Παρακολούθηση
Sotiris Papatheodorou
Sotiris Papatheodorou
PhD student in Imperial College London / Researcher in TU Munich
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ic.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fast Frontier-based Information-driven Autonomous Exploration with an MAV
A Dai, S Papatheodorou, N Funk, D Tzoumanikas, S Leutenegger
2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 9570-9576, 2020
752020
Collaborative Visual Area Coverage
S Papatheodorou, A Tzes, Y Stergiopoulos
Robotics and Autonomous Systems 92, 126-138, 2017
552017
Multi-resolution 3D mapping with explicit free space representation for fast and accurate mobile robot motion planning
N Funk, J Tarrio, S Papatheodorou, M Popović, PF Alcantarilla, ...
IEEE Robotics and Automation Letters 6 (2), 3553-3560, 2021
282021
Distributed area coverage control with imprecise robot localization: Simulation and experimental studies
S Papatheodorou, A Tzes, K Giannousakis, Y Stergiopoulos
International Journal of Advanced Robotic Systems 15 (5), 1729881418797494, 2018
252018
Visual area coverage by heterogeneous aerial agents under imprecise localization
M Tzes, S Papatheodorou, A Tzes
IEEE Control Systems Letters 2 (4), 623-628, 2018
222018
Distributed area coverage control with imprecise robot localization
S Papatheodorou, Y Stergiopoulos, A Tzes
Control and Automation (MED), 2016 24th Mediterranean Conference on, 214-219, 2016
192016
Elastic and efficient LiDAR reconstruction for large-scale exploration tasks
Y Wang, N Funk, M Ramezani, S Papatheodorou, M Popović, M Camurri, ...
2021 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 5035-5041, 2021
122021
Volumetric occupancy mapping with probabilistic depth completion for robotic navigation
M Popović, F Thomas, S Papatheodorou, N Funk, T Vidal-Calleja, ...
IEEE Robotics and Automation Letters 6 (3), 5072-5079, 2021
122021
Collaborative visual area coverage using aerial agents equipped with PTZ-cameras under localization uncertainty
N Bousias, S Papatheodorou, M Tzes, A Tzes
2019 European Control Conference (ECC), 1079-1084, 2019
112019
Experimental studies on distributed control for area coverage using mobile robots
S Papatheodorou, A Tzes, K Giannousakis
2017 25th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 690-695, 2017
92017
Cooperative visual convex area coverage using a tessellation-free strategy
S Papatheodorou, A Tzes
2017 IEEE 56th Annual Conference on Decision and Control (CDC), 4662-4667, 2017
82017
Fast Frontier-based Information-driven Autonomous Exploration with an MAV. arXiv 2020
A Dai, S Papatheodorou, N Funk, D Tzoumanikas, S Leutenegger
arXiv preprint arXiv:2002.04440, 0
5
UAV-deployment for city-wide area coverage and computation of optimal response trajectories
A Tsoukalas, A Tzes, S Papatheodorou, F Khorrami
2020 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 66-71, 2020
42020
Path planning and task assignment for data retrieval from wireless sensor nodes relying on game-theoretic learning
S Papatheodorou, M Smyrnakis, T Hamidou, A Tzes
2018 5th International Conference on Control, Decision and Information …, 2018
42018
Theoretical and Experimental Collaborative Area Coverage Schemes Using Mobile Agents
S Papatheodorou, A Tzes
Applications of Mobile Robots, 2019
32019
Collaborative visual area coverage by aerial agents under positioning uncertainty
M Tzes, S Papatheodorou, A Tzes
2018 26th Mediterranean Conference on Control and Automation (MED), 1-154, 2018
22018
Finding Things in the Unknown: Semantic Object-Centric Exploration with an MAV
S Papatheodorou, N Funk, D Tzoumanikas, C Choi, B Xu, S Leutenegger
arXiv preprint arXiv:2302.14569, 2023
12023
Orientation-Aware Hierarchical, Adaptive-Resolution A* Algorithm for UAV Trajectory Planning
N Funk, J Tarrio, S Papatheodorou, PF Alcantarilla, S Leutenegger
IEEE Robotics and Automation Letters, 2023
2023
Cooperative control for area coverage by robots with positioning uncertainty
S Papatheodorou
University of Patras, 2017
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–19