Παρακολούθηση
Marieu Vincent
Marieu Vincent
CNRS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα u-bordeaux.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Impact of the winter 2013–2014 series of severe Western Europe storms on a double-barred sandy coast: Beach and dune erosion and megacusp embayments
B Castelle, V Marieu, S Bujan, KD Splinter, A Robinet, N Sénéchal, ...
Geomorphology 238, 135-148, 2015
2632015
Two-and three-dimensional double-sandbar system behaviour under intense wave forcing and a meso–macro tidal range
R Almar, B Castelle, BG Ruessink, N Sénéchal, P Bonneton, V Marieu
Continental Shelf Research 30 (7), 781-792, 2010
1212010
Low-cost UAV for high-resolution and large-scale coastal dune change monitoring using photogrammetry
Q Laporte-Fauret, V Marieu, B Castelle, R Michalet, S Bujan, D Rosebery
Journal of Marine Science and Engineering 7 (3), 63, 2019
1032019
Orbital timing of the Indian, East Asian and African boreal monsoons and the concept of a ‘global monsoon’
T Caley, B Malaizé, M Revel, E Ducassou, K Wainer, M Ibrahim, ...
Quaternary Science Reviews 30 (25-26), 3705-3715, 2011
952011
The first estimation of Fleuve Manche palaeoriver discharge during the last deglaciation: Evidence for Fennoscandian ice sheet meltwater flow in the English Channel ca 20–18 ka ago
S Toucanne, S Zaragosi, JF Bourillet, V Marieu, M Cremer, M Kageyama, ...
Earth and Planetary Science Letters 290 (3-4), 459-473, 2010
952010
Coupling mechanisms in double sandbar systems. Part 1: Patterns and physical explanation
B Castelle, BG Ruessink, P Bonneton, V Marieu, N Bruneau, TD Price
Earth Surface Processes and Landforms 35 (4), 476-486, 2010
942010
Equilibrium shoreline modelling of a high-energy meso-macrotidal multiple-barred beach
B Castelle, V Marieu, S Bujan, S Ferreira, JP Parisot, S Capo, N Sénéchal, ...
Marine Geology 347, 85-94, 2014
922014
Satellite radar altimetry water elevations performance over a 200 m wide river: Evaluation over the Garonne River
S Biancamaria, F Frappart, AS Leleu, V Marieu, D Blumstein, ...
Advances in Space Research 59 (1), 128-146, 2017
892017
Monitoring spatio-temporal variability of the Adour River turbid plume (Bay of Biscay, France) with MODIS 250-m imagery
C Petus, V Marieu, S Novoa, G Chust, N Bruneau, JM Froidefond
Continental Shelf Research 74, 35-49, 2014
782014
Spatial and temporal patterns of shoreline change of a 280-km high-energy disrupted sandy coast from 1950 to 2014: SW France
B Castelle, B Guillot, V Marieu, E Chaumillon, V Hanquiez, S Bujan, ...
Estuarine, Coastal and Shelf Science 200, 212-223, 2018
742018
Laboratory experiment on rip current circulations over a moveable bed: Drifter measurements
B Castelle, H Michallet, V Marieu, F Leckler, B Dubardier, A Lambert, ...
Journal of Geophysical Research: Oceans 115 (C12), 2010
742010
Storm impact on the seasonal shoreline dynamics of a meso-to macrotidal open sandy beach (Biscarrosse, France)
N Senechal, G Coco, B Castelle, V Marieu
Geomorphology 228, 448-461, 2015
732015
Modeling of vortex ripple morphodynamics
V Marieu, P Bonneton, DL Foster, F Ardhuin
Journal of Geophysical Research: Oceans 113 (C9), 2008
732008
Process-based modeling of cross-shore sandbar behavior
B Dubarbier, B Castelle, V Marieu, G Ruessink
Coastal Engineering 95, 35-50, 2015
712015
A reduced-complexity shoreline change model combining longshore and cross-shore processes: The LX-Shore model
A Robinet, D Idier, B Castelle, V Marieu
Environmental modelling & software 109, 1-16, 2018
672018
Monitoring beach topography and nearshore bathymetry using spaceborne remote sensing: A review
E Salameh, F Frappart, R Almar, P Baptista, G Heygster, B Lubac, ...
Remote Sensing 11 (19), 2212, 2019
612019
Shoreline resilience to individual storms and storm clusters on a meso-macrotidal barred beach
DB Angnuureng, R Almar, N Senechal, B Castelle, KA Addo, V Marieu, ...
Geomorphology 290, 265-276, 2017
602017
Preliminary assessment of SARAL/AltiKa observations over the Ganges-Brahmaputra and Irrawaddy Rivers
F Frappart, F Papa, V Marieu, Y Malbeteau, F Jordy, S Calmant, F Durand, ...
Marine Geodesy 38 (sup1), 568-580, 2015
602015
Video-based detection of shorelines at complex meso–macro tidal beaches
R Almar, R Ranasinghe, N Sénéchal, P Bonneton, D Roelvink, KR Bryan, ...
Journal of Coastal Research 28 (5), 1040-1048, 2012
582012
A new breaking wave height direct estimator from video imagery
R Almar, R Cienfuegos, PA Catalán, H Michallet, B Castelle, P Bonneton, ...
Coastal Engineering 61, 42-48, 2012
542012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20