Παρακολούθηση
Ewan Klein
Ewan Klein
Professor Emeritus of Language Technology, School of Informatics, University of Edinburgh, UK
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inf.ed.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Natural language processing with Python
B Steven, E Klein, E Loper
OReilly Media Inc, 2009
11027*2009
Generalized Phrase Structure Grammar
G Gazdar, E Klein, GK Pullum, IA Sag
Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985
44611985
A semantics for positive and comparative adjectives
E Klein
Linguistics and philosophy 4, 1-45, 1980
11011980
Type-driven translation
E Klein, IA Sag
Linguistics and Philosophy, 163-201, 1985
3401985
Comparatives
E Klein
Semantics: An international handbook of contemporary researched, ed. by …, 1991
3291991
Using prediction markets and Twitter to predict a swine flu pandemic
J Ritterman, M Osborne, E Klein
1st international workshop on mining social media 9, 9-17, 2009
2422009
Mobile robot programming using natural language
S Lauria, G Bugmann, T Kyriacou, E Klein
Robotics and Autonomous Systems 38 (3-4), 171-181, 2002
2242002
DIPPER: Description and formalisation of an information-state update dialogue system architecture
J Bos, E Klein, O Lemon, T Oka
Proceedings of the Fourth SIGdial Workshop of Discourse and Dialogue, 115-124, 2003
2072003
Unification categorial grammar
H Zeevat, E Klein, J Calder
Centre for Cognitive Science, University of Edinburgh, 1987
2071987
Coherency in children's discourse
EO Keenan, E Klein
Journal of psycholinguistic research 4 (4), 365-380, 1975
2021975
The interpretation of adjectival comparatives1
E Klein
Journal of Linguistics 18 (1), 113-136, 1982
1761982
Phonological analysis in typed feature systems
S Bird, E Klein
Computational linguistics 20, 455-491, 1994
1561994
Phonological events
S Bird, E Klein
Journal of Linguistics 26 (1), 33-56, 1990
1531990
A shallow model of backchannel continuers in spoken dialogue
N Cathcart, J Carletta, E Klein
European ACL, 51-58, 2003
1432003
Assisted curation: does text mining really help?
B Alex, C Grover, B Haddow, M Kabadjov, E Klein, M Matthews, ...
Biocomputing 2008, 556-567, 2008
1292008
Category structures
G Gazdar, GK Pullum, R Carpenter, E Klein, TE Hukari, RD Levine
Computational Linguistics 14 (1), 1-19, 1988
1281988
Training personal robots using natural language instruction
S Lauria, G Bugmann, T Kyriacou, J Bos, A Klein
IEEE Intelligent systems 16 (5), 38-45, 2001
1272001
VP Ellipsis in DR Theory
E Klein
Studies in Discourse Representation Theory and the Theory of Generalized …, 1987
1101987
Corpus-based robotics: A route instruction example
G Bugmann, E Klein, S Lauria, T Kyriacou
Proceedings of intelligent autonomous systems, 96-103, 2004
992004
Multidisciplinary instruction with the natural language toolkit
S Bird, E Klein, E Loper, J Baldridge
Proceedings of the Third Workshop on Issues in Teaching Computational …, 2008
982008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20