Παρακολούθηση
nikos engonopoulos
nikos engonopoulos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-potsdam.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Syntactic surprisal affects spoken word duration in conversational contexts
V Demberg, A Sayeed, P Gorinski, N Engonopoulos
Proceedings of the 2012 joint conference on empirical methods in natural …, 2012
432012
ELS: a word-level method for entity-level sentiment analysis
N Engonopoulos, A Lazaridou, G Paliouras, K Chandrinos
proceedings of the international conference on web intelligence, mining and …, 2011
292011
Language and cognitive load in a dual task environment
N Engonopoulos, A Sayeed, V Demberg
CogSci 2013, 2249-2254, 2013
222013
Generating effective referring expressions using charts
N Engonopoulos, A Koller
Proceedings of the INLG and SIGDIAL 2014 Joint Session, 162-171, 2014
142014
Predicting the resolution of referring expressions from user behavior
N Engonopoulos, M Villalba, I Titov, A Koller
Proceedings of the 2013 conference on empirical methods in natural language …, 2013
142013
Integrated sentence generation using charts
A Koller, N Engonopoulos
Proceedings of the 10th International Conference on Natural Language …, 2017
3*2017
Discovering user groups for natural language generation
N Engonopoulos, C Teichmann, A Koller
arXiv preprint arXiv:1806.05947, 2018
22018
Linguistic complexity and cognitive load in a dual-task context
N Engonopoulos, U Saarlandes
Unpublished master’s thesis). Universität des Saarlandes Université de …, 2012
22012
A comparison of knowledge-based algorithms for graded word sense assignment
A Friedrich, N Engonopoulos, S Thater, M Pinkal
Proceedings of COLING 2012: Posters, 329-338, 2012
12012
Parsing with Lexical-Functional Grammars
N Engonopoulos
2012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–10