Παρακολούθηση
Michihiro Yasunaga
Michihiro Yasunaga
PhD Student, Stanford University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα stanford.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the opportunities and risks of foundation models
R Bommasani, DA Hudson, E Adeli, R Altman, S Arora, S von Arx, ...
arXiv preprint arXiv:2108.07258, 2021
6922021
Wilds: A benchmark of in-the-wild distribution shifts
PW Koh, S Sagawa, H Marklund, SM Xie, M Zhang, A Balsubramani, ...
International Conference on Machine Learning, 5637-5664, 2021
5352021
Spider: A large-scale human-labeled dataset for complex and cross-domain semantic parsing and text-to-sql task
T Yu, R Zhang, K Yang, M Yasunaga, D Wang, Z Li, J Ma, I Li, Q Yao, ...
Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2018
4722018
Graph-based Neural Multi-Document Summarization
M Yasunaga, R Zhang, K Meelu, A Pareek, K Srinivasan, D Radev
Proceedings of the 21st Conference on Computational Natural Language …, 2017
2482017
QA-GNN: Reasoning with Language Models and Knowledge Graphs for Question Answering
M Yasunaga, H Ren, A Bosselut, P Liang, J Leskovec
Proceedings of the 2021 Conference of the North American Chapter of the …, 2021
1552021
SyntaxSQLNet: Syntax Tree Networks for Complex and Cross-Domain Text-to-SQL Task
T Yu, M Yasunaga, K Yang, R Zhang, D Wang, Z Li, D Radev
Proceedings of the 2018 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2018
1482018
ScisummNet: A Large Annotated Corpus and Content-Impact Models for Scientific Paper Summarization with Citation Networks
M Yasunaga, J Kasai, R Zhang, AR Fabbri, I Li, D Friedman, DR Radev
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 33(01), 7386 …, 2019
1432019
Robust Multilingual Part-of-Speech Tagging via Adversarial Training
M Yasunaga, J Kasai, D Radev
Proceedings of the 2018 Conference of the North American Chapter of the …, 2018
1022018
Graph-based, Self-Supervised Program Repair from Diagnostic Feedback
M Yasunaga, P Liang
Proceedings of the 37th International Conference on Machine Learning, 2020
962020
SParC: Cross-Domain Semantic Parsing in Context
T Yu, R Zhang, M Yasunaga, YC Tan, XV Lin, S Li, H Er, I Li, B Pang, ...
Proceedings of the 57th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2019
95*2019
Neural Coreference Resolution with Deep Biaffine Attention by Joint Mention Detection and Mention Clustering
R Zhang, CN dos Santos, M Yasunaga, B Xiang, D Radev
Proceedings of the 56th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2018
762018
Unifiedskg: Unifying and multi-tasking structured knowledge grounding with text-to-text language models
T Xie, CH Wu, P Shi, R Zhong, T Scholak, M Yasunaga, CS Wu, M Zhong, ...
Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2022
71*2022
Beyond the imitation game: Quantifying and extrapolating the capabilities of language models
A Srivastava, A Rastogi, A Rao, AAM Shoeb, A Abid, A Fisch, AR Brown, ...
arXiv preprint arXiv:2206.04615, 2022
692022
The CL-SciSumm Shared Task 2018: Results and Key Insights
K Jaidka, M Yasunaga, MK Chandrasekaran, D Radev, MY Kan
Proceedings of the 3rd Joint Workshop on Bibliometric-enhanced Information …, 2018
592018
Insights from CL-SciSumm 2018: the faceted scientific document summarization Shared Task
K Jaidka, M Yasunaga, MK Chandrasekaran, D Radev, MY Kan
International Journal on Digital Libraries, 2018
502018
Overview and Results: CL-SciSumm Shared Task 2019
MK Chandrasekaran, M Yasunaga, D Radev, D Freitag, MY Kan
Proceedings of the 4th Joint Workshop on Bibliometric-enhanced Information …, 2019
482019
CoSQL: A Conversational Text-to-SQL Challenge Towards Cross-Domain Natural Language Interfaces to Databases
T Yu, R Zhang, HY Er, S Li, E Xue, B Pang, XV Lin, YC Tan, T Shi, Z Li, ...
Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language …, 2019
482019
Lego: Latent execution-guided reasoning for multi-hop question answering on knowledge graphs
H Ren, H Dai, B Dai, X Chen, M Yasunaga, H Sun, D Schuurmans, ...
International conference on machine learning, 8959-8970, 2021
362021
Break-It-Fix-It: Unsupervised Learning for Program Repair
M Yasunaga, P Liang
Proceedings of the 38th International Conference on Machine Learning, 2021
362021
TopicEq: A Joint Topic and Mathematical Equation Model for Scientific Texts
M Yasunaga, JD Lafferty
Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 33(01), 7394-7401, 2019
332019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20