Παρακολούθηση
Aruna Seneviratne
Aruna Seneviratne
Professor of Telecommunications, University of New South Wales
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unsw.edu.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey of COVID-19 contact tracing apps
N Ahmed, RA Michelin, W Xue, S Ruj, R Malaney, SS Kanhere, ...
IEEE access 8, 134577-134601, 2020
4572020
A survey of wearable devices and challenges
S Seneviratne, Y Hu, T Nguyen, G Lan, S Khalifa, K Thilakarathna, ...
IEEE Communications Surveys & Tutorials 19 (4), 2573-2620, 2017
4222017
S-MIP: A seamless handoff architecture for mobile IP
R Hsieh, ZG Zhou, A Seneviratne
IEEE INFOCOM 2003. Twenty-second Annual Joint Conference of the IEEE …, 2003
4062003
Blockchain for secure ehrs sharing of mobile cloud based e-health systems
DC Nguyen, PN Pathirana, M Ding, A Seneviratne
IEEE access 7, 66792-66806, 2019
2332019
Survey on network mobility support
E Perera, V Sivaraman, A Seneviratne
ACM SIGMOBILE Mobile Computing and Communications Review 8 (2), 7-19, 2004
2112004
Blockchain for 5G and beyond networks: A state of the art survey
DC Nguyen, PN Pathirana, M Ding, A Seneviratne
Journal of Network and Computer Applications 166, 102693, 2020
1802020
Predicting user traits from a snapshot of apps installed on a smartphone
S Seneviratne, A Seneviratne, P Mohapatra, A Mahanti
ACM SIGMOBILE Mobile Computing and Communications Review 18 (2), 1-8, 2014
1602014
Performance analysis on hierarchical mobile IPv6 with fast-handoff over end-to-end TCP
R Hsieh, A Seneviratne, H Soliman, K El-Malki
Global Telecommunications Conference, 2002. GLOBECOM'02. IEEE 3, 2488-2492, 2002
1542002
Csi-mimo: Indoor wi-fi fingerprinting system
Y Chapre, A Ignjatovic, A Seneviratne, S Jha
39th annual IEEE conference on local computer networks, 202-209, 2014
1432014
A comparison of mechanisms for improving mobile IP handoff latency for end-to-end TCP
R Hsieh, A Seneviratne
Proceedings of the 9th annual international conference on Mobile computing …, 2003
1422003
Received signal strength indicator and its analysis in a typical WLAN system (short paper)
Y Chapre, P Mohapatra, S Jha, A Seneviratne
38th Annual IEEE Conference on Local Computer Networks, 304-307, 2013
1372013
Blockchain and AI-based solutions to combat coronavirus (COVID-19)-like epidemics: A survey
DC Nguyen, M Ding, PN Pathirana, A Seneviratne
Ieee Access 9, 95730-95753, 2021
1142021
BreathPrint: Breathing acoustics-based user authentication
J Chauhan, Y Hu, S Seneviratne, A Misra, A Seneviratne, Y Lee
Proceedings of the 15th Annual International Conference on Mobile Systems …, 2017
1132017
Your Installed Apps Reveal Your Gender and More!
AM Suranga Seneviratne, Aruna Seneviratne, Prasant Mohapatra
ACM SIGMOBILE Mobile Computing and Communications Review 18 (3), 55-61, 2014
112*2014
Harke: Human activity recognition from kinetic energy harvesting data in wearable devices
S Khalifa, G Lan, M Hassan, A Seneviratne, SK Das
IEEE Transactions on Mobile Computing 17 (6), 1353-1368, 2017
1032017
Measuring and improving the performance of network mobility management in IPv6 networks
H Petander, E Perera, KC Lan, A Seneviratne
IEEE Journal on selected areas in communications 24 (9), 1671-1681, 2006
1032006
Smartwatch: Performance evaluation for long-term heart rate monitoring
D Phan, LY Siong, PN Pathirana, A Seneviratne
2015 International symposium on bioelectronics and bioinformatics (ISBB …, 2015
1012015
A QoS adaptive mobility prediction scheme for wireless networks
J Chan, S Zhou, A Seneviratne
IEEE GLOBECOM 1998 (Cat. NO. 98CH36250) 3, 1414-1419, 1998
991998
A practical user mobility prediction algorithm for supporting adaptive QoS in wireless networks
J Chan, A Seneviratne
IEEE International Conference on Networks. ICON'99 Proceedings (Cat. No …, 1999
871999
Characterizing privacy leakage of public wifi networks for users on travel
N Cheng, XO Wang, W Cheng, P Mohapatra, A Seneviratne
2013 Proceedings IEEE INFOCOM, 2769-2777, 2013
852013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20