Παρακολούθηση
Michael Bada
Michael Bada
Research Associate, University of Colorado Anschutz Medical Campus
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucdenver.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Concept annotation in the CRAFT corpus
M Bada, M Eckert, D Evans, K Garcia, K Shipley, D Sitnikov, ...
BMC bioinformatics 13, 1-20, 2012
2972012
Cross-product extensions of the Gene Ontology
CJ Mungall, M Bada, TZ Berardini, J Deegan, A Ireland, MA Harris, ...
Journal of biomedical informatics 44 (1), 80-86, 2011
1532011
A short study on the success of the Gene Ontology
M Bada, R Stevens, C Goble, Y Gil, M Ashburner, JA Blake, JM Cherry, ...
Journal of web semantics 1 (2), 235-240, 2004
1462004
Large-scale biomedical concept recognition: an evaluation of current automatic annotators and their parameters
C Funk, W Baumgartner, B Garcia, C Roeder, M Bada, KB Cohen, ...
BMC bioinformatics 15, 1-29, 2014
1322014
RiboWeb: An ontology-based system for collaborative molecular biology
RB Altman, M Buda, XJ Chai, MW Carillo, RO Chen, NF Abernethy
IEEE Intelligent Systems and Their Applications 14 (5), 68-76, 1999
1321999
A corpus of full-text journal articles is a robust evaluation tool for revealing differences in performance of biomedical natural language processing tools
KM Verspoor, KB Cohen, A Lanfranchi, C Warner, HL Johnson, C Roeder, ...
BMC bioinformatics, 2011
1282011
KaBOB: ontology-based semantic integration of biomedical databases
KM Livingston, M Bada, WA Baumgartner, LE Hunter
BMC bioinformatics 16, 1-21, 2015
872015
Computational modeling of structural experimental data
MA Bada, RB Altman
Methods in enzymology 317, 470-484, 2000
862000
Quality assurance of medical ontologies
JE Rogers
Methods of information in medicine 45 (03), 267-274, 2006
732006
Dovetailing biology and chemistry: integrating the Gene Ontology with the ChEBI chemical ontology
DP Hill, N Adams, M Bada, C Batchelor, TZ Berardini, H Dietze, ...
BMC genomics 14, 1-10, 2013
692013
Coreference annotation and resolution in the Colorado Richly Annotated Full Text (CRAFT) corpus of biomedical journal articles
KB Cohen, A Lanfranchi, MJ Choi, M Bada, WA Baumgartner, ...
BMC bioinformatics 18, 1-14, 2017
652017
The colorado richly annotated full text (craft) corpus: Multi-model annotation in the biomedical domain
KB Cohen, K Verspoor, K Fort, C Funk, M Bada, M Palmer, LE Hunter
Handbook of Linguistic annotation, 1379-1394, 2017
542017
Evaluation of lexical methods for detecting relationships between concepts from multiple ontologies
HL Johnson, KB Cohen, WA Baumgartner Jr, Z Lu, M Bada, T Kester, ...
Biocomputing 2006, 28-39, 2006
532006
Enrichment of OBO ontologies
M Bada, L Hunter
Journal of Biomedical Informatics 40 (3), 300-315, 2007
482007
Solution structural studies and low-resolution model of the Schizosaccharomyces pombe sap1 protein
M Bada, D Walther, B Arcangioli, S Doniach, M Delarue
Journal of molecular biology 300 (3), 563-574, 2000
472000
Biolink Model: A universal schema for knowledge graphs in clinical, biomedical, and translational science
DR Unni, SAT Moxon, M Bada, M Brush, R Bruskiewich, JH Caufield, ...
Clinical and translational science 15 (8), 1848-1855, 2022
452022
Using reasoning to guide annotation with gene ontology terms in GOAT
M Bada, D Turi, R McEntire, R Stevens
ACM SIGMOD Record 33 (2), 27-32, 2004
452004
Mining biochemical information: lessons taught by the ribosome.
M Whirl-Carrillo, IS Gabashvili, M Bada, DR Banatao, RB Altman
Rna 8 (3), 279-289, 2002
422002
An overview of the CRAFT concept annotation guidelines
M Bada, M Eckert, M Palmer, L Hunter
Proceedings of the Fourth Linguistic Annotation Workshop, 207-211, 2010
342010
Identification of OBO nonalignments and its implications for OBO enrichment
M Bada, L Hunter
Bioinformatics 24 (12), 1448-1455, 2008
292008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20