Παρακολούθηση
Xiaohong JIA
Xiaohong JIA
AMSS, CAS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amss.ac.cn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An algebraic approach to continuous collision detection for ellipsoids
X Jia, YK Choi, B Mourrain, W Wang
Computer Aided Geometric Design, 2011
712011
Efficient maximal Poisson-disk sampling and remeshing on surfaces
J Guo, DM Yan, X Jia, X Zhang
Computers & Graphics 46, 72-79, 2015
442015
μ-bases and singularities of rational planar curves
X Jia, R Goldman
Computer Aided Geometric Design 26 (9), 970-988, 2009
302009
Blue‐Noise Remeshing with Farthest Point Optimization
DM Yan, J Guo, X Jia, X Zhang, P Wonka
Computer Graphics Forum 33 (5), 167-176, 2014
292014
Axial moving planes and singularities of rational space curves
H Wang, X Jia, R Goldman
Computer Aided Geometric Design 26 (3), 300-316, 2009
292009
Automatic and high-quality surface mesh generation for CAD models
J Guo, F Ding, X Jia, DM Yan
Computer-Aided Design 109, 49-59, 2019
282019
Survey on the theory and applications of μ-bases for rational curves and surfaces
X Jia, X Shi, F Chen
Journal of Computational and Applied Mathematics 329, 2-23, 2018
222018
Computing self-intersection curves of rational ruled surfaces
X Jia, F Chen, J Deng
Computer Aided Geometric Design 26 (3), 287-299, 2009
212009
Using a bihomogeneous resultant to find the singularities of rational space curves
X Shi, X Jia, R Goldman, B Hassett
Journal of Symbolic Computation, 2012
202012
Using Smith forms and μ-bases to compute all the singularities of rational planar curves
X Jia, R Goldman
Computer Aided Geometric Design, 2012
192012
Set-theoretic generators of rational space curves
X Jia, H Wang, R Goldman
Journal of Symbolic Computation 45 (4), 414-433, 2010
172010
Capacity constrained blue-noise sampling on surfaces
S Zhang, J Guo, H Zhang, X Jia, DM Yan, J Yong, P Wonka
Computers & Graphics 55, 44-54, 2016
162016
Role of moving planes and moving spheres following Dupin cyclides
X Jia
Computer Aided Geometric Design 31 (3-4), 168-181, 2014
162014
Continuous Detection of the Variations of the Intersection Curves of Two Moving Quadrics in 3-Dimensional Projective Space
X Jia, W Wang, YK Choi, B Mourrain, C Tu
TR-2012-15, 0
14*
Homeomorphic approximation of the intersection curve of two rational surfaces
LY Shen, JS Cheng, X Jia
Computer Aided Geometric Design, 2012
112012
Hydrodynamics and lateral gas dispersion in a high-density circulating fluidized bed reactor with bluff internals
杨艳辉, 贾新莉, 魏飞, 金涌
中国化学工程学报: 英文版 9 (3), 291-296, 2001
112001
Multi-strip smooth developable surfaces from sparse design curves
P Bo, Y Zheng, X Jia, C Zhang
Computer-Aided Design 114, 1-12, 2019
102019
Larnet: Lie algebra residual network for face recognition
X Yang, X Jia, D Gong, DM Yan, Z Li, W Liu
International Conference on Machine Learning, 11738-11750, 2021
82021
An occlusion-resistant circle detector using inscribed triangles
M Zhao, X Jia, DM Yan
Pattern Recognition 109, 107588, 2021
82021
Continuous collision detection for composite quadric models
YK Choi, W Wang, B Mourrain, C Tu, X Jia, F Sun
Graphical models 76 (5), 566-579, 2014
82014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20