Παρακολούθηση
Yannis Stavrakas
Yannis Stavrakas
Researcher, Institute for the Management of Information Systems
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα athenarc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Degeneracy-based real-time sub-event detection in twitter stream
P Meladianos, G Nikolentzos, F Rousseau, Y Stavrakas, M Vazirgiannis
Proceedings of the international AAAI conference on web and social media 9 …, 2015
992015
Multidimensional semistructured data: representing context-dependent information on the web
Y Stavrakas, M Gergatsoulis
International Conference on Advanced Information Systems Engineering, 183-199, 2002
792002
Towards a context-aware relational model
Y Roussos, Y Stavrakas, V Pavlaki
the proceedings of the International Workshop on Context Representation and …, 2005
552005
Representing changes in XML documents using dimensions
M Gergatsoulis, Y Stavrakas
International XML Database Symposium, 208-222, 2003
552003
A flexible framework for understanding the dynamics of evolving RDF datasets
Y Roussakis, I Chrysakis, K Stefanidis, G Flouris, Y Stavrakas
International Semantic Web Conference, 495-512, 2015
542015
Shortest-path graph kernels for document similarity
G Nikolentzos, P Meladianos, F Rousseau, Y Stavrakas, M Vazirgiannis
Proceedings of the 2017 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2017
522017
Tweet and followee personalized recommendations based on knowledge graphs
D Pla Karidi, Y Stavrakas, Y Vassiliou
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing 9 (6), 2035-2049, 2018
362018
A web-based system for handling multidimensional information through mxml
M Gergatsoulis, Y Stavrakas, D Karteris, A Mouzaki, D Sterpis
East European Conference on Advances in Databases and Information Systems …, 2001
332001
Incorporating Dimensions in XML and DTD⋆
M Gergatsoulis, Y Stavrakas, D Karteris
International Conference on Database and Expert Systems Applications, 646-656, 2001
312001
Representing and querying histories of semistructured databases using multidimensional OEM
Y Stavrakas, M Gergatsoulis, C Doulkeridis, V Zafeiris
Information Systems 29 (6), 461-482, 2004
302004
The ARCOMEM architecture for social-and semantic-driven web archiving
T Risse, E Demidova, S Dietze, W Peters, N Papailiou, K Doka, ...
Future Internet 6 (4), 688-716, 2014
262014
Multidimensional xml
Y Stavrakas, M Gergatsoulis, P Rondogiannis
International Workshop on Distributed Communities on the Web, 100-109, 2000
262000
A query language for multi‐version data web archives
M Meimaris, G Papastefanatos, S Viglas, Y Stavrakas, C Pateritsas, ...
Expert Systems 33 (4), 383-404, 2016
232016
Implementing a query language for context-dependent semistructured data
Y Stavrakas, K Pristouris, A Efandis, T Sellis
East European Conference on Advances in Databases and Information Systems …, 2004
222004
Exploiting the social and semantic web for guided web archiving
T Risse, S Dietze, W Peters, K Doka, Y Stavrakas, P Senellart
International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, 426-432, 2012
212012
Multivariate gaussian document representation from word embeddings for text categorization
G Nikolentzos, P Meladianos, F Rousseau, Y Stavrakas, M Vazirgiannis
Proceedings of the 15th Conference of the European Chapter of the …, 2017
202017
Diachronic linked data: towards long-term preservation of structured interrelated information
S Auer, T Dalamagas, H Parkinson, F Bancilhon, G Flouris, D Sacharidis, ...
Proceedings of the First International Workshop on Open Data, 31-39, 2012
192012
Capturing the history and change structure of evolving data
G Papastefanatos, Y Stavrakas, T Galani
Proceedings of DBKDA 2013, 235-241, 2013
162013
Representing time-dependent information in multidimensional XML
EV Ioannidis, Y Stavrakas, T Mitakos, M Gergatsoulis
Journal of Computing and Information Technology 9 (3), 233-238, 2001
162001
Intelligence analysis of Tay Twitter bot
V Mathur, Y Stavrakas, S Singh
2016 2nd International Conference on Contemporary Computing and Informatics …, 2016
152016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20