Παρακολούθηση
Andreas Geiger
Andreas Geiger
Professor of Computer Science, University of Tübingen and Tübingen AI Center
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-tuebingen.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Are we ready for Autonomous Driving? The KITTI Vision Benchmark Suite
A Geiger, P Lenz, R Urtasun
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR),(Providence, USA), 2012
129412012
Vision meets robotics: The KITTI dataset
A Geiger, P Lenz, C Stiller, R Urtasun
The International Journal of Robotics Research 32 (11), 1231-1237, 2013
82822013
Object Scene Flow for Autonomous Vehicles
M Menze, A Geiger
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2015
21642015
Occupancy networks: Learning 3d reconstruction in function space
L Mescheder, M Oechsle, M Niemeyer, S Nowozin, A Geiger
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
21622019
Octnet: Learning deep 3d representations at high resolutions
G Riegler, A Osman Ulusoy, A Geiger
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2017
15962017
Which Training Methods for GANs do actually Converge?
L Mescheder, A Geiger, S Nowozin
International Conference on Machine Learning, 3478-3487, 2018
13932018
Stereoscan: Dense 3d reconstruction in real-time
A Geiger, J Ziegler, C Stiller
Intelligent Vehicles Symposium (IV), 2011 IEEE, 963-968, 2011
13542011
Efficient large-scale stereo matching
A Geiger, M Roser, R Urtasun
Computer Vision–ACCV 2010, 25-38, 2011
10692011
Computer Vision for Autonomous Vehicles: Problems, Datasets and State of the Art
J Janai, F Güney, A Behl, A Geiger
Foundations and Trends® in Computer Graphics and Vision 12 (1–3), 1-308, 2020
8762020
Sparsity invariant cnns
J Uhrig, N Schneider, L Schneider, U Franke, T Brox, A Geiger
2017 International Conference on 3D Vision (3DV), 11-20, 2017
8262017
A new performance measure and evaluation benchmark for road detection algorithms
J Fritsch, T Kuehnl, A Geiger
16th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems …, 2013
7562013
Differentiable volumetric rendering: Learning implicit 3d representations without 3d supervision
M Niemeyer, L Mescheder, M Oechsle, A Geiger
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
7432020
Convolutional occupancy networks
S Peng, M Niemeyer, L Mescheder, M Pollefeys, A Geiger
European Conference on Computer Vision, 523-540, 2020
6982020
Automatic camera and range sensor calibration using a single shot
A Geiger, F Moosmann, Ö Car, B Schuster
2012 IEEE International Conference on Robotics and Automation, 3936-3943, 2012
6722012
Giraffe: Representing scenes as compositional generative neural feature fields
M Niemeyer, A Geiger
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
6522021
A multi-view stereo benchmark with high-resolution images and multi-camera videos
T Schops, JL Schonberger, S Galliani, T Sattler, K Schindler, M Pollefeys, ...
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2017
6332017
GRAF: Generative Radiance Fields for 3D-Aware Image Synthesis
K Schwarz, Y Liao, M Niemeyer, A Geiger
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 2020
6072020
Adversarial variational bayes: Unifying variational autoencoders and generative adversarial networks
L Mescheder, S Nowozin, A Geiger
Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning-Volume …, 2017
5972017
Visual odometry based on stereo image sequences with RANSAC-based outlier rejection scheme
B Kitt, A Geiger, H Lategahn
Intelligent Vehicles Symposium (IV), 2010 IEEE, 486-492, 2010
5862010
3d traffic scene understanding from movable platforms
A Geiger, M Lauer, C Wojek, C Stiller, R Urtasun
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 36 (5), 1012-1025, 2014
5082014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20