Theodoulidis
Journal of Visual Languages & Computing 14 (6), 543-589, 2003
832003
Visually exploring movement data via similarity-based analysis
N Pelekis, G Andrienko, N Andrienko, I Kopanakis, G Marketos, ...
Journal of Intelligent Information Systems 38 (2), 343-391, 2012
712012
Intuitionistic fuzzy clustering with applications in computer vision
DK Iakovidis, N Pelekis, E Kotsifakos, I Kopanakis
Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems, 764-774, 2007
642007
Fuzzy clustering of intuitionistic fuzzy data
N Pelekis, DK Iakovidis, EE Kotsifakos, I Kopanakis
International journal of business intelligence and data mining 3 (1), 45-65, 2008
632008
Visual analytics methods for movement data
G Andrienko, N Andrienko, I Kopanakis
Mobility, Data Mining and Privacy, 375-410, 2008
492008
Mining trajectory databases via a suite of distance operators
N Pelekis, I Kopanakis, I Ntoutsi, G Marketos, Y Theodoridis
IEEE 23rd International Conference on Data Engineering, Workshop on Spatio …, 2007
352007
Unsupervised trajectory sampling
N Pelekis, I Kopanakis, C Panagiotakis, Y Theodoridis
Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases 6323, 17-33, 2010
332010
E-CRM in tourism exploiting emerging information and communication technologies
G Mastorakis, N Trihas, E Perakakis, I Kopanakis
Anatolia 26 (1), 32-44, 2015
282015
Trajectory voting and classification based on spatiotemporal similarity in moving object databases
C Panagiotakis, N Pelekis, I Kopanakis
Advances in Intelligent Data Analysis VIII, 131-142, 2009
282009
Visual Data Mining & Modeling Techniques
I Kopanakis, B Theodoulidis
KDD-2001 workshop on visual data mining, San Francisco, CA, 543-589, 2003
232003
Security in smart grids and smart spaces for smooth IoT deployment in 5G
V Hadjioannou, CX Mavromoustakis, G Mastorakis, JM Batalla, ...
Internet of Things (IoT) in 5G Mobile Technologies, 371-397, 2016
212016
Social media as a marketing tool for Greek destinations
E Perakakis, N Trihas, M Venitourakis, G Mastorakis, I Kopanakis
tourismos 11 (3), 157-181, 2016
192016
Big Data in Data-driven innovation: The impact in enterprises’ performance
I Kopanakis, K Vassakis, G Mastorakis
Proceedings of 11th annual MIBES international conference, 257-263, 2016
192016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20