Παρακολούθηση
Kundan Kumar
Kundan Kumar
Lyrebird-AI, MILA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lyrebird.ai - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Melgan: Generative adversarial networks for conditional waveform synthesis
K Kumar, R Kumar, T de Boissiere, L Gestin, WZ Teoh, J Sotelo, ...
Advances in Neural Information Processing Systems, 14881-14892, 2019
6052019
SampleRNN: An Unconditional End-to-End Neural Audio Generation Model
S Mehri, K Kumar, I Gulrajani, R Kumar, S Jain, J Sotelo, A Courville, ...
arXiv preprint arXiv:1612.07837, 2016
5512016
Char2Wav: End-to-end speech synthesis
J Sotelo, S Mehri, K Kumar, JF Santos, K Kastner, A Courville, Y Bengio
4262017
PixelVAE: A Latent Variable Model for Natural Images
I Gulrajani, K Kumar, F Ahmed, AA Taiga, F Visin, D Vazquez, A Courville
arXiv preprint arXiv:1611.05013, 2016
3292016
ObamaNet: Photo-realistic lip-sync from text
R Kumar, J Sotelo, K Kumar, A de Brébisson, Y Bengio
arXiv preprint arXiv:1801.01442, 2017
862017
On random weights for texture generation in one layer cnns
M Mongia, K Kumar, A Erraqabi, Y Bengio
2017 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2017
9*2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–6