Παρακολούθηση
Stefan Krause
Stefan Krause
Professor of Ecohydrology and Biogeochemistry, University of Birmingham
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bham.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Twenty-three unsolved problems in hydrology (UPH)–a community perspective
G Blöschl, MFP Bierkens, A Chambel, C Cudennec, G Destouni, A Fiori, ...
Hydrological sciences journal 64 (10), 1141-1158, 2019
4442019
Groundwater-surface water interactions: New methods and models to improve understanding of processes and dynamics
JH Fleckenstein, S Krause, DM Hannah, F Boano
Advances in Water Resources 33 (11), 1291-1295, 2010
3232010
Inter‐disciplinary perspectives on processes in the hyporheic zone
S Krause, DM Hannah, JH Fleckenstein, CM Heppell, D Kaeser, R Pickup, ...
Ecohydrology 4 (4), 481-499, 2011
2962011
Human domination of the global water cycle absent from depictions and perceptions
BW Abbott, K Bishop, JP Zarnetske, C Minaudo, FS Chapin III, S Krause, ...
Nature Geoscience 12 (7), 533-540, 2019
2382019
Groundwater–surface water interactions in a North German lowland floodplain–implications for the river discharge dynamics and riparian water balance
S Krause, A Bronstert, E Zehe
Journal of hydrology 347 (3-4), 404-417, 2007
2132007
Abundance, distribution, and drivers of microplastic contamination in urban river environments
J Tibbetts, S Krause, I Lynch, GH Sambrook Smith
Water 10 (11), 1597, 2018
1952018
Ecohydrological interfaces as hot spots of ecosystem processes
S Krause, J Lewandowski, NB Grimm, DM Hannah, G Pinay, K McDonald, ...
Water Resources Research 53 (8), 6359-6376, 2017
1572017
Using multi-tracer inference to move beyond single-catchment ecohydrology
BW Abbott, V Baranov, C Mendoza-Lera, M Nikolakopoulou, A Harjung, ...
Earth-Science Reviews 160, 19-42, 2016
1542016
Spatio‐temporal variations of hyporheic flow in a riffle‐step‐pool sequence
DH Käser, A Binley, AL Heathwaite, S Krause
Hydrological Processes: An International Journal 23 (15), 2138-2149, 2009
1352009
Streambed nitrogen cycling beyond the hyporheic zone: Flow controls on horizontal patterns and depth distribution of nitrate and dissolved oxygen in the upwelling groundwater …
S Krause, C Tecklenburg, M Munz, E Naden
Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 118 (1), 54-67, 2013
1332013
Upscaling nitrogen removal capacity from local hotspots to low stream orders’ drainage basins
G Pinay, S Peiffer, JR De Dreuzy, S Krause, DM Hannah, JH Fleckenstein, ...
Ecosystems 18, 1101-1120, 2015
1312015
Nitrate concentration changes at the groundwater‐surface water interface of a small Cumbrian river
S Krause, L Heathwaite, A Binley, P Keenan
Hydrological Processes: An International Journal 23 (15), 2195-2211, 2009
1302009
Real-time monitoring of nutrients and dissolved organic matter in rivers: Capturing event dynamics, technological opportunities and future directions
PJ Blaen, K Khamis, CEM Lloyd, C Bradley, D Hannah, S Krause
Science of the Total Environment 569, 647-660, 2016
1272016
Distributed T emperature S ensing as a downhole tool in hydrogeology
VF Bense, T Read, O Bour, T Le Borgne, T Coleman, S Krause, A Chalari, ...
Water Resources Research 52 (12), 9259-9273, 2016
1192016
Investigating patterns and controls of groundwater up-welling in a lowland river by combining Fibre-optic Distributed Temperature Sensing with observations of vertical …
S Krause, T Blume, NJ Cassidy
Hydrology and Earth System Sciences 16 (6), 1775-1792, 2012
1182012
Assessing the impact of changes in landuse and management practices on the diffuse pollution and retention of nitrate in a riparian floodplain
S Krause, J Jacobs, A Voss, A Bronstert, E Zehe
Science of the total Environment 389 (1), 149-164, 2008
982008
Is the hyporheic zone relevant beyond the scientific community?
J Lewandowski, S Arnon, E Banks, O Batelaan, A Betterle, T Broecker, ...
Water 11 (11), 2230, 2019
962019
Modelling the impacts of land-use and drainage density on the water balance of a lowland–floodplain landscape in northeast Germany
S Krause, J Jacobs, A Bronstert
Ecological Modelling 200 (3-4), 475-492, 2007
922007
High‐frequency monitoring of catchment nutrient exports reveals highly variable storm event responses and dynamic source zone activation
PJ Blaen, K Khamis, C Lloyd, S Comer‐Warner, F Ciocca, RM Thomas, ...
Journal of Geophysical Research: Biogeosciences 122 (9), 2265-2281, 2017
892017
Effect of low‐permeability layers on spatial patterns of hyporheic exchange and groundwater upwelling
JD Gomez‐Velez, S Krause, JL Wilson
Water Resources Research 50 (6), 5196-5215, 2014
882014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20