Παρακολούθηση
Moti Yung
Moti Yung
Principal Research Scientist Google; Adjunct Research Prof. Columbia U.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.columbia.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Perfectly-secure key distribution for dynamic conferences
C Blundo, A De Santis, A Herzberg, S Kutten, U Vaccaro, M Yung
Advances in Cryptology—CRYPTO’92: 12th Annual International Cryptology …, 1993
14831993
Public-key cryptosystems provably secure against chosen ciphertext attacks
M Naor, M Yung
Proceedings of the twenty-second annual ACM symposium on Theory of computing …, 1990
13321990
Universal one-way hash functions and their cryptographic applications
M Naor, M Yung
Proceedings of the twenty-first annual ACM symposium on Theory of computing …, 1989
13051989
Proactive secret sharing or: How to cope with perpetual leakage
A Herzberg, S Jarecki, H Krawczyk, M Yung
Advances in Cryptology—CRYPT0’95: 15th Annual International Cryptology …, 1995
11331995
Secure schemes for secret sharing and key distribution
A Beimel
Technion-Israel Institute of technology, Faculty of computer science, 1996
11311996
A unified framework for the analysis of side-channel key recovery attacks
FX Standaert, TG Malkin, M Yung
Advances in Cryptology-EUROCRYPT 2009: 28th Annual International Conference …, 2009
11252009
How to withstand mobile virus attacks
R Ostrovsky, M Yung
Proceedings of the tenth annual ACM symposium on Principles of distributed …, 1991
7801991
Pseudorandomness and cryptographic applications
MG Luby
Princeton University Press, 1996
6351996
Efficient password-authenticated key exchange using human-memorable passwords
J Katz, R Ostrovsky, M Yung
International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic …, 2001
5662001
Key-insulated public key cryptosystems
Y Dodis, J Katz, S Xu, M Yung
Advances in Cryptology—EUROCRYPT 2002: International Conference on the …, 2002
5522002
Perfectly secure message transmission
D Dolev, C Dwork, O Waarts, M Yung
Journal of the ACM (JACM) 40 (1), 17-47, 1993
5471993
On the security of ElGamal based encryption
Y Tsiounis, M Yung
International Workshop on Public Key Cryptography, 117-134, 1998
5381998
Multi-authority secret-ballot elections with linear work
R Cramer, M Franklin, B Schoenmakers, M Yung
International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic …, 1996
5351996
Scalable protocols for authenticated group key exchange
J Katz, M Yung
Annual international cryptology conference, 110-125, 2003
5232003
How to share a function securely
A De Santis, Y Desmedt, Y Frankel, M Yung
Proceedings of the twenty-sixth annual ACM symposium on Theory of computing …, 1994
4301994
Non-interactive cryptocomputing for nc/sup 1
T Sander, A Young, M Yung
40th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (Cat. No. 99CB37039 …, 1999
4101999
Method and system for the secured distribution of multimedia titles
A Herzberg, H Krawczyk, S Kutten, AV Le, SM Matyas, M. Yung
US Patent 5,745,678, 1998
4011998
Lecture Notes in computer science
K Srinathan
Springer, 2007
394*2007
Proactive public key and signature systems
A Herzberg, M Jakobsson, S Jarecki, H Krawczyk, M Yung
Proceedings of the 4th ACM Conference on Computer and Communications …, 1997
3921997
Fourth-factor authentication: somebody you know
J Brainard, A Juels, RL Rivest, M Szydlo, M Yung
Proceedings of the 13th ACM conference on Computer and communications …, 2006
3812006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20