Παρακολούθηση
Xin Wang
Xin Wang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tju.edu.cn - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
PseAAC-Builder: A cross-platform stand-alone program for generating various special Chou’s pseudo-amino acid compositions
P Du, X Wang, C Xu, Y Gao
Analytical biochemistry 425 (2), 117-119, 2012
3192012
Deep attributed network representation learning of complex coupling and interaction
Z Li, X Wang, J Li, Q Zhang
Knowledge-Based Systems 212, 106618, 2021
802021
Recent progress in predicting protein sub-subcellular locations
P Du, T Li, X Wang
Expert Review of Proteomics 8 (3), 391-404, 2011
482011
Context-free path queries on RDF graphs
X Zhang, Z Feng, X Wang, G Rao, W Wu
International Semantic Web Conference, 632-648, 2016
382016
Efficient subgraph matching on large RDF graphs using MapReduce
X Wang, L Chai, Q Xu, Y Yang, J Li, J Wang, Y Chai
Data Science and Engineering 4 (1), 24-43, 2019
332019
On the statistical analysis of practical SPARQL queries
X Han, Z Feng, X Zhang, X Wang, G Rao, S Jiang
Proceedings of the 19th International Workshop on Web and Databases, 1-6, 2016
262016
Distributed Pregel-based provenance-aware regular path query processing on RDF knowledge graphs
X Wang, S Wang, Y Xin, Y Yang, J Li, X Wang
World Wide Web 23 (3), 1465-1496, 2020
242020
Transrhs: A representation learning method for knowledge graphs with relation hierarchical structure
F Zhang, X Wang, Z Li, J Li
Proceedings of the Twenty-Ninth International Conference on International …, 2021
202021
LDC: a lower-level driven compaction method to optimize SSD-oriented key-value stores
Y Chai, Y Chai, X Wang, H Wei, N Bao, Y Liang
2019 IEEE 35th International Conference on Data Engineering (ICDE), 722-733, 2019
192019
Checking and handling inconsistency of DBpedia
Z Sheng, X Wang, H Shi, Z Feng
International Conference on Web Information Systems and Mining, 480-488, 2012
162012
基于微博客 Twitter 的企业竞争情报搜集
王树义, 王鑫
情报学报, 545-552, 2010
162010
TransO: a knowledge-driven representation learning method with ontology information constraints
Z Li, X Liu, X Wang, P Liu, Y Shen
World Wide Web, 1-23, 2022
142022
知识图谱数据管理研究综述
王鑫, 邹磊, 王朝坤, 彭鹏, 冯志勇
软件学报, 2019
132019
Efficient distributed regular path queries on RDF graphs using partial evaluation
X Wang, J Wang, X Zhang
Proceedings of the 25th ACM International on Conference on Information and …, 2016
132016
RORS: enhanced rule-based OWL reasoning on Spark
Z Liu, Z Feng, X Zhang, X Wang, G Rao
Asia-Pacific Web Conference, 444-448, 2016
122016
Jingwei+: A distributed large-scale RDF data server
X Wang, L Jiang, H Shi, Z Feng, P Du
Asia-Pacific Web Conference, 779-783, 2012
112012
Storing and indexing RDF data in a column-oriented DBMS
X Wang, S Wang, P Du, Z Feng
2010 2nd International Workshop on Database Technology and Applications, 1-4, 2010
112010
Distributed subgraph matching on big knowledge graphs using pregel
Q Xu, X Wang, J Li, Q Zhang, L Chai
IEEE access 7, 116453-116464, 2019
102019
Intelligent rdd management for high performance in-memory computing in spark
M Zhang, R Chen, X Zhang, Z Feng, G Rao, X Wang
Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion …, 2017
102017
BSC: 一种高效的动态 XML 树编码方案
汪陈应, 袁晓洁, 王鑫, 刘众奇
计算机科学 35 (003), 76-78, 2008
102008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20