Παρακολούθηση
Sajid Husain
Sajid Husain
CNRS, Thales, France
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cnrs-thales.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Growth of Co2FeAl Heusler alloy thin films on Si(100) having very small Gilbert damping by Ion beam sputtering
S Husain, S Akansel, A Kumar, P Svedlindh, S Chaudhary
Scientific reports 6, 28692, 2016
742016
Nickel Sub-lattice Effects on the Optical Properties of ZnO Nanocrystals
S Husain, F Rahman, N Ali, PA Alvi
Journal of Optoelectronics Engineering 1 (1), 28-32, 2013
522013
Temperature-dependent Gilbert damping of Co2FeAl thin films with different degree of atomic order
A Kumar, F Pan, S Husain, S Akansel, R Brucas, L Bergqvist, ...
Physical Review B 96 (22), 224425, 2017
502017
Thickness dependent enhancement of damping in Co2FeAl/β-Ta thin films
S Akansel, A Kumar, N Behera, S Husain, R Brucas, S Chaudhary, ...
Physical Review B 97 (3), 134421, 2018
332018
Large damping-like spin-orbit torque in 2D conductive 1T-TaS2 monolayer
S Husain, X Chen, R Gupta, N Behera, P Kumar, T Edvinsson, ...
Nano Letters 20 (9), 6372–6380, 2020
242020
Spin Pumping in Ion-beam Sputtered Co2FeAl/Mo Bilayers:Interfacial Gilbert Damping
S Husain, A Kumar, V Barwal, N Behera, S Akansel, S Chaudhary, ...
Physical Review B 97 (9), 064420, 2018
242018
Emergence of spin–orbit torques in 2D transition metal dichalcogenides: A status update
S Husain, R Gupta, A Kumar, P Kumar, N Behera, R Brucas, S Chaudhary, ...
Applied Physics Reviews 7 (4), 041312, 2020
232020
Anomalous Hall effect in ion-beam sputtered Co2FeAl full Heusler alloy thin films
S Husain, A Kumar, S Akansel, P Svedlindh, S Chaudhary
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 442, 288-294, 2017
202017
Observation of Skyrmions at Room Temperature in Co 2 FeAl Heusler Alloy Ultrathin Film Heterostructures
S Husain, N Sisodia, AK Chaurasiya, A Kumar, JP Singh, BS Yadav, ...
Scientific reports 9 (1), 1-12, 2019
192019
Spin pumping and spin torques in interfacially tailored -Ta layers
A Kumar, R Gupta, S Husain, N Behera, S Hait, S Chaudhary, R Brucas, ...
Physical Review B 100 (21), 214433, 2019
172019
Spin pumping in the Heusler alloy heterostructure: Ferromagnetic resonance experiment and theory
S Husain, A Kumar, P Kumar, A Kumar, V Barwal, N Behera, S Choudhary, ...
Physical Review B 98 (18), 180404, 2018
172018
Spin reorientation in NdFe 0.5 Mn 0.5 O 3: Neutron scattering and ab initio study
A Singh, A Jain, A Ray, B Padmanabhan, R Yadav, V Nassif, S Husain, ...
Phys. Rev. B 96, 144420, 2017
16*2017
Spin reorientation in : Neutron scattering and ab initio study
A Singh, A Jain, A Ray, B Padmanabhan, R Yadav, V Nassif, S Husain, ...
Physical Review B 96 (14), 144420, 2017
142017
Co2FeAl Full Heusler Compound Based Spintronic Terahertz Emitter
R Gupta, S Husain, A Kumar, R Brucas, A Rydberg, P Svedlindh
Advanced Optical Materials, 2001987, 2021
132021
Comparison of high temperature growth versus post-deposition in situ annealing in attaining very low Gilbert damping in sputtered Co2FeAl Heusler alloy films
S Hait, S Husain, V Barwal, NK Gupta, L Pandey, P Svedlindh, ...
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 519, 167509, 2021
112021
Growth dependent magnetization reversal in Co2MnAl full Heusler alloy thin films
V Barwal, S Husain, N Behera, E Goyat, S Chaudhary
Journal of Applied Physics 123 (5), 053901, 2018
112018
Multi-jump magnetization switching in Co2FeAl full Heusler alloy thin films: Experiments and simulations
S Husain, V Barwal, A Kumar, R Gupta, N Behera, S Hait, NK Gupta, ...
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 486, 165258, 2019
102019
Impact of ferromagnetic layer thickness on the spin pumping in Co60Fe20B20/Ta bilayer thin films
S Hait, S Husain, NK Gupta, N Behera, A Kumar, R Gupta, V Barwal, ...
Journal of Materials Science: Materials in Electronics 32 (9), 12453-12465, 2021
92021
Spin gapless semiconducting behavior in inverse heusler Mn2-xCo1+ xAl (0≤ x≤ 1.75) thin films
V Barwal, N Behera, S Husain, NK Gupta, S Hait, L Pandey, V Mishra, ...
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 518, 167404, 2021
72021
Integration of Nanometer-Thick 1T-TaS2 Films with Silicon for an Optically Driven Wide-Band Terahertz Modulator
A Jakhar, P Kumar, S Husain, V Dhyani, S Das
ACS Applied Nano Materials 3 (11), 10767–10777, 2020
72020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20