Παρακολούθηση
Victor Ramiro
Victor Ramiro
Scaleway
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα scaleway.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
STEPS-an approach for human mobility modeling
AD Nguyen, P Sénac, V Ramiro, M Diaz
International Conference on Research in Networking, 254-265, 2011
542011
How adkintunmobile measured the world
J Bustos-Jiménez, G Del Canto, S Pereira, F Lalanne, J Piquer, G Hourton, ...
Proceedings of the 2013 ACM conference on Pervasive and ubiquitous computing …, 2013
172013
How mobility increases mobile cloud computing processing capacity
AD Nguyen, P Sénac, V Ramiro
2011 First International Symposium on Network Cloud Computing and …, 2011
142011
On the limits of DTN monitoring
V Ramiro, E Lochin, P Senac, T Rakotoarivelo
2013 IEEE 14th International Symposium on" A World of Wireless, Mobile and …, 2013
122013
Pervasive intelligent routing in content centric delay tolerant networks
AD Nguyen, P Sénac, V Ramiro, M Diaz
2011 IEEE Ninth International Conference on Dependable, Autonomic and Secure …, 2011
122011
Swarm-based intelligent routing (SIR) a new approach for efficient routing in content centric delay tolerant networks
AD Nguyen, P Sénac, V Ramiro, M Diaz
Proceedings of the 9th ACM international symposium on Mobility management …, 2011
112011
Poor Man's Hardware Security Module (pmHSM) A Threshold Cryptographic Backend for DNSSEC
F Cifuentes, A Hevia, F Montoto, T Barros, V Ramiro, J Bustos-Jiménez
Proceedings of the 9th Latin America Networking Conference, 59-64, 2016
92016
Temporal random walk as a lightweight communication infrastructure for opportunistic networks
V Ramiro, E Lochin, P Sénac, T Rakotoarivelo
Proceeding of IEEE International Symposium on a World of Wireless, Mobile …, 2014
92014
Adkintun: SLA monitoring of ISP broadband offerings
J Bustos-Jiménez, V Ramiro, F Lalanne, T Barros
2013 27th International Conference on Advanced Information Networking and …, 2013
92013
The Chilean Internet: Did it survive the earthquake?
V Ramiro, J Piquer, T Barros, P Sepúlveda
WIT Trans. State-of-the-art in Sci. Eng 58, 133-151, 2012
82012
A Markov chain model for drop ratio on one-packet buffers DTNs
V Ramiro, DK Dang, G Baudic, T Pérennou, E Lochin
2015 IEEE 16th International Symposium on A World of Wireless, Mobile and …, 2015
52015
Using emulation to validate applications on opportunistic networks
G Baudic, A Auger, V Ramiro, E Lochin
Advances in Delay-Tolerant Networks (DTNs), 273-280, 2021
42021
HINT: from network characterization to opportunistic applications
G Baudic, A Auger, V Ramiro, E Lochin
Proceedings of the Eleventh ACM Workshop on Challenged Networks, 13-18, 2016
42016
Soundness of chilean internet routes
P Sepúlveda, V Ramiro, T Barros, JM Piquer
2010 XXIX International Conference of the Chilean Computer Science Society …, 2010
32010
On the feasibility of monitoring DTN: Impacts of fine tuning on routing protocols and the user experience
V Ramiro, E Lochin, P Sénac, T Rakotoarivelo
UXwIT 2012-I Chilean Workshop on User eXperience with Information Technology, 2012
22012
Experimenting with language support for proximity in ambient-oriented programming
V Ramiro, J Dedecker, É Tanter, P Barron
International Workshop on Engineering Environment-Mediated Multi-Agent …, 2007
22007
Characterization and applications of temporal random walks on opportunistic networks
V Ramiro, E Lochin, P Sénac
Computer Networks 111, 29-44, 2016
12016
Using the HINT network emulator to develop opportunistic applications
A Auger, G Baudic, V Ramiro, E Lochin
Proceedings of the eleventh ACM workshop on challenged networks, 35-36, 2016
12016
Applications of Temporal Random Walks over Opportunistic Networks
V Ramiro, E Lochin, P Sénac
Complex Networks: from theory to interdisciplinary applications, 2016
2016
Towards swarm intelligence for efficient routing in content centric opportunistic networks
AD Nguyen, P Sénac, V Ramiro, M Diaz
2011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20