Παρακολούθηση
Jesus Carlos Ruiz Suarez
Jesus Carlos Ruiz Suarez
Profesor de Física
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mda.cinvestav.mx
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Testing an artificial neural network for predicting soil hydraulic conductivity
S Tamari, JHM Wösten, JC Ruiz‐Suarez
Soil Science Society of America Journal 60 (6), 1732-1741, 1996
2391996
Vibration-induced granular segregation: a phenomenon driven by three mechanisms
JCRS DA Huerta
Physical Review Letters 92, 114301, 2004
1962004
Short-term ozone forecasting by artificial neural networks
JC Ruiz-Suarez, OA Mayora-Ibarra, J Torres-Jimenez, LG Ruiz-Suarez
Advances in Engineering Software 23 (3), 143-149, 1995
1171995
Translation, rotation, and scale-invariant object recognition
LA Torres-Mendez, JC Ruiz-Suarez, LE Sucar, G Gómez
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and …, 2000
1162000
Penetration of projectiles into granular targets
JC Ruiz-Suárez
Reports on Progress in Physics 76 (6), 066601, 2013
902013
Infinite penetration of a projectile into a granular medium
F Pacheco-Vázquez, GA Caballero-Robledo, JM Solano-Altamirano, ...
Physical review letters 106 (21), 218001, 2011
862011
Epitaxial growth of granular single crystals
Y Nahmad-Molinari, JC Ruiz-Suarez
Physical Review Letters 89 (26), 264302, 2002
732002
Archimedes’ principle in fluidized granular systems
DA Huerta, V Sosa, MC Vargas, JC Ruiz-Suárez
Physical Review E 72 (3), 031307, 2005
722005
Two‐and three‐body forces in the interaction of He atoms with Xe overlayers adsorbed on (0001) graphite
RA Aziz, U Buck, H Jónsson, JC Ruiz‐Suárez, B Schmidt, G Scoles, ...
The Journal of chemical physics 91 (10), 6477-6493, 1989
641989
Structure of physisorbed overlayers of dipolar molecules: A combined study by atomic-beam scattering and molecular dynamics
JC Ruiz-Suarez, ML Klein, MA Moller, PA Rowntree, G Scoles, J Xu
Physical review letters 61 (6), 710, 1988
641988
Inertia in the Brazil nut problem
Y Nahmad-Molinari, G Canul-Chay, JC Ruiz-Suárez
Physical Review E 68 (4), 041301, 2003
622003
Sound in a magnetorheological slurry
Y Nahmad-Molinari, CA Arancibia-Bulnes, JC Ruiz-Suarez
Physical review letters 82 (4), 727, 1999
561999
Cooperative dynamics in the penetration of a group of intruders in a granular medium
F Pacheco-Vázquez, JC Ruiz-Suárez
Nature communications 1 (1), 123, 2010
542010
Crystallization of confined non-brownian spheres by vibrational annealing
O Carvente, JC Ruiz-Suarez
Physical review letters 95 (1), 018001, 2005
522005
Solar absorptance and thermal emittance of cermets with large particles
CA Arancibia-Bulnes, CA Estrada, JC Ruiz-Suárez
Journal of Physics D: Applied Physics 33 (19), 2489, 2000
492000
Learning structure from data and its application to ozone prediction
LE Sucar, J Pérez-Brito, JC Ruiz-Suárez, E Morales
Applied Intelligence 7, 327-338, 1997
481997
Superheating in granular matter
F Pacheco-Vázquez, GA Caballero-Robledo, JC Ruiz-Suárez
Physical review letters 102 (17), 170601, 2009
462009
Impact craters in granular media: grains against grains
F Pacheco-Vázquez, JC Ruiz-Suárez
Physical review letters 107 (21), 218001, 2011
432011
Low-energy helium scattering from ordered physisorbed layers of polar molecules
PA Rowntree, G Scoles, JC Ruiz-Suarez
Journal of physical chemistry 94 (23), 8511-8522, 1990
381990
Storage and discharge of a granular fluid
H Pacheco-Martinez, HJ Van Gerner, JC Ruiz-Suárez
Physical Review E 77 (2), 021303, 2008
372008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20