Παρακολούθηση
Kundan Kumar
Kundan Kumar
Descript AI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα descript.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Melgan: Generative adversarial networks for conditional waveform synthesis
K Kumar, R Kumar, T de Boissiere, L Gestin, WZ Teoh, J Sotelo, ...
Advances in Neural Information Processing Systems, 14881-14892, 2019
9272019
SampleRNN: An Unconditional End-to-End Neural Audio Generation Model
S Mehri, K Kumar, I Gulrajani, R Kumar, S Jain, J Sotelo, A Courville, ...
arXiv preprint arXiv:1612.07837, 2016
6642016
Char2Wav: End-to-end speech synthesis
J Sotelo, S Mehri, K Kumar, JF Santos, K Kastner, A Courville, Y Bengio
4982017
PixelVAE: A Latent Variable Model for Natural Images
I Gulrajani, K Kumar, F Ahmed, AA Taiga, F Visin, D Vazquez, A Courville
arXiv preprint arXiv:1611.05013, 2016
3842016
Wav2clip: Learning robust audio representations from clip
HH Wu, P Seetharaman, K Kumar, JP Bello
ICASSP 2022-2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2022
1782022
ObamaNet: Photo-realistic lip-sync from text
R Kumar, J Sotelo, K Kumar, A de Brébisson, Y Bengio
arXiv preprint arXiv:1801.01442, 2017
1222017
Chunked autoregressive GAN for conditional waveform synthesis
M Morrison, R Kumar, K Kumar, P Seetharaman, A Courville, Y Bengio
arXiv preprint arXiv:2110.10139, 2021
542021
High-Fidelity Audio Compression with Improved RVQGAN
R Kumar, P Seetharaman, A Luebs, I Kumar, K Kumar
arXiv preprint arXiv:2306.06546, 2023
402023
NU-GAN: High resolution neural upsampling with GAN
R Kumar, K Kumar, V Anand, Y Bengio, A Courville
arXiv preprint arXiv:2010.11362, 2020
252020
On random weights for texture generation in one layer cnns
M Mongia, K Kumar, A Erraqabi, Y Bengio
2017 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2017
11*2017
Automated generation of transcripts through independent transcription
K Kumar, V Anand
US Patent App. 17/127,235, 2021
2021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11