Παρακολούθηση
P Caballero-Gil
P Caballero-Gil
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ull.edu.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Introducción a la Criptografía
PC Gil
Alfaomega, 2003
672003
Implementation and analysis of real-time streaming protocols
I Santos-González, A Rivero-García, J Molina-Gil, P Caballero-Gil
Sensors 17 (4), 846, 2017
432017
Smart contracts based on blockchain for logistics management
N Álvarez-Díaz, J Herrera-Joancomartí, P Caballero-Gil
Proceedings of the 1st international conference on Internet of Things and …, 2017
422017
Forest fire prevention, detection, and fighting based on fuzzy logic and wireless sensor networks
J Toledo-Castro, P Caballero-Gil, N Rodríguez-Pérez, I Santos-González, ...
Complexity 2018, 1-17, 2018
402018
Authentication based on non-interactive zero-knowledge proofs for the internet of things
F Martín-Fernández, P Caballero-Gil, C Caballero-Gil
Sensors 16 (1), 75, 2016
392016
On the use of cellular automata in symmetric cryptography
A Fuster-Sabater, P Caballero-Gil
Acta Applicandae Mathematica 93 (1-3), 215-236, 2006
342006
An RFID-based smart structure for the supply chain: Resilient scanning proofs and ownership transfer with positive secrecy capacity channels
M Burmester, J Munilla, A Ortiz, P Caballero-Gil
Sensors 17 (7), 1562, 2017
322017
Aggregation and probabilistic verification for data authentication in VANETs
J Molina-Gil, P Caballero-Gil, C Caballero-Gil
Information Sciences 262, 172-189, 2014
312014
Synthesis of cryptographic interleaved sequences by means of linear cellular automata
A Fúster-Sabater, P Caballero-Gil
Applied Mathematics Letters 22 (10), 1518-1524, 2009
312009
On the linear complexity of nonlinearly filtered PN-sequences
A Fúster-Sabater, P Caballero-Gil
Advances in Cryptology—ASIACRYPT'94: 4th International Conferences on the …, 1995
311995
Self-organized clustering architecture for vehicular ad hoc networks
C Caballero-Gil, P Caballero-Gil, J Molina-Gil
International Journal of Distributed Sensor Networks 11 (8), 384869, 2015
302015
A wide family of nonlinear filter functions with a large linear span
P Caballero-Gil, A Fúster-Sabater
Information Sciences 164 (1-4), 197-207, 2004
282004
Efficient public key certificate management for mobile ad hoc networks
P Caballero-Gil, C Hernández-Goya
EURASIP journal on wireless Communications and networking 2011, 1-10, 2011
262011
Mobile Ad-Hoc Networks: Applications
X Wang
BoD–Books on Demand, 2011
262011
Security issues in vehicular ad hoc networks
P Caballero-Gil, X Wang
Mobile ad-hoc networks: applications, 67-88, 2011
262011
A simple linearization of the self-shrinking generator by means of cellular automata
A Fúster-Sabater, ME Pazo-Robles, P Caballero-Gil
Neural Networks 23 (3), 461-464, 2010
252010
Secure lightweight password authenticated key exchange for heterogeneous wireless sensor networks
I Santos-González, A Rivero-García, M Burmester, J Munilla, ...
Information Systems 88, 101423, 2020
242020
Chaotic modelling of the generalized self-shrinking generator
A Fúster-Sabater, P Caballero-Gil
Applied Soft Computing 11 (2), 1876-1880, 2011
242011
Stimulating cooperation in self-organized vehicular networks
P Caballero-Gil, J Molina-Gil, C Hernández-Goya, C Caballero-Gil
2009 15th Asia-Pacific Conference on Communications, 346-349, 2009
242009
Linear solutions for cryptographic nonlinear sequence generators
A Fúster-Sabater, P Caballero-Gil
Physics Letters A 369 (5-6), 432-437, 2007
242007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20