Παρακολούθηση
Artur J. Lemonte
Artur J. Lemonte
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ufrn.br - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An extended Lomax distribution
AJ Lemonte, GM Cordeiro
Statistics 47 (4), 800-816, 2013
2102013
The β-Birnbaum–Saunders distribution: An improved distribution for fatigue life modeling
GM Cordeiro, AJ Lemonte
Computational statistics & data analysis 55 (3), 1445-1461, 2011
1812011
A new exponential-type distribution with constant, decreasing, increasing, upside-down bathtub and bathtub-shaped failure rate function
AJ Lemonte
Computational Statistics & Data Analysis 62, 149-170, 2013
1672013
The exponentiated Kumaraswamy distribution and its log-transform
AJ Lemonte, W Barreto-Souza, GM Cordeiro
1392013
Improved statistical inference for the two-parameter Birnbaum–Saunders distribution
AJ Lemonte, F Cribari-Neto, KLP Vasconcellos
Computational Statistics & Data Analysis 51 (9), 4656-4681, 2007
1302007
The exponential–Weibull lifetime distribution
GM Cordeiro, EMM Ortega, AJ Lemonte
Journal of Statistical Computation and simulation 84 (12), 2592-2606, 2014
982014
On the Marshall–Olkin extended weibull distribution
GM Cordeiro, AJ Lemonte
Statistical papers 54, 333-353, 2013
942013
The exponentiated generalized inverse Gaussian distribution
AJ Lemonte, GM Cordeiro
Statistics & probability letters 81 (4), 506-517, 2011
792011
The beta log-logistic distribution
AJ Lemonte
782014
General results for the Marshall and Olkin's family of distributions
W Barreto-Souza, AJ Lemonte, GM Cordeiro
Anais da Academia Brasileira de Ciências 85, 3-21, 2013
622013
Birnbaum–Saunders nonlinear regression models
AJ Lemonte, GM Cordeiro
Computational statistics & data analysis 53 (12), 4441-4452, 2009
572009
New class of Johnson distributions and its associated regression model for rates and proportions
AJ Lemonte, JL Bazán
Biometrical Journal 58 (4), 727-746, 2016
562016
fracdiff: Fractionally differenced ARIMA aka ARFIMA (p, d, q) models
C Fraley, F Leisch, M Maechler, V Reisen, A Lemonte
R package version 1 (1), 2012
562012
The beta-half-Cauchy distribution
GM Cordeiro, AJ Lemonte
Journal of Probability and Statistics 2011, 2011
562011
Bootstrap-based improved estimators for the two-parameter Birnbaum–Saunders distribution
AJ Lemonte, AB Simas, F Cribari-Neto
Journal of Statistical Computation and Simulation 78 (1), 37-49, 2008
542008
On the Bell distribution and its associated regression model for count data
F Castellares, SLP Ferrari, AJ Lemonte
Applied Mathematical Modelling 56, 172-185, 2018
512018
Improved point estimation for the Kumaraswamy distribution
AJ Lemonte
Journal of Statistical Computation and Simulation 81 (12), 1971-1982, 2011
502011
The local power of the gradient test
AJ Lemonte, SLP Ferrari
Annals of the Institute of Statistical Mathematics 64 (2), 373-381, 2012
482012
The Marshall-Olkin family of distributions: Mathematical properties and new models
GM Cordeiro, AJ Lemonte, EMM Ortega
Journal of Statistical Theory and Practice 8, 343-366, 2014
472014
A new extension of the Birnbaum–Saunders distribution
AJ Lemonte
472013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20