Παρακολούθηση
Claire-Hélène Demarty
Claire-Hélène Demarty
Senior Scientist, InterDigital
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα interdigital.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Method for computing a fingerprint of a video sequence
F Lefebvre, CH Demarty, L Oisel, A Massoudi
US Patent 8,103,050, 2012
1032012
The MediaEval 2015 Affective Impact of Movies Task.
M Sjöberg, Y Baveye, H Wang, VL Quang, B Ionescu, E Dellandréa, ...
MediaEval 1436, 2015
962015
VSD, a public dataset for the detection of violent scenes in movies: design, annotation, analysis and evaluation
CH Demarty, C Penet, M Soleymani, G Gravier
Multimedia Tools and Applications 74, 7379-7404, 2015
712015
The mediaeval 2012 affect task: violent scenes detection
CH Demarty, C Penet, G Gravier, M Soleymani
Working Notes Proceedings of the MediaEval 2012 Workshop, 2012
652012
A video fingerprint based on visual digest and local fingerprints
A Massoudi, F Lefebvre, CH Demarty, L Oisel, B Chupeau
2006 International Conference on Image Processing, 2297-2300, 2006
592006
Mediaeval 2017 predicting media interestingness task
CH Demarty, M Sjöberg, B Ionescu, TT Do, M Gygli, NQK Duong
MediaEval workshop, 2017
492017
Deep learning for predicting image memorability
H Squalli-Houssaini, NQK Duong, M Gwenaëlle, CH Demarty
2018 IEEE international conference on acoustics, speech and signal …, 2018
482018
Multimodal information fusion and temporal integration for violence detection in movies
C Penet, CH Demarty, G Gravier, P Gros
2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2012
442012
Annotating, understanding, and predicting long-term video memorability
R Cohendet, K Yadati, NQK Duong, CH Demarty
Proceedings of the 2018 ACM on international conference on multimedia …, 2018
432018
The MediaEval 2014 Affect Task: Violent Scenes Detection.
M Sjöberg, B Ionescu, YG Jiang, VL Quang, M Schedl, CH Demarty
MediaEval, 2014
402014
Benchmarking violent scenes detection in movies
CH Demarty, B Ionescu, YG Jiang, VL Quang, M Schedl, C Penet
2014 12th international workshop on content-based multimedia indexing (CBMI …, 2014
382014
VideoMem: Constructing, analyzing, predicting short-term and long-term video memorability
R Cohendet, CH Demarty, NQK Duong, M Engilberge
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
362019
Color segmentation algorithm using an HLS transformation
CH Demarty, S Beucher
Computational Imaging and Vision 12, 231-238, 1998
361998
Vsd2014: a dataset for violent scenes detection in hollywood movies and web videos
M Schedi, M Sjöberg, I Mironică, B Ionescu, VL Quang, YG Jiang, ...
2015 13th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI …, 2015
352015
A benchmarking campaign for the multimodal detection of violent scenes in movies
CH Demarty, C Penet, G Gravier, M Soleymani
Computer Vision–ECCV 2012. Workshops and Demonstrations: Florence, Italy …, 2012
352012
Mediaeval 2018: Predicting media memorability task
R Cohendet, CH Demarty, N Duong, M Sjöberg, B Ionescu, TT Do
arXiv preprint arXiv:1807.01052, 2018
342018
The Mediaeval 2011 affect task: Violent scene detection in Hollywood movies
CH Demarty, C Penet, G Gravier, M Soleymani
MediaEval 2011 Workshop, 2011
332011
Segmentation et structuration d'un document vidéo pour la caractérisation et l'indexation de son contenu sémantique
CH Demarty
École Nationale Supérieure des Mines de Paris, 2000
242000
The Predicting Media Memorability Task at MediaEval 2019.
MG Constantin, B Ionescu, CH Demarty, NQK Duong, X Alameda-Pineda, ...
MediaEval, 2019
232019
Overview of MediaEval 2020 predicting media memorability task: What makes a video memorable?
AGS De Herrera, RS Kiziltepe, J Chamberlain, MG Constantin, ...
arXiv preprint arXiv:2012.15650, 2020
212020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20