Παρακολούθηση
Fabrice Rossi
Fabrice Rossi
Professor of Data Science, CEREMADE, Université Paris Dauphine PSL
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dauphine.psl.eu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
GNU Scientific Library: Reference Manual
F Rossi, M Booth, G Jungman, B Gough, J Theiler, J Davies, M Galassi
Network Theory Limited, 2001
3159*2001
Mean Absolute Percentage Error for regression models
A de Myttenaere, B Golden, B Le Grand, F Rossi
Neurocomputing 192, 38-48, 2016
11252016
Support vector machine for functional data classification
F Rossi, N Villa
Neurocomputing 69 (7-9), 730-742, 2006
2892006
Mutual information for the selection of relevant variables in spectrometric nonlinear modelling
F Rossi, A Lendasse, D François, V Wertz, M Verleysen
Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 80 (2), 215-226, 2006
2752006
The state of the art in integrating machine learning into visual analytics
A Endert, W Ribarsky, C Turkay, BLW Wong, I Nabney, ID Blanco, F Rossi
Computer Graphics Forum 36 (8), 458-486, 2017
2632017
Resampling methods for parameter-free and robust feature selection with mutual information
D François, F Rossi, V Wertz, M Verleysen
Neurocomputing 70 (7-9), 1276-1288, 2007
1642007
Representation of functional data in neural networks
F Rossi, N Delannay, B Conan-Guez, M Verleysen
Neurocomputing 64, 183-210, 2005
1622005
Batch kernel SOM and related Laplacian methods for social network analysis
R Boulet, B Jouve, F Rossi, N Villa
Neurocomputing 71 (7-9), 1257-1273, 2008
1512008
The state of the art in enhancing trust in machine learning models with the use of visualizations
A Chatzimparmpas, RM Martins, I Jusufi, K Kucher, F Rossi, A Kerren
Computer Graphics Forum 39 (3), 713-756, 2020
1502020
Functional multi-layer perceptron: a non-linear tool for functional data analysis
F Rossi, B Conan-Guez
Neural networks 18 (1), 45-60, 2005
1312005
Clustering functional data with the SOM algorithm
F Rossi, B Conan-Guez, A El Golli
Proceedings of ESANN, 305-312, 2004
1052004
Feature clustering and mutual information for the selection of variables in spectral data
C Krier, D François, F Rossi, M Verleysen, F Chesnay Cedex
ESANN 2007, European Symposium on Artificial Neural Networks, 157-162, 2007
812007
Multilayer perceptron on interval data
F Rossi, B Conan-Guez
Classification, Clustering, and Data Analysis (IFCS 2002), 427-434, 2002
592002
A bag-of-paths framework for network data analysis
K Françoisse, I Kivimäki, A Mantrach, F Rossi, M Saerens
Neural Networks 90, 90-111, 2017
582017
Fast algorithm and implementation of dissimilarity self-organizing maps
B Conan-Guez, F Rossi, A El Golli
Neural Networks 19 (6-7), 855-863, 2006
582006
Theoretical and applied aspects of the self-organizing maps
M Cottrell, M Olteanu, F Rossi, N Villa-Vialaneix
Advances in Self-Organizing Maps and Learning Vector Quantization …, 2016
572016
Seeing is believing: The importance of visualization in real-world machine learning applications
A Vellido Alcacena, JD Martín, F Rossi, PJG Lisboa
Proceedings: 19th European Symposium on Artificial Neural Networks …, 2011
562011
GNU Scientific Library Reference Manual (Network Theory Ltd., 2009)
M Galassi, J Davies, J Theiler, B Gough, G Jungman, M Booth, F Rossi
URL http://www. gnu. org/s/gsl 103, 2009
562009
Fast selection of spectral variables with b-spline compression
F Rossi, D François, V Wertz, M Meurens, M Verleysen
Chemometrics and intelligent laboratory systems 86 (2), 208-218, 2007
562007
Exploratory analysis of functional data via clustering and optimal segmentation
G Hébrail, B Hugueney, Y Lechevallier, F Rossi
Neurocomputing 73 (7-9), 1125-1141, 2010
552010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20