Παρακολούθηση
Jose P. Granadeiro
Jose P. Granadeiro
Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fc.ul.pt - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Plastic and other microfibers in sediments, macroinvertebrates and shorebirds from three intertidal wetlands of southern Europe and west Africa
PM Lourenço, C Serra-Gonçalves, JL Ferreira, T Catry, JP Granadeiro
Environmental pollution 231, 123-133, 2017
2132017
Breaking the routine: individual Cory's shearwaters shift winter destinations between hemispheres and across ocean basins
MP Dias, JP Granadeiro, RA Phillips, H Alonso, P Catry
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 278 (1713), 1786-1793, 2011
2042011
The use of otoliths and vertebrae in the identification and size-estimation of fish in predator-prey studies
JP Granadeiro, MA Silva
Cybium 24 (4), 383-393, 2000
1892000
Flexible foraging strategy of Cory's shearwater, Calonectris diomedea, during the chick-rearing period
JP Granadeiro, M Nunes, MC Silva, RW Furness
Animal behaviour 56 (5), 1169-1176, 1998
1811998
Effects of artificial illumination on the nocturnal foraging of waders
CD Santos, AC Miranda, JP Granadeiro, PM Lourenço, S Saraiva, ...
Acta Oecologica 36 (2), 166-172, 2010
1712010
Techniques for assessing cormorant diet and food intake: towards a consensus view
DN Carss, RM Bevan, A Bonetti, G Cherubini, J Davies, D Doherty, ...
Suppl. Ric. Biol. Selvaggina 26, 197-230, 1997
1461997
Carry‐over effects from breeding modulate the annual cycle of a long‐distance migrant: An experimental demonstration
P Catry, MP Dias, RA Phillips, JP Granadeiro
Ecology 94 (6), 1230-1235, 2013
1382013
Relationship between mercury levels and diet in Azores seabirds
LR Monteiro, JP Granadeiro, RW Furness
Marine Ecology Progress Series 166, 259-265, 1998
1301998
The importance of migratory connectivity for global ocean policy
DC Dunn, AL Harrison, C Curtice, S DeLand, B Donnelly, EI Fujioka, ...
Proceedings of the Royal Society B 286 (1911), 20191472, 2019
1232019
Global phenological insensitivity to shifting ocean temperatures among seabirds
K Keogan, F Daunt, S Wanless, RA Phillips, CA Walling, P Agnew, ...
Nature Climate Change 8 (4), 313-318, 2018
1222018
Spatial scales of marine conservation management for breeding seabirds
S Oppel, M Bolton, APB Carneiro, MP Dias, JA Green, JF Masello, ...
Marine Policy 98, 37-46, 2018
1122018
Variation in measurements of Cory's Shearwater between populations and sexing by discriminant analysis
JP Granadeiro
Ringing & Migration 14 (2), 103-112, 1993
1091993
Distance to high-tide roosts constrains the use of foraging areas by dunlins: implications for the management of estuarine wetlands
MP Dias, JP Granadeiro, M Lecoq, CD Santos, JM Palmeirim
Biological Conservation 131 (3), 446-452, 2006
1052006
Variation in numbers and behaviour of waders during the tidal cycle: implications for the use of estuarine sediment flats
JP Granadeiro, MP Dias, RC Martins, JM Palmeirim
Acta oecologica 29 (3), 293-300, 2006
1032006
Diet and feeding ecology of Cory\'s shearwater Calonectris diomedea in the Azores, north-east Atlantic
JP Granadeiro, LR Monteiro, RW Furness
Marine Ecology Progress Series 166, 267-276, 1998
1021998
An holistic ecological analysis of the diet of Cory's shearwaters using prey morphological characters and DNA barcoding
H Alonso, JP Granadeiro, S Waap, J Xavier, WOC Symondson, JA Ramos, ...
Molecular ecology 23 (15), 3719-3733, 2014
842014
Albatrosses following fishing vessels: how badly hooked are they on an easy meal?
JP Granadeiro, RA Phillips, P Brickle, P Catry
PloS one 6 (3), e17467, 2011
842011
Environmental factors drive habitat partitioning in birds feeding in intertidal flats: implications for conservation
JP Granadeiro, CD Santos, MP Dias, JM Palmeirim
Hydrobiologia 587, 291-302, 2007
822007
Numbers and population trends of Cory’s shearwater Calonectris diomedea at Selvagem Grande, Northeast Atlantic
JP Granadeiro, MP Dias, R Rebelo, CD Santos, P Catry
Waterbirds 29 (1), 56-60, 2006
782006
High water roost selection by waders: maximizing feeding opportunities or avoiding predation?
S Rosa, AL Encarnaçao, JP Granadeiro, JM Palmeirim
Ibis 148 (1), 88-97, 2006
772006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20