Παρακολούθηση
Lambros Athanasiou
Lambros Athanasiou
Canon Medical - BWH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mru.medical.canon
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Methodology for fully automated segmentation and plaque characterization in intracoronary optical coherence tomography images
LS Athanasiou, CV Bourantas, G Rigas, AI Sakellarios, TP Exarchos, ...
Journal of biomedical optics 19 (2), 026009-026009, 2014
1272014
Hybrid intravascular imaging: current applications and prospective potential in the study of coronary atherosclerosis
CV Bourantas, HM Garcia-Garcia, KK Naka, A Sakellarios, L Athanasiou, ...
Journal of the American College of Cardiology 61 (13), 1369-1378, 2013
952013
A new methodology for accurate 3-dimensional coronary artery reconstruction using routine intravascular ultrasound and angiographic data: implications for widespread assessment …
CV Bourantas, MI Papafaklis, L Athanasiou, FG Kalatzis, KK Naka, ...
EuroIntervention 9 (5), 582-93, 2013
912013
3D reconstruction of coronary arteries using frequency domain optical coherence tomography images and biplane angiography
LS Athanasiou, CV Bourantas, PK Siogkas, AI Sakellarios, TP Exarchos, ...
2012 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and …, 2012
652012
Patient-specific computational modeling of subendothelial LDL accumulation in a stenosed right coronary artery: effect of hemodynamic and biological factors
AI Sakellarios, MI Papafaklis, P Siogkas, LS Athanasiou, TP Exarchos, ...
American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology 304 (11 …, 2013
572013
Atherosclerotic plaque characterization methods based on coronary imaging
LS Athanasiou, DI Fotiadis, LK Michalis
Academic Press, 2017
562017
Anatomically correct three-dimensional coronary artery reconstruction using frequency domain optical coherence tomographic and angiographic data: head-to-head comparison with …
MI Papafaklis, CV Bourantas, T Yonetsu, R Vergallo, A Kotsia, S Nakatani, ...
EuroIntervention 11 (4), 407-415, 2015
562015
Three-dimensional reconstruction of coronary arteries and plaque morphology using CT angiography–comparison and registration with IVUS
L Athanasiou, G Rigas, AI Sakellarios, TP Exarchos, PK Siogkas, ...
BMC medical imaging 16, 1-13, 2016
502016
Multiscale-patient-specific artery and atherogenesis models
P Siogkas, A Sakellarios, TP Exarchos, L Athanasiou, E Karvounis, ...
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 58 (12), 3464-3468, 2011
482011
A novel semiautomated atherosclerotic plaque characterization method using grayscale intravascular ultrasound images: comparison with virtual histology
LS Athanasiou, PS Karvelis, VD Tsakanikas, KK Naka, LK Michalis, ...
IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 16 (3), 391-400, 2011
472011
Patient‐Specific Simulation of Coronary Artery Pressure Measurements: An In Vivo Three‐Dimensional Validation Study in Humans
PK Siogkas, MI Papafaklis, AI Sakellarios, KA Stefanou, CV Bourantas, ...
BioMed Research International 2015 (1), 628416, 2015
412015
Prediction of atherosclerotic plaque development in an in vivo coronary arterial segment based on a multilevel modeling approach
AI Sakellarios, L Räber, CV Bourantas, TP Exarchos, LS Athanasiou, ...
IEEE Transactions on Biomedical Engineering 64 (8), 1721-1730, 2016
352016
A deep learning approach to classify atherosclerosis using intracoronary optical coherence tomography
LS Athanasiou, ML Olender, JM de la Torre Hernandez, E Ben-Assa, ...
Medical Imaging 2019: Computer-Aided Diagnosis 10950, 163-170, 2019
342019
A mechanical approach for smooth surface fitting to delineate vessel walls in optical coherence tomography images
ML Olender, LS Athanasiou, JM de la Torre Hernández, E Ben-Assa, ...
IEEE transactions on medical imaging 38 (6), 1384-1397, 2018
292018
Fully automated calcium detection using optical coherence tomography
LS Athanasiou, CV Bourantas, GA Rigas, TP Exarchos, AI Sakellarios, ...
2013 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in …, 2013
292013
Optimized computer-aided segmentation and three-dimensional reconstruction using intracoronary optical coherence tomography
L Athanasiou, FR Nezami, MZ Galon, AC Lopes, PA Lemos, ...
IEEE journal of biomedical and health informatics 22 (4), 1168-1176, 2017
282017
A domain enriched deep learning approach to classify atherosclerosis using intravascular ultrasound imaging
ML Olender, LS Athanasiou, LK Michalis, DI Fotiadis, ER Edelman
IEEE journal of selected topics in signal processing 14 (6), 1210-1220, 2020
272020
Novel methodology for 3D reconstruction of carotid arteries and plaque characterization based upon magnetic resonance imaging carotid angiography data
AI Sakellarios, K Stefanou, P Siogkas, VD Tsakanikas, CV Bourantas, ...
Magnetic resonance imaging 30 (8), 1068-1082, 2012
272012
Atherosclerotic plaque characterization in optical coherence tomography images
LS Athanasiou, TP Exarchos, KK Naka, LK Michalis, F Prati, DI Fotiadis
2011 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and …, 2011
272011
A three-dimensional quantification of calcified and non-calcified plaques in coronary arteries based on computed tomography coronary angiography images: comparison with expert …
VI Kigka, A Sakellarios, S Kyriakidis, G Rigas, L Athanasiou, P Siogkas, ...
Computers in biology and medicine 113, 103409, 2019
262019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20