Παρακολούθηση
Evan Downing
Evan Downing
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα gatech.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Rain: Refinable attack investigation with on-demand inter-process information flow tracking
Y Ji, S Lee, E Downing, W Wang, M Fazzini, T Kim, A Orso, W Lee
Proceedings of the 2017 ACM SIGSAC conference on computer and communications …, 2017
1102017
Enabling Refinable {Cross-Host} Attack Investigation with Efficient Data Flow Tagging and Tracking
Y Ji, S Lee, M Fazzini, J Allen, E Downing, T Kim, A Orso, W Lee
27th USENIX Security Symposium (USENIX Security 18), 1705-1722, 2018
512018
Nv: Nessus vulnerability visualization for the web
L Harrison, R Spahn, M Iannacone, E Downing, JR Goodall
Proceedings of the ninth international symposium on visualization for cyber …, 2012
422012
situ: Situational understanding and discovery for cyber attacks
L Harrison, J Laska, R Spahn, M Iannacone, E Downing, EM Ferragut, ...
2012 IEEE Conference on Visual Analytics Science and Technology (VAST), 307-308, 2012
122012
{DeepReflect}: Discovering malicious functionality through binary reconstruction
E Downing, Y Mirsky, K Park, W Lee
30th USENIX Security Symposium (USENIX Security 21), 3469-3486, 2021
112021
Identifying behavior dispatchers for malware analysis
K Park, B Sahin, Y Chen, J Zhao, E Downing, H Hu, W Lee
Proceedings of the 2021 ACM Asia Conference on Computer and Communications …, 2021
42021
Beholder: Phase-Space Detection of Cyber Events
JMH Jiménez, L Hively, E Downing, A Ferber, S Prowell, R Wagner
Oak Ridge National Laboratory, Oak Ridge, TN, ORNL/TM-2013/294, 2013
42013
MLsploit: A Framework for Interactive Experimentation with Adversarial Machine Learning Research
N Das, S Li, C Jeon, J Jung, ST Chen, C Yagemann, E Downing, H Park, ...
Proc. of the 25th ACM SIGKDD Int. Conf. on Knowledge Discovery and Data Mining, 2019
32019
VulChecker: Graph-based Vulnerability Localization in Source Code
Y Mirsky, G Macon, M Brown, C Yagemann, M Pruett, E Downing, ...
31st USENIX Security Symposium, Security 2022, 2023
22023
To believe or not to believe: Validating explanation fidelity for dynamic malware analysis.
L Chen, C Yagemann, E Downing
CVPR Workshops, 48-52, 2019
22019
RAIN
Y Ji, S Lee, E Downing, W Wang, M Fazzini, T Kim, A Orso, W Lee
Proceedings of the 2017 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications …, 2017
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11