Παρακολούθηση
Dimitrios Asteriou
Dimitrios Asteriou
Professor in Quantitative Methods
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eap.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Applied econometrics
D Asteriou, SG Hall
Bloomsbury Publishing, 2021
34972021
Human capital and economic growth: time series evidence from Greece
D Asteriou, GM Agiomirgianakis
Journal of Policy Modeling 23 (5), 481-489, 2001
4342001
The effect of board composition on the informativeness and quality of annual earnings: Empirical evidence from Greece
PE Dimitropoulos, D Asteriou
Research in International Business and Finance 24 (2), 190-205, 2010
4152010
Globalization and income inequality: A panel data econometric approach for the EU27 countries
D Asteriou, S Dimelis, A Moudatsou
Economic modelling 36, 592-599, 2014
3362014
The relationship between financial development and economic growth during the recent crisis: Evidence from the EU
D Asteriou, K Spanos
Finance Research Letters 28, 238-245, 2019
3152019
Applied Econometrics: a modern approach, revised edition
D Asteriou, SG Hall
Hampshire: Palgrave Macmillan 46 (2), 117-155, 2007
2862007
Political instability and economic growth: UK time series evidence
D Asteriou, S Price
Scottish Journal of Political Economy 48 (4), 383-399, 2001
2742001
ARIMA models and the Box–Jenkins methodology
D Asteriou, SG Hall
Applied Econometrics 2 (2), 265-286, 2011
2452011
Exchange rate volatility and international trade: International evidence from the MINT countries
D Asteriou, K Masatci, K Pılbeam
Economic Modelling 58, 133-140, 2016
2382016
The impact of IFRS on accounting quality: Evidence from Greece
PE Dimitropoulos, D Asteriou, D Kousenidis, S Leventis
Advances in Accounting 29 (1), 108-123, 2013
2332013
Size and determinants of capital structure in the Greek manufacturing sector
F Voulgaris, D Asteriou, G Agiomirgianakis
International Review of Applied Economics 18 (2), 247-262, 2004
2072004
The determinants of foreign direct investment: A panel data study for the OECD countries
GM Agiomirgianakis, D Asteriou, K Papathoma
Department of Economics, City University London, 2003
1902003
Public debt and economic growth: panel data evidence for Asian countries
D Asteriou, K Pilbeam, CE Pratiwi
Journal of Economics and Finance 45 (2), 270-287, 2021
1882021
Foreign aid and economic growth: New evidence from a panel data approach for five South Asian countries
D Asteriou
Journal of policy modeling 31 (1), 155-161, 2009
1852009
Testing for convergence across the Greek regions
C Siriopoulos, D Asteriou
Regional Studies 32 (6), 537-546, 1998
1781998
Human capital and economic growth revisited: A dynamic panel data study
G Agiomirgianakis, D Asteriou, V Monastiriotis
International advances in economic research 8 (3), 177-187, 2002
1592002
Terrorist incidents and tourism demand: Evidence from Greece
A Samitas, D Asteriou, S Polyzos, D Kenourgios
Tourism management perspectives 25, 23-28, 2018
1432018
Assessing the impact of oil returns on emerging stock markets: A panel data approach for ten Central and Eastern European Countries
D Asteriou, Y Bashmakova
Energy Economics 38, 204-211, 2013
1332013
The value relevance of financial statements and their impact on stock prices: Evidence from Greece
PE Dimitropoulos, D Asteriou
Managerial Auditing Journal 24 (3), 248-265, 2009
1202009
Uncertainty, investment and economic growth: evidence from a dynamic panel
D Asteriou, S Price
Review of Development Economics 9 (2), 277-288, 2005
1072005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20