Philippe Rocca-Serra
Philippe Rocca-Serra
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα oerc.ox.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship
MD Wilkinson, M Dumontier, IJJ Aalbersberg, G Appleton, M Axton, ...
Scientific data 3 (1), 1-9, 2016
48242016
The OBO Foundry: coordinated evolution of ontologies to support biomedical data integration
B Smith, M Ashburner, C Rosse, J Bard, W Bug, W Ceusters, LJ Goldberg, ...
Nature biotechnology 25 (11), 1251-1255, 2007
25132007
ArrayExpress—a public repository for microarray gene expression data at the EBI
A Brazma, H Parkinson, U Sarkans, M Shojatalab, J Vilo, ...
Nucleic acids research 31 (1), 68-71, 2003
10362003
Mutation spectrum and genotype-phenotype analyses in Cowden disease and Bannayan-Zonana syndrome, two hamartoma syndromes with germline PTEN mutation
DJ Marsh, V Coulon, KL Lunetta, P Rocca-Serra, PLM Dahia, Z Zheng, ...
Human molecular genetics 7 (3), 507-515, 1998
7271998
A comprehensive assessment of RNA-seq accuracy, reproducibility and information content by the Sequencing Quality Control Consortium
SEQC Consortium
Nature biotechnology 32 (9), 903, 2014
6142014
MetaboLights—an open-access general-purpose repository for metabolomics studies and associated meta-data
K Haug, RM Salek, P Conesa, J Hastings, P De Matos, M Rijnbeek, ...
Nucleic acids research 41 (D1), D781-D786, 2013
5742013
Promoting coherent minimum reporting guidelines for biological and biomedical investigations: the MIBBI project
CF Taylor, D Field, SA Sansone, J Aerts, R Apweiler, M Ashburner, ...
Nature biotechnology 26 (8), 889-896, 2008
5512008
Minimum information about a marker gene sequence (MIMARKS) and minimum information about any (x) sequence (MIxS) specifications
P Yilmaz, R Kottmann, D Field, R Knight, JR Cole, L Amaral-Zettler, ...
Nature biotechnology 29 (5), 415-420, 2011
5042011
ArrayExpress update—from an archive of functional genomics experiments to the atlas of gene expression
H Parkinson, M Kapushesky, N Kolesnikov, G Rustici, M Shojatalab, ...
Nucleic acids research 37 (suppl_1), D868-D872, 2009
4912009
EnsMart: a generic system for fast and flexible access to biological data
A Kasprzyk, D Keefe, D Smedley, D London, W Spooner, C Melsopp, ...
Genome research 14 (1), 160-169, 2004
4812004
Women's autonomy in household decision-making: a demographic study in Nepal
DR Acharya, JS Bell, P Simkhada, ER Van Teijlingen, PR Regmi
Reproductive health 7 (1), 1-12, 2010
4392010
ArrayExpress—a public repository for microarray gene expression data at the EBI
H Parkinson, U Sarkans, M Shojatalab, N Abeygunawardena, S Contrino, ...
Nucleic acids research 33 (suppl_1), D553-D555, 2005
4312005
Toward interoperable bioscience data
SA Sansone, P Rocca-Serra, D Field, E Maguire, C Taylor, O Hofmann, ...
Nature genetics 44 (2), 121-126, 2012
3882012
Modeling biomedical experimental processes with OBI
RR Brinkman, M Courtot, D Derom, JM Fostel, Y He, P Lord, J Malone, ...
Journal of biomedical semantics 1 (1), 1-11, 2010
3022010
ISA software suite: supporting standards-compliant experimental annotation and enabling curation at the community level
P Rocca-Serra, M Brandizi, E Maguire, N Sklyar, C Taylor, K Begley, ...
Bioinformatics 26 (18), 2354-2356, 2010
2712010
The MGED Ontology: a resource for semantics-based description of microarray experiments
PL Whetzel, H Parkinson, HC Causton, L Fan, J Fostel, G Fragoso, ...
Bioinformatics 22 (7), 866-873, 2006
2602006
A simple spreadsheet-based, MIAME-supportive format for microarray data: MAGE-TAB
TF Rayner, P Rocca-Serra, PT Spellman, HC Causton, A Farne, ...
BMC bioinformatics 7 (1), 1-18, 2006
2382006
The ontology for biomedical investigations
A Bandrowski, R Brinkman, M Brochhausen, MH Brush, B Bug, ...
PloS one 11 (4), e0154556, 2016
2062016
'Omics data sharing
D Field, SA Sansone, A Collis, T Booth, P Dukes, SK Gregurick, ...
Science 326 (5950), 234-236, 2009
174*2009
EBI metagenomics—a new resource for the analysis and archiving of metagenomic data
S Hunter, M Corbett, H Denise, M Fraser, A Gonzalez-Beltran, C Hunter, ...
Nucleic acids research 42 (D1), D600-D606, 2014
1452014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20