Παρακολούθηση
Matthieu Cord
Matthieu Cord
Professor of Computer Science, Sorbonne University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sorbonne-universite.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Training data-efficient image transformers & distillation through attention
H Touvron, M Cord, M Douze, F Massa, A Sablayrolles, H Jégou
Thirty-eighth International Conference on Machine Learning (ICML), 2021
20442021
Advent: Adversarial entropy minimization for domain adaptation in semantic segmentation
TH Vu, H Jain, M Bucher, M Cord, P Pérez
CVPR Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
7232019
Mutan: Multimodal tucker fusion for visual question answering
H Ben-Younes, R Cadene, M Cord, N Thome
ICCV 2017 Proc. IEEE International Conference Computer Vision, 2017
5362017
Going deeper with image transformers
H Touvron, M Cord, A Sablayrolles, G Synnaeve, H Jégou
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021
3652021
Machine learning techniques for multimedia
M Cord, P Cunningham
Book Springer, 2008
353*2008
Wildcat: Weakly supervised learning of deep convnets for image classification, pointwise localization and segmentation
T Durand, T Mordan, N Thome, M Cord
CVPR 2017 Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
3352017
Boosting Few-Shot Visual Learning with Self-Supervision
S Gidaris, A Bursuc, N Komodakis, P Pérez, M Cord
ICCV 2019 arXiv preprint arXiv:1906.05186, 2019
2932019
Pooling in image representation: The visual codeword point of view
S Avila, N Thome, M Cord, E Valle, ADA AraúJo
CVIU Computer Vision and Image Understanding 117 (5), 453-465, 2013
2372013
Supervised learning
P Cunningham, M Cord, SJ Delany
Machine learning techniques for multimedia, 21-49, 2008
2362008
MUREL: Multimodal Relational Reasoning for Visual Question Answering
R Cadene, H Ben-Younes, M Cord, N Thome
CVPR arXiv preprint arXiv:1902.09487, 2019
2332019
Resmlp: Feedforward networks for image classification with data-efficient training
H Touvron, P Bojanowski, M Caron, M Cord, A El-Nouby, E Grave, ...
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022
215*2022
RUBi: Reducing Unimodal Biases in Visual Question Answering
R Cadene, C Dancette, H Ben-younes, M Cord, D Parikh
NeurIPS 2019 -- arXiv preprint arXiv:1906.10169, arXiv preprint arXiv:1906 …, 2019
2102019
PODNet: Pooled Outputs Distillation for Small-Tasks Incremental Learning
A Douillard, M Cord, C Ollion, T Robert, E Valle
ECCV 2020, 2020
2002020
Weldon: Weakly supervised learning of deep convolutional neural networks
T Durand, N Thome, M Cord
CVPR 2016 Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2016
1732016
Cross-Modal Retrieval in the Cooking Context: Learning Semantic Text-Image Embeddings
M Carvalho, R Cadène, D Picard, L Soulier, N Thome, M Cord
ACM SIGIR arXiv preprint arXiv:1804.11146, 2018
1642018
Recipe recognition with large multimodal food dataset
X Wang, D Kumar, N Thome, M Cord, F Precioso
2015 IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW), 1-6, 2015
1542015
Addressing Failure Prediction by Learning Model Confidence
C Corbière, N Thome, A Bar-Hen, M Cord, P Pérez
NeurIPS 2019 -- arXiv preprint arXiv:1910.04851, 2019
1522019
BLOCK: Bilinear Superdiagonal Fusion for Visual Question Answering and Visual Relationship Detection
H Ben-Younes, R Cadene, N Thome, M Cord
AAAI conference 2019, 2019
1522019
Active learning methods for interactive image retrieval
PH Gosselin, M Cord
IEEE Transactions on Image Processing 17 (7), 1200-1211, 2008
1382008
DADA: Depth-aware Domain Adaptation in Semantic Segmentation
TH Vu, H Jain, M Bucher, M Cord, P Pérez
ICCV 2019 arXiv preprint arXiv:1904.01886, 2019
1242019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20